Aktualności

Jak założyć pozabankowy biznes pożyczkowy?

Jak założyć pozabankowy biznes pożyczkowy?

Luty 16, 2019 0 komentarzy

Prowadzenie pozabankowego biznesu pożyczkowego w Polsce jest wysoce opłacalne niezmiennie od kilkunastu lat. Do 2016 roku założenie firmy specjalizującej się w udzielaniu pożyczek było bardzo proste i niemal nieograniczone. Pożyczkodawcą mógł być praktycznie każdy, a wysokość kosztów pożyczki mogła wynosić nawet więcej niż pożyczona przez klienta kwota.

Jednak właśnie od wspomnianego już roku 2016, w wyniku szerokiej nowelizacji tzw. ustawy antylichchwiarskiej, założenie biznesu pożyczkowego nie jest już takie łatwe. W jaki sposób zatem otworzyć firmę aby działać zgodnie z przepisami prawnymi oraz z jakimi kosztami musimy się liczyć otwierając pozabankowy biznes pożyczkowy? Zapraszamy do lektury.

Regulacje prawne dotyczące pozabankowej firmy pożyczkowej

Regulacje prawne, które warunkują założenie oraz prowadzenie własnego biznesu opartego na udzielaniu pożyczek zawarte są w tak zwanej ustawie antylichwiarskiej oraz w ustawie o kredycie konsumenckimPrzepisy stanowią wprost jakie warunki musi spełniać instytucja pozabankowa aby móc działać na rynku finansowym. W pierwszej kolejności pożyczek może udzielać tylko firma, która działa w jednej z niżej wymienionych form:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna

Prawodawca wskazał te dwie formy prawne jako właściwe i nie istnieją w tej kwestii wyjątki. Zatem przedsiębiorstwo musi być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i jest to warunek obligatoryjny.

Warto wiedzieć, że w zarządzie spółki oraz w jej radzie nadzorczej nie może zasiadać żadna osoba, która była kiedykolwiek skazana prawomocnym wyrokiem sądowym. Stanowi o tym art. 59a pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim “Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.”

Kolejnym wymogiem, który musi spełnić firma zajmująca się udzielaniem pożyczek pozabankowych jest wysokość kapitału zakładowego minimum 200 000 złotych. To właśnie ten wymóg sprawił, że w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy antylichwiarskiej wiele firm nie było w stanie go spełnić.

Warto podkreślić, że wskazana kwota nie może pochodzić z jakichkolwiek kredytów, pożyczek, obligacji ani jakichkolwiek nieudokumentowanych dochodów. Środki finansowe w wysokości 200 000 złotych muszą być jej wkładem pieniężnym. Również w tym miejscu należy zaznaczyć, że nie istnieją żadne przesłanki pozwalające na wskazanie posiadania wkładu niepieniężnego w wysokości 200 000 zł lub wyższej. Tylko gotówka jest w stanie sprostać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych.

Do rozpoczęcia działalności firma pożyczkowa musi być wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych. Wpis odbywa się na wniosek przedstawicieli spółki. Wniosek powinien być złożony do Komisji Nadzoru Finansowego, która dokonuje wpisu w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisma. Wniosek o wpis musi być opłacony – obecnie jest to kwota 600 zł. Warto również wiedzieć, że wniosek o wszelkie zmiany w rejestrze prowadzonym przez KNF podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Zakładając pozabankowy biznes pożyczkowy należy również mieć świadomość, że obecne przepisy prawne w sposób restrykcyjny regulują wysokość maksymalnych kosztów pożyczki, jakie może ponieść każdy pożyczkobiorca. Wedle aktualnych przepisów pożyczkodawca nie może pobrać od pożyczkobiorcy opłaty pozaodesetkowej wynoszącej więcej niż 25% kwoty pożyczki.

W przypadku zobowiązań finansowych o charakterze wieloletnim, koszty w skali roku nie mogą przekraczać 30% pożyczonej kwoty. Warto również wiedzieć, że prawodawca postanowił, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą przekroczyć całkowitej pożyczonej przez pożyczkobiorcę kwoty.

