Aktualności

Polecamy Konferencję: W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości

Polecamy Konferencję: W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości

27 stycznia, 2019 0 komentarzy

Szanowni Państwo, nauczyciele poloniści, humaniści uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych, bibliotekarze, kuratorzy, konsultanci, metodycy, zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

W roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – O cierpieniu i kryzysie wartości

Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza – emigranta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w setną rocznicę urodzin (1919-2000), prezentacja twórczości pisarza, a także doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej.

Program konferencji:

  1. Współczesne relacje społeczeństw uwikłanych w dawne, lecz nieprzedawnione cierpienie.
  2. Poza nieubłaganą logiką ideologii – o Gustawie Herlingu-Grudzińskim.
  3. Jak uczyć i mówić o cierpieniu w XXI wieku.
  4. Etyka dialogu w różnych sytuacjach społecznych.
  5. Między patriotyzmem i zdradą. Hans von Herwarth i jego dylematy moralne.
  6. Wartości i etyka w literaturze, prezentacja lektury maturalnej (Madame – A. Libera).
  7. Dylematy moralne współczesnego człowieka wg Szymona Hołowni.
  8. Nowa podstawa programowa a nowa matura – refleksje polonisty.
  9. Wywózki, łagry, Katyń – spektakl teatralny poświęcony historii sowieckiej zbrodni przeciwko ludzkości – Teatr Oratorium.

Adresaci: nauczyciele poloniści, nauczyciele wiedzy o kulturze, humaniści, bibliotekarze członkowie SNaP-u
Liczba godzin: 9
Termin: 23 marca 2019 r. (sobota) 9.30- 17.30
Miejsce:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Józefa Poniatowskiego 10,
05-400 Otwock, tel. 22 779 33 57.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu: polski.snap@wp.pl

Opłata konferencyjna na konto SNaP – 30 zł

nr konta: 88 1240 1372 1111 0010 3184 4250
Warszawa, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa
z dopiskiem – opłata konferencyjna

Formularz zgłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów: www.snap.edu.pl, Wypełnione zgłoszenia proszę przesłać elektronicznie na adres: polski.snap@wp.pl do 15 marca 2019 r.

Prowadzący: przedstawiciele świata kultury i nauki, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych i podstawowych, członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, nauczyciele konsultanci systemu doskonalenia nauczycieli.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.