Archive

Równouprawnienie, czyli lepiej… Co zyskuje firma, gdy stosuje instrumenty ułatwiające równouprawnienie na rynku pracy?

Zdaniem większości pracowników wprowadzenie równouprawnienia na rynku pracy, a tym samym zastosowanie w firmie instrumentów godzenia

Czytaj więcej

Czy jest równość między kobietami a mężczyznami na rynku pracy?

Równość na rynku pracy gwarantuje Konstytucja, Kodeks pracy i szereg innych dokumentów ratyfikowanych przez państwo polskie

Czytaj więcej

Prawa pracownicy w ciąży

Kodeks pracy oferuje szereg rozwiązań, które mają regulować stosunki między pracodawcą i pracownicą będącą w odmiennym

Czytaj więcej

Mamy Mistrza menedżerów!

Z początkiem lutego zakończyły się I Mistrzostwa Polski Kadry Menedżerskiej programu Talent Club. Najpierw w eliminacjach

Czytaj więcej

Odkrywanie talentów: szukaj, zdefiniuj, szlifuj, działaj

Rok szkolny 2010/2011 został przez Ministerstwo Edukacji ogłoszony Rokiem Odkrywania Talentów. Chociaż większość z nas mury

Czytaj więcej

Kolejna edycja warsztatów filmowych BAHAMA FILMS

Trwają zapisy na warsztaty filmowe dla początkujących organizowane przez BAHAMA FILMS. Tym razem w ofercie znajdują

Czytaj więcej

Dzielenie obowiązków rodzicielskich oraz zawodowych – jak to zrobić w Polsce?

Satysfakcjonująca praca zawodowa i szczęśliwa rodzina nie musza się wykluczać. Dzielenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych mogą

Czytaj więcej

Polki lepiej wykształcone od Polaków

Polki należą do najlepiej wykształconych kobiet w Unii Europejskiej – niemal 40% pracujących kobiet posiada wykształcenie

Czytaj więcej

Wybrane zapisy w polskim prawie wpływające na godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn

Polska należy do tych krajów Unii, w których łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci nadal jest

Czytaj więcej

Struktura zatrudnienia kobiet w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Z trudną sytuacją ekonomiczną oraz wzrostem stopy bezrobocia mierzą się wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jednak analiza

Czytaj więcej