Aktualności

Mentoring a coaching – czym się różnią?

Mentoring a coaching – czym się różnią?

Październik 23, 2017 1 komentarz

Mentoring jest wspieraniem osoby przez drugą, która jest znacznie bardziej doświadczona w danym obszarze wiedzy i doświadczenia. Coaching skupia się na pomocy ludziom w zwiększaniu swoich kompetencji i umiejętności w perspektywie krótkoterminowej. Obie formy pomocy mają duże zastosowanie w sektorze biznesowym. Jednak mentor jest bardziej dyrektywny i często wskazuje drogę uczniowi. Coach natomiast uczy klienta samodzielnie rozwiązywać problemy.

Szkolenia miękkich cech osobowości w obecnych czasach są niezwykle przydatne. Z usług coachów lub mentorów korzystają liczni właściciele firm, którzy chcą podnieść zdolności swoich pracowników.

Coaching – co to jest?

Chociaż coaching jest niekiedy nazywany mentoringiem, są to zupełnie różne formy pomocy. Rolą coacha jest umiejętne nakierowanie toku myślenia klienta, aby on sam wpadł na rozwiązanie danego problemu. Dzięki czemu uczy się on radzenia sobie z podobnymi trudnościami w przyszłości. W tym celu coach zadaje mnóstwo pytań, które sprawiają, że klient zaczyna patrzeć na świat z innego punktu widzenia. Nabiera głębszej refleksji na temat swoich wyborów i potrafi kreatywnie podejść do danej sytuacji. W tym przypadku koncentracja pracy jest skupiona na efektywności i wykonaniu zadania. Jedną z ważniejszych umiejętności specjalisty jest dawanie informacji zwrotnej na temat obserwowanego zachowania klienta. Istotne jest, że coach nie jest zwykle ekspertem w dziedzinie, która sprawia trudność klientowi. Wystarczy mu głęboka wiedza na temat psychiki ludzkiej oraz skuteczne metody dotyczące motywowania człowieka do podjęcia zmian oraz wiedza, jak uczyć go podchodzenia do zagadnień życiowych z innej perspektywy.

Czym jest mentoring?

Mentoring jest relacją pomiędzy mistrzem w danej dziedzinie oraz uczniem. Mentor jest ekspertem w konkretnym aspekcie życia i zna wiele szczegółów, które powierza mniej doświadczonej osobie. Jest to więc przekazywanie wiedzy i umiejętności na poziomie zawodowym. Mentoringiem może być np. nauka sposobów radzenia sobie ze stresem lub metody rozwiązywania problemów w firmie. Mentor nie podaje bezpośrednich rozwiązań, jednak w niektórych sytuacjach wskazuje uczniowi, co może zrobić, aby poprawić swoją sytuację. Relacja ucznia i mistrza często staje się przyjacielska i bardzo bliska. Niekiedy wykracza poza ramy zawodowe, np. partnerzy relacji spotykają się towarzysko poza sesjami. Mentorem może być zarówno wynajęty specjalista, jak też starszy kolega z pracy lub szef otwarty na pracę z podwładnymi.

Główne różnice pomiędzy mentoringiem a coachingiem

Coaching jest nastawiony na wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego. Jednak to klient wybiera cele pracy i szuka dróg rozwiązania swych problemów. Coach udziela mu pomocy i wspiera go w trakcie rozwoju. Mentor natomiast podpowiada i wyznacza konkretne zadania swemu klientowi. Jest znacznie bardziej dyrektywny i ma duże doświadczenie w branży podobnej do dziedziny zainteresowań klienta. Pomimo widocznych różnic w tych dwóch podejściach do pomocy, obie metody przynoszą duże korzyści potrzebującym. Podstawą jest jednak profesjonalne podejście do klienta oraz wysoka jakość świadczonych usług.

1 komentarz

Przejdz do rozmowy
  1. pedagog
    #1 pedagog 21 stycznia, 2019, 11:04

    Fajny artykuł, który sugeruje mi że jakb byk obydwa pojęcia biorą się z obszaru pedagogiki, której niewątpliwie zarówno mentorzy jak i coachowie sie chyba wstydzą, ale prawdę mówiąc są pedagogami.

    Reply this comment

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

one × three =