Aktualności

Kobiety podbijają świat fintechu. Kobiety coraz pewniej zaznaczają swą pozycję w sektorze fintech. Co o tym decyduje?

Kobiety podbijają świat fintechu. Kobiety coraz pewniej zaznaczają swą pozycję w sektorze fintech. Co o tym decyduje?

18 września, 2017 1 komentarz

Mężczyźni obejmujący stanowiska dyrektorskie i kierownicze oraz zasiadający w zarządach firm są powszechnym zjawiskiem w świecie finansów i bankowości. O wiele rzadziej spotykamy się z sytuacją, gdzie na spotkaniu podajemy rękę pani prezes w spódnicy, a jeszcze rzadziej słyszymy o fintechach czy start-upach powstałych z inicjatywy kobiet. Można jednak zauważyć, że kobiety coraz chętniej i świadomiej korzystają z posiadanej wiedzy, sięgając tym samym po najwyższe szczebla kariery finansowej. Jak obecnie wygląda sytuacja kobiet w sektorze fintech i dlaczego wciąż pozostają one w mniejszości? Z jakimi problemami borykają się kobiety, które chcą odnieść sukces w sferze finansów, a jakie predyspozycje otwierają im drogę do sukcesu na międzynarodowych rynkach fintech?

Polki w świecie finansów

W ogólnym rozrachunku, udział polskich kobiet w strukturach kierowniczych firm jest wysoki. Jak podają badania „Women in Business 2017”, 40 proc. osób zasiadających w Polsce na stanowiskach kierowniczych to właśnie kobiety. Jednak jeśli chodzi o sam sektor finansowy – te wyniki nie są już tak imponujące. Badania przeprowadzone we wrześniu 2015 roku w ramach raportu „Kobiety w finansach. Obecność kobiet w polskim sektorze finansowym” wskazują, że na tamten okres kobiety stanowiły niespełna 17 proc. członków zarządów oraz 12 proc. członków rad nadzorczych firm i instytucji finansowych w Polsce.

Udział kobiet w światowych rynkach fintech

Badania przeprowadzono również na 20 najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych na świecie. Analizy Światowego Forum Ekonomicznego wskazywały, że w 2010 roku kobiety stanowiły 60 proc. zatrudnionych w firmach finansowych. Niespełna 19 proc. z nich było kierownikami, 14 proc. – zasiadało w zarządzie firmy, natomiast 2 proc. stało na czele instytucji finansowej. Problem istnieje również w sektorze IT i start-upów technologicznych. Z badań Deloitte wynika, że na koniec 2015 roku w krajach rozwiniętych kobiety zajmowały ¼ stanowisk związanych z informatyką i programowaniem.

Finansowanie nie dla kobiet

Ciekawy eksperyment został również przeprowadzony przez badaczy z Massachusetts Institute of Technology. Jego wyniki na temat preferencji inwestorów venture capital co do osób ubiegających się o finansowanie nowej działalności jest zadziwiający i niezbyt zadowalający dla żeńskiego grona kierowniczego. W 68 proc. przypadków inwestorzy wybierali biznes plan prezentowany przez mężczyzn. Nie inaczej wygląda sytuacja na rynku europejskich spółek fintech. Financial News przeanalizowało sytuację około 100 europejskich firm, które w 2015 roku skorzystały z finansowania venture capital. Jak się okazuje, tylko 5 proc. z nich było zarządzanych przez kobietę, zaś całkowity odsetek menedżerów płci żeńskiej sięgał 7 proc. (na 364 menedżerów).

Kobiety generują zyski?