Akty prawne regulujące pozabankowy biznes pożyczkowy stanowią, iż każdy klient ma prawo do uzyskania informacji dotyczących m.in.

  • całkowitym koszcie pożyczki
  • wysokości stopy oprocentowania zobowiązania finansowego
  • wysokości rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania (tzw. RRSO)
  • wysokości rat w przypadku pozabankowych pożyczek ratalnych
  • sprawdzania zadłużenia klientów w rejestrach dłużników

Informacje te powinny być dostępne w punkcie stacjonarnym bądź on line. Przedsiębiorca rozpoczynający biznes pożyczkowy powinien zawrzeć wszelkie informacje na swojej nowej stronie www tak, aby żaden klient nie mógł zarzucić mu niedoinformowania.

Warto zatem przeanalizować czy na stronie internetowej zapisane zostały wszelkie klauzule wymagane przez uregulowania prawne. Warto wiedzieć, że zabezpiecza to nas jako pożyczkodawcę przed ewentualnymi roszczeniami ze strony przyszłych pożyczkobiorców.

Jaką formę działalności wybrać – stacjonarną czy on line?

Biznes możemy prowadzić jedynie on line, jedynie stacjonarnie bądź też połączyć ze sobą te dwie możliwości. Wybór odpowiedniej dla nas opcji zależy często od możliwości finansowych.

Działalność stacjonarna oraz łączona będzie wymagała zainwestowania dodatkowych środków finansowych, bowiem wynajęcie odpowiedniego lokalu oraz jego wyposażenie to koszt od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od miasta oraz punktu, w jakim chcemy prowadzić firmę.

Wielu przedsiębiorców na początek wybiera działalność on line, która nie generuje tylu dodatkowych kosztów i jest bardzo wygodna zarówno dla firmy udzielającej pożyczek, jak i dla klientów, którzy nie muszą wychodzić z domu aby otrzymać szybkie wsparcie finansowe.

Działalność on line – jakie koszty ponosi pożyczkodawca?

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia biznesu wyłącznie za pośrednictwem Internetu, największym kosztem będzie kupno odpowiedniego oprogramowania. Warto wiedzieć, że w przypadku dokonania zakupu gotowego produktu koszt będzie niższy od zakupu oprogramowania “szytego na miarę” i dostosowanego w 100% do potrzeb przedsiębiorcy, a napisanego przez profesjonalną agencję interaktywną.

Na początek warto sprawdzić gotowe oprogramowanie. Być może spełni wszelkie wymagania nowej firmy. Możemy wykupić licencję na użytkowanie takiego rozwiązania w rozliczeniu miesięcznym, gdzie opłata wynosi około 1000 zł. Oprogramowanie dedykowane i dostosowane do konkretnej firmy to zazwyczaj wydatek kilkunastu tysięcy złotych.

Koszty marketingu – czy są niezbędne?

W Polsce istnieje bardzo wiele firm pożyczkowych. Jedne działają w całym kraju, inne natomiast w konkretnych jego regionach. Jednak warto wiedzieć, że zawsze poniesiemy koszty związane z marketingiem. Marketing dźwignią handlu – jak to mówią. I tak jest również w tym przypadku. Bez odpowiedniego wypromowania musimy liczyć się z koniecznością szybkiego zamknięcia firmy.

Najbardziej opłacalnym działaniem marketingowym, które warto podjąć jest nawiązanie współpracy z profesjonalistami zajmującymi się generowaniem leadów sprzedażowych. Mailingi, e-mailingi, odpowiednie pozycjonowanie strony www, duża aktywność w social media oraz banery to najskuteczniejsze metody dotarcia do potencjalnych klientów.

Trzeba wiedzieć, że wszystkie te działania obejmą kwotę od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, jednak w przyszłości mogą zaowocować wysokimi profitami dla nowo powstającej firmy.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

eighteen + 8 =