Aktualności

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – najskuteczniejszy sposób osiągania celu

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – najskuteczniejszy sposób osiągania celu

Grudzień 16, 2016 0 komentarzy

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) pozwala osiągnąć cel założony przez klienta. Psycholog nie musi znać dokładnego problemu, by wykorzystać zalety i cechy osobowości swojego rozmówcy i nakierować go na rozwiązanie.

Filozofia centralna terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach ma trzy punkty: powtarzanie działań, które służą osiągnięciu celu, unikanie działań, które tego nie powodują i nie naprawianie sytuacji, które nie są „zepsute”.

Podstawowe zasady stosowane w TSR

W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach psycholog i klient mają stworzyć nową wizję przyszłości dla klienta. Dzieje się to w trakcie rozmowy dwóch osób. Podczas spotkań klient opisuje swój obecny ogląd przyszłości i wskazuje, jak chce, żeby ona wyglądała po terapii. Używa się tu języka opisu, tzw. deskrypcji, a nie języka wyjaśnień, który może kierować ku problemowi. Wyjaśniając, zgłębiamy sam problem. TSR ma na celu zmianę i rozwiązanie tego problemu, nie samą jego istotę.

Zasady TSR są następujące:

  1. Konsultacje psychologiczne mają uświadomić klientowi, jak może wykorzystać swoje mocne strony. TSR ma przypomnieć o sukcesach i zwrócić na nie uwagę.
  2. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach pozwala skupić się na tym, co ma być wynikiem spotkania z klientem. Osoba przychodząca do gabinetu nie jest określana mianem „pacjenta”, lecz właśnie „klienta”. To rozróżnienie podkreśla równorzędność partnerów w rozmowie.
  3. Rozmowy ze specjalistą nie dotykają problemu, ale koncentrują się na sposobie jego rozwiązania. Psycholog zwraca szczególną uwagę na te sytuacje z życia klienta, które nie były problematyczne.
  4. TSR dotyczy przyszłości. Jej celem nie jest, jak najczęściej bywa na terapiach, przepracowanie przeszłych zdarzeń. TSR dotyka przeszłości jedynie pod kątem tego, jak można ją wykorzystać do rozwiązania obecnie istniejącego problemu.
  5. Terapia pokazuje, jakie są potrzeby klienta. On sam decyduje o celu, ocenia postępy i kończy terapię, kiedy uzna to za stosowne.
  6. Koncentracja na pozytywnych stronach i istniejących zasobach klienta. Zasoby klienta są wystarczające do tego, by rozwiązać problem. Psycholog pomaga mu je odkryć i uświadomić sobie.
  7. To osoba będąca na terapii zna rozwiązanie problemu i sama określa cel spotkań. Takie założenie wzmacnia poczucie własnej wartości klienta i świadomość wpływu na swoje życie.
  8. Klient najlepiej wie, co zrobić, jednak niekiedy potrzebuje pomocy i ukierunkowania.
  9. W celu znalezienia rozwiązania niezbędna jest współpraca. Opory w trakcie TSR nie powodują pozytywnych zmian.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

Twoje dane będą bezpieczne!Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

6 − two =