Aktualności

BIG InfoMonitor: Tylko co trzeci dłużnik jest kobietą

BIG InfoMonitor: Tylko co trzeci dłużnik jest kobietą

Marzec 7, 2016 0 komentarzy

W rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor kobiety zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż panowie. Jest ich jedynie 34 procent. W obsłudze większości zobowiązań są solidniejsze od płci przeciwnej, ale i one mają słabe punkty. Gorzej idzie im opłacanie rachunków za wywóz nieczystości oraz opłat za czynsz i wynajem.

Z powodu opłat na kwotę co najmniej 200 zł, opóźnionych o 60 dni od terminu, w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 1 527,3 tys. osób. – Wśród nich kobiety stanowią 540,2 tys., czyli niecałe 34 procent – informuje Mariusz Hidebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Udział kobiet w różnego rodzaju zaległościach

Panie zdecydowanie lepiej od panów wypadają w większości z kilkunastu kategorii, za jakie wierzyciele wpisują dłużników do BIG InfoMonitor. Prawie nie ma ich wśród dłużników alimentacyjnych. Wyjątkowo rzadko zdarza się też kobietom mieć długi wobec firm ubezpieczeniowych, czyli nie płacić składek lub wchodzić w spór z powodu regresu (np. po spowodowaniu wypadku pod wpływem alkoholu, kiedy to wszystkie szkody idą na konto kierowcy, ponieważ prowadzenie pod wpływem wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela, albo w sytuacji braku ubezpieczenia i zalaniu sąsiada, który taką polisę ma). Uda się przejechać bez biletu czy nie? To ryzyko również rzadko podejmowane przez panie. – Kobieta jest zaledwie co piątym gapowiczem. Zdecydowanie rzadziej niż panowie, piękna płeć wpisywana jest do rejestru za nieuregulowanie rat leasingowych. Na koncie pań znacznie mniej jest też spraw sądowych o zaległe zobowiązania – zwraca uwagę Mariusz Hildebrand.

Panie podobnie jak panowie maja problem z fakturami za prąd i gaz

Odsetek kobiet w grupie dłużników figurujących w bazie BIG InfoMonitor zwiększa się w przypadku takich kategorii, jak poręczenia kredytów, nieopłacanie rachunków za telefon i za telewizję kablową, opóźnienia w spłacie kredytów, przeterminowane zadłużenie na kartach kredytowych oraz nieopłacone zakupy ratalne. Ich udział wynosi tu między 39 a 46 procent.

Większe rysy na portrecie kobiety-dłużniczki niż mężczyzny-dłużnika robią natomiast opłaty za czynsz, wynajem i dzierżawę oraz wywóz nieczystości.

Nie najlepiej panie wypadają także pod względem zaległości wobec samorządów za pieczę zastępczą, czyli utrzymywanie dzieci, którymi czasowo zajmują się placówki opiekuńcze. Kobiet-dłużników niepłacących za odebrane czasowo dzieci jest niemal tyle samo co mężczyzn. Podobnie sytuacja wygląda z rachunkami za energię, gaz oraz olej opałowy. Wygląda na to, że w przypadku zakładu energetycznego czy gazowni nie ma większego znaczenia jakiej płci jest odbiorca rachunku.

Kobiety znajdują mniej powodów na opóźnienie płatności rachunków

Generalnie jednak to, kto zajmuje się domową buchalterią, powinno mieć znaczenie dla większości wystawców faktur. Prawdopodobieństwo, że przelew się opóźni, jeśli bieżącymi płatnościami zajmuje się żona, jest niższe niż gdy robi to mąż. Na otwierające listę powodów nieopłacenia rachunku na czas zapomnienie o terminie i zapomnienie o samym rachunku wskazało łącznie 35 proc. kobiet. W przypadku panów było to 38 proc. odpowiedzi – wynika z badania „Zachowania Polaków związane z (nie)opłacaniem rachunków”* wykonanego przez Millward Brown na zlecenie BIG InfoMonitor.

Prezentacja1

 

Panom częściej też zdarza się w ogóle zgubić rachunek (7 proc. odpowiedzi), podczas gdy u kobiet o takim przypadku mówi 5 proc. ankietowanych. Kobieta rzadziej niż mężczyzna (6 proc. wobec 9 proc.) jest też skłonna świadomie przełożyć płatność rachunku, aby w danej chwili mieć lepszą płynność finansową.

Na 100 osób płacących rachunki, 55 to kobiety .

*Badanie przeprowadzone przez Millward Brown, na zlecenie BIG InfoMonitor na próbie 772 osób opłacających rachunki, wrzesień 2015 r.; W badaniu możliwe było wskazanie kilku przyczyn jednocześnie, wyniki badania nie sumują się do 100 proc.

O BIG InfoMonitor:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje
i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. W 2015 roku BIG InfoMonitor udostępnił swoim klientom ponad 16,6 mln raportów. Łącznie z bazami BIK posiada dostęp do 6 mln 400 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – nowoczesne narzędzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Certyfikat pomaga uzyskać przewagę w działaniach handlowych, wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż. Baza BIG InfoMonitor to także dane pozytywne, których liczba wynosi aktualnie 15,4 mln.

Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie www.BIG.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

five − three =