Aktualności

Od czego zależą koszty kredytowania zakupu nieruchomości?

Od czego zależą koszty kredytowania zakupu nieruchomości?

Grudzień 15, 2016 0 komentarzy

Warunki kredytu hipotecznego są ustalane indywidualnie – w zależności od konkretnej sytuacji kredytobiorcy. Na koszty kredytu może mieć wpływ wiele czynników. Warto przyjrzeć się tym podstawowym, o których każdy kredytobiorca powinien wiedzieć. Sprawdźmy, co decyduje o tym ile zapłacimy za kredyt hipoteczny.

Kredyty zaciągane z myślą o kupnie nieruchomości to jedne z najbardziej popularnych produktów kredytowych w Polsce. Jest to zobowiązanie długoterminowe, które wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów kredytowania. Na to ile zapłacimy za kredyt przede wszystkim wpływają stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe wpływają na koszt pieniądza w gospodarce – w tym na rynkowe stopy procentowe, czyli WIBOR i WIBID. RPP obniża stopy w przypadku niskiej inflacji i np. wtedy, gdy chce pobudzić gospodarkę. Podwyżka stóp ma miejscy, gdy RPP chce schłodzić gospodarkę i obniżyć rosnącą inflację.

WIBOR, czyli oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym, to główny składnik oprocentowania kredytów hipotecznych. Gdy stopy procentowe spadają, również WIBOR spada. Jako że oprocentowanie kredytów hipotecznych jest w większości przypadków zmienne, spadek WIBOR-u realnie odczuwają kredytobiorcy. Obecnie, stopy procentowe znajdują się na rekordowo niskich poziomach, co sprzyja kredytobiorcom w spłacie długu.

Jednak nie tylko czynniki rynkowe decydują o kosztach kredytu. Na to wpływ ma także sytuacja kredytobiorcy. Bank, przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego, ocenia zdolność kredytową osoby starającej się o kredyt. Wyższa ocena zdolności powoduje korzystniejsze warunki dla kredytobiorcy. Ocena zdolności kredytowej jest uzależniona od takich czynników jak: rodzaj zatrudnienia, wysokość dochodów czy też sytuacja rodzinna kredytobiorcy. Oprócz zdolności kredytowej, banki przy ustalaniu warunków kredytowania biorą pod uwagę również historię kredytową kredytobiorcy. Terminowa spłata innych kredytów może skutkować korzystniejszymi warunkami kredytu hipotecznego.

Nie bez znaczenia, w przypadku kosztów kredytów hipotecznych, pozostają regulacje prawne. W Polsce obowiązuje zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego, które zobowiązuje banki do wymagania od kredytobiorców wkładu własnego. W 2016 r. wkład własny dla kredytów hipotecznych wynosi 15 proc. wartości kredytu. Oznacza to, że tyle z własnej kieszeni musi wyłożyć kredytobiorca. Dla kredytu na 500 tys. zł będzie to kwota wynosząca 75 tys. zł. Warto pamiętać, że w przyszłym roku wkład własny wzrośnie do 20 proc. wartości nieruchomości. Banki jednak umożliwiają wykup ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego, co powoduje, że osoby starające się o najkorzystniejsze oferty kredytów hipotecznych mogą wnieść tylko 10 proc. wartości nieruchomości. W Polsce działa wciąż program Mieszkanie dla młodych, które umożliwia pozyskanie środków na pokrycie wkładu własnego.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.