Krzysztof Opolski

Krzysztof Opolski

Krzysztof Opolski

17 listopada, 2014 0 komentarzy

Krzysztof Opolski jest profesorem zwyczajnym ekonomii, kierownikiem katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bankowości i audytu strategicznego (ostatnie publikacje książkowe to między innymi Wealth management, Bankowość dla bogatych (współautor), Warszawa, 2010, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy (współautor), Warszawa, 2010, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych (współautor), Warszawa, 2011). Krzysztof Opolski jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Krzysztof Opolski poza dorobkiem naukowym i dydaktycznym posiada duże doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania i doradczym. W latach 1991-1998 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego i Prezesa zarządu firmy doradczo-szkoleniowej OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, w latach 1995-1997 oraz 2002-2005 był członkiem Rady Nadzorczej RUCH SA, w latach 1996-1999 był prorektorem Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 1997-2000 był ekspertem w Departamencie Polityki Zatrudnienia i Wynagrodzeń Banku PKO BP, w latach 2005-2006 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP a w latach 2009-2010 szefem zespołu doradców strategicznych Prezesa Narodowego Banku Polskiego.Jest członkiem Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, a także członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego CHER (Consortium for Higher Education) w Kassel (Niemcy). Krzysztof Opolski jest również ekspertem i komentatorem radiowym i telewizyjnym w licznych programach o tematyce ekonomicznej (TVN CNBC, Polsat, TV Biznes, Program 1 Polskiego Radia itp.). Był współautorem programów ekonomicznych w TVP („Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki”, „Z Euro w kieszeni”).W LATACH 2006-2013 czlonek RadyNadzorczej CitiBANK Handlowy, a w latach 2009-2012 czlonek Rady NaDzorczej Axa POLSKA. Redaktor naczelny pisma Ekonomika i ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

four × two =