Aktualności

Raport dzienny NewConnect 15.09.2010

Raport dzienny NewConnect 15.09.2010

15 września, 2010 0 komentarzy

Efektowny finisz uchronił przed korektą

Po raz kolejny notowania rynku NewConnect zakończyły się na plusie. Podobnie jak wczoraj przez większą część dnia kurs spadał. Po południu nastąpiło odwrócenie tendencji i NCIndex szedł już tylko na północ. O godzinie 16.00 nastąpił zdecydowany atak kupujących. Sesja zakończyła się dobrymi wynikami przy wysokiej wartości obrotów.

Kurs otwarcia wyniósł 57,06 pkt. i znajdował się na poziomie wczorajszego zamknięcia. Przez większą część dnia rynek odreagowywał wczorajsze wzrosty i kurs NCIndex coraz mocniej zniżkował. Pierwszy zdecydowany ruch sprzedających wystąpił o godzinie 11.00. Wtedy notowania obniżyły się o 0,6%. Po delikatnym odbiciu kursu NCIndex nastąpiła konsolidacja na poziomie ok. 56,66 pkt. Po godzinie 14.00 wystąpił drugi atak sprzedających, powodując przecenę rynku NewConnect o ponad 1%. Dzienne minimum zostało wyznaczone na poziomie 56,34pkt. Od tego momentu na rynku dominowali już tylko kupujący, zwłaszcza w trakcie ostatnich 30 minut sesji. Byki ruszyły wtedy ze zdwojoną siłą, wyciągając NCIndex o 1,6% i wytyczając tym samym nowy, trzymiesięczny szczyt.

Statystyki dnia

Na zamknięciu dzisiejszej sesji zaobserwowano 59 spółek zwyżkujących, 51 spółek zniżkujących oraz 56 spółek, których wartość akcji nie uległa zmianie. W ciągu sesji nie handlowano akcjami 16 spółek. Łączny obrót wyniósł 13 517 tys. zł.
Największy wzrost zanotowały prawa do akcji Grupy Prawno-Finansowej Causa. Zyskiwała też spółka Blue Tax Group, co było efektem pozytywnych danych zawartych w raporcie bieżącym. Znaczącą stopę zwrotu przyniosła również spółka Budostal-5.

Na czele spadkowiczów uplasowały się dziś spółki groszowe, takie jak Victoria Asset Operation i Doradcy24. Wyjątkiem jest spółka Domzdrowia.pl, która zanotowała 13,67% zniżkę. Na rynku dokonano jednej transakcji akcjami spółki Divicom, obniżając notowania o 10,62%. Łącznie 7 spółek przyniosło dziś dwucyfrową stratę.

Największe obroty podczas środowej sesji uzyskały spółki: Nicolas Games (3 867 tys. zł), Grupa PSW Holding (2 198 tys. zł) oraz Aton-HT (647 tys. zł).

Informacje ze spółek

WSPÓŁPRACA I NOWE ZLECENIA

Monday Development S.A.
(www.mondaydevelopment.pl)
Zarząd oświadczył, że wczoraj spółka zależna Monday Sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę zakupu nieruchomości w centrum Poznania. Ze względu na atrakcyjną lokalizację, nieruchomość przeznaczona będzie pod zabudowę budynku biurowego.

Z ŻYCIA SPÓŁEK

Alumast S.A.
(www.alumast.eu)
Zarząd poinformował, że wprowadził do swojej oferty produktowej kompozytowe przeznaczone do oświetlenia bezpiecznych przejść dla pieszych.

Eskimos S.A.
(www.eskimossa.pl)
Zarząd spółki przekazał raport miesięczny za sierpień 2010 r.

Xplus S.A.
(www.xplus.pl)
Pozytywnie rozpatrzono wniosek spółki o dofinansowanie w wysokości 196 673,00 zł, złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INFORMACJE O NOWYCH EMISJACH I UCHWAŁACH WZA

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
(www.cwpe.pl)
W dniu 13.09.2010 r. zarząd spółki złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect praw do akcji i akcji serii C.

Atlntis Energy S.A.
(www.atlantis-energy.pl)
Zarząd spółki oferuje objęcie 128 048 000 akcji serii D na zasadach subskrypcji zamkniętej. Cena emisyjna wynosi 0,01 zł. Zapisy będą przyjmowane od 04.10 do 11.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru przypada na 30.09.2010 r. Na każdą posiadaną akcje będą przypadać 3 nowe akcje.

Bio-Med Investors S.A.
(www.biomedinvestors.pl)
W dniu 13.09.2010 r. zarząd spółki złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect praw do akcji i akcji serii B, C, D, E, F, G.

BIO Inventions S.A.
(www.bioinventions.pl)
Zarząd uchwalił zamianę 234 000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela. W wyniku zmian ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 15 866 667.

Tro Media S.A.
(www.tro.pl)
Zarząd oświadczył, że 20.09.2010 r. będzie pierwszym dniem notowań w alternatywnym systemie obrotów łącznie 13 000 000 sztuk akcji serii A i B.

Raporty EBI dostępne na stronie newconnect.pl

Przygotowanie: Trinity Capital Investments S.A.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

5 × two =