Aktualności

Jak napisać wniosek rozwodowy krok po kroku?

Jak napisać wniosek rozwodowy krok po kroku?

22 marca, 2021 0 komentarzy

Tok postępowania rozwodowego zaczyna się wtedy, gdy jedno z małżonków złoży wniosek rozwodowy do właściwego sądu. Następnie druga strona sporu ma prawo odpowiedzieć na pismo, które wysyła sąd w wyniku złożenia powyższego wniosku. Odpowiedź powinna zawierać nasze stanowisko w świetle dostarczonych dokumentów. Kolejnym krokiem jest rozprawa. Sąd bada okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Na sam koniec wydawane jest orzeczenie, które zamyka sprawę. W niniejszym artykule podpowiemy, jak złożyć pozew o rozwód oraz wskażemy, na co warto zwrócić uwagę.

Przeprowadzenie procesu rozwodowego dla wielu osób wydaje się skomplikowane. Zależy to jednak od wielu czynników. Należą do nich między innymi: 

 • obecność małoletnich dzieci, 
 • czy ma być orzeczona wina jednej ze stron, 
 • status majątkowy pary. 

Jak napisać pozew rozwodowy? 

Wniosek rozwodowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to tak zwane petitum. Powinno znajdować się tam żądanie pozwu oraz dowody potwierdzające wraz z uzasadnieniami. W tej części należy także zawrzeć dokładne informacje na temat przebiegu małżeństwa oraz poświadczenie, że nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Jest to warunek konieczny do uzyskania rozwodu. Jeżeli zaś sąd uzna, że jest choćby znikoma szansa na pogodzenie się małżonków to orzeknie o separacji. Wnioski rozwodowe muszą zawierać następujące informacje: 

 • sąd, do którego kierujemy pozew, 
 • dane osobowe małżonków, 
 • data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. 

Pozew różni się wyglądem w zależności od tego czy powód lub powódka (osoba składająca pozew) wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez jej orzekania. 

Rozwód z orzeczeniem o winie 

Napisanie takiego wniosku rozwodowego nie jest łatwe. Zanim się to zrobi należy zastanowić nad dowodami, które uwiarygodnią nasze stanowisko i winę współmałżonka. Konieczne może być opisanie w zwięzły sposób historii całego małżeństwa od ślubu, aż do złożenia pozwu. Tu należy się zastanowić czy warto prać brudy przed sądem. Do takiego pozwu trzeba także dołączyć dowody uwiarygadniające to, że nastąpiło trwałe i zupełne zakończenie pożycia małżeńskiego. 

Dowodami takimi mogą być: 

 • faktury i paragony potwierdzające marnotrawienie wspólnego majątku, 
 • ekspertyzy lekarskie lub obdukcje udowadniające przemoc w rodzinie, 
 • bilingi telefonów, 
 • wiadomości sms i e-mail (w przypadku udowadniania zdrady). 

Należy wskazać również świadków zdarzeń, aby sąd mógł ich przesłuchać. 

Rozwód bez orzekania o winie 

Przy tego typu wniosku rozwodowym sprawa jest dużo prostsza. Do takiego pozwu należy podać: 

 • dane osobowe małżonków, 
 • roszczenia wobec drugiego małżonka, 
 • opis sytuacji między małżonkami. 

Wszystko to ma doprowadzić do sytuacji, w której sąd nie będzie miał wątpliwości, że nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego bez szans na porozumienie się stron. 

Jak prawidłowo złożyć pozew o rozwód? 

Wniosek rozwodowy składa się w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. Jeżeli małżonkowie rozstali się przed złożeniem wniosku rozwodowego, to wtedy pozew się składa w Sądzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Po złożeniu pozwu sąd jest zobligowany do dostarczenia pozwu oraz dowodów i wszelkich dokumentów pozwanemu lub pozwanej. Osoba pozwana ma prawo do odpowiedzi i ustosunkowania się do przedstawionych dokumentów. 

Pomoc prawna 

Jeżeli nie czujemy się na siłach lub nie mamy pewności, że prawidłowo wypełnimy i skompletujemy dokumenty to warto skorzystać z pomocy prawnej. Zatrudnienie pełnomocnika zdejmie z nas wiele obowiązków i zapobiegnie rozdrapywania ran. Rozwód w wielu przypadkach to ciężkie przeżycie, w którym przyda się wsparcie prawne specjalisty. 

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.