Zadziwiającym pozostaje fakt, iż kobiety wciąż stanowią mniejszość w sektorze finansów. Zwłaszcza, że liczne badania wskazują na ogrom korzyści finansowych płynących dla firm kierowanych przez kobiety. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału jest w nich bowiem wyższa nawet o 35 proc. niż w firmach zarządzanych przez mężczyzn. Nie inaczej jest w sektorze nowych technologii i start-upów, gdzie te zarządzane przez kobiety osiągają o 35 proc. wyższy zwrot z inwestycji i o 12 proc. wyższe przychody, niż firmy zarządzane przez mężczyzn. Wymagają one również średnio o 1/3 mniej kapitału, przynoszą średnio o 12 proc. wyższe przychody od firm stworzonych przez mężczyzn oraz mają znacznie lepszą dochodowość.

Z czego wynika siła przebicia?

Co sprawia, że kobiety tak dobrze sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych firm finansowych, a generowane przez nich zyski są znacznie wyższe od tych osiąganych przez mężczyzn? Bez wątpienia kluczowym czynnikiem jest tutaj wykształcenie i szeroka wiedza na temat sektora fintech. Ale to nie wszystko. Dużą rolę odgrywa tutaj także aspekt psychologiczny.

„Duże znaczenie w osiąganiu przez kobiety sukcesów w świecie finansów jest przede wszystkim trzeźwy i logiczny sposób myślenia połączony z wrodzoną intuicją. Wiele badań mówi, że kobiety są w stanie lepiej przewidzieć skutki działań własnych i otoczenia. Znacznie bardziej dbają również o swych współpracowników i atmosferę panującą w firmie, co w rezultacie skutkuje lepszym zarządzaniem kierowanymi projektami, opartymi na współpracy i komunikacji z otoczeniem. Kobiety wykazują się także lepszym zrozumieniem potrzeb klientów.” – dodaje Katarzyna Kuczyńska z działu komunikacji Loando.pl

Jak zwiększyć udział kobiet w sektorze fintech?

Wpływ na zwiększenie udziału kobiet w sektorze fintech ma wiele czynników. Jednym z nich jest realizacja programów mentoringowych, angażujących menedżerów obojga płci. Przede wszystkim prowadzą one do zachowania równowagi w firmie oraz znoszą bariery i uprzedzenia powszechnie panujące w organizacjach i instytucjach finansowych. Sondaż na ten temat przeprowadziła Sukinder Singh Cassidy (założycielka Yodlee) na grupie 100 kobiet z sektora technologii. Wynika z niego, że 16 proc. respondentek napotkało na swojej drodze mentorkę, 37 proc. za największego mentora uznaje mężczyznę, natomiast 47 proc. skorzystało na współpracy z menedżerami obojga płci. Możliwość na wyrównanie szans w drodze na stanowisko kierownicze gwarantuje również tzw. przewartościowanie systemu wskaźników decydujących o awansie, które umożliwiają nagradzanie większej ilości zróżnicowanych zachowań.

„Jednym z bardzo ważnych aspektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia udziału kobiet oraz ich zaangażowanie w sektor finansowy, jest również wprowadzanie polityki równowagi życia zawodowego i prywatnego, które zwiększa szansę na awans osób zaangażowanych w życie rodzinne. Wielu pracodawców musi zdać sobie sprawę, że chęć założenia rodziny i posiadania dzieci nie może być czynnikiem dyskryminującym kobiety na drodze kariery zawodowej. Odpowiednia organizacja i komunikacja wewnątrz firmy odgrywa w tym aspekcie najważniejszą rolę i jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania instytucji finansowej.” – dodaje Katarzyna Kuczyńska.

1 komentarz

Przejdz do rozmowy
  1. Marika
    #1 Marika 18 października, 2017, 08:10

    Według mnie my – kobiety – potrafimy generalnie lepiej działać i rozwijać firmy dzięki naszej kobiecej intuicji i wytrwałości. Mam za sobą już kilkanaście lat pracy w różnych firmach i najlepiej pracowało mi się z kobietą u steru – zawsze było stabilnie nie ważne co by się działo, a plan działania był zawsze klarowny. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej pod tym względem 🙂

    Reply this comment

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.