Aktualności

Ból głowy, a rezonans magnetyczny

Ból głowy, a rezonans magnetyczny

7 września, 2015 0 komentarzy

Jeśli często dolega nam ból głowy, nie warto regularnie zażywać leków przeciwbólowych, które mają działanie uboczne. Aby dokładnie zdiagnozować przyczyny tej dolegliwości, powinniśmy wykonać badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. W tym celu oprócz samej głowy, zalecane może być zbadanie również odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

Ból głowy może być chorobą samą w sobie, nie wynika wówczas z żadnej jednostki chorobowej i określa się go przymiotnikiem napięciowy. Jego przyczyna leży w stylu życia i wynikać może z braku snu, zmęczenia, głodu, niewygodnej pozycji w pracy, ale przede wszystkim z emocji.

 

Dość często okazuje się, że ból głowy jest objawem innej choroby, kiedy towarzyszyć może przeziębieniu, zapaleniu zatok, chorym zębom czy nadciśnieniu. Jednak może być spowodowany również przez poważne schorzenia, spośród których niektóre mogą zagrozić życiu i wymagają natychmiastowego leczenia:

– neuralgia nerwu twarzowego, która objawia się napadowymi bólami jednej strony twarzy

– zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, któremu towarzyszyć może sztywność karku, gorączka i nudności

– tętniak mózgu powodujący także wymioty, podwójne widzenie czy osłabienie kończyn

– wstrząs mózgu, który pojawił się po urazie głowy i towarzyszą mu zawroty, senność czy wymioty

– krwiak mózgu, który także spowodowany jest przez uraz, wywołuje bóle głowy i stanowi zagrożenie dla życia

– udar mózgu, potocznie określany wylewem, oprócz utratą przytomności, problemami z pamięcią, mową czy poruszaniem się, może również objawiać się bólami głowy

– guzy mózgu, które zwykle są główną przyczyną decyzji o badaniu, gdyż to ich najbardziej obawiają się pacjenci, neurolodzy także w pierwszej kolejności chcą wykluczyć to, co najgorsze.

 

Jednak przewlekły ból może być spowodowany przez schorzenie, które nie jest zlokalizowane w głowie, a mianowicie przez zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Powodują one przykurcze mięśni i zaburzenia w przepływie krwi do mózgu, co może być przyczyną bólu w okolicach potylicy, np. w momencie odchyłu głowy do tyłu. Zwyrodnienia mogą prowadzić do modulacji worka oponowego, która ogranicza przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Skutkiem tego jest wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a jeszcze w dalszej konsekwencji dolegliwości bólowe.

 

Niestety w Polsce tradycją jest zażywanie leków przeciwbólowych, bez wcześniejszej diagnozy bólu głowy. Ich nasilona reklama powoduje, że sięgamy po nie, bez wiedzy o skutkach ubocznych. W wyniku tego Polacy przodują w Europie w użyciu leków przeciwbólowych, które sprzedawane są bez recepty. Pewnie sytuacja byłaby inna, gdyby więcej osób zdawało sobie sprawę, iż mogą powodować poważne problemy zdrowotne związane z układem pokarmowym, krwionośnym czy skórą, a także wywoływać odczyny alergiczne.

 

Aby dokładnie zdiagnozować, co jest przyczyną częstych i uporczywych bólów głowy należy wykonać badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. Jednym z takich miejsc, gdzie można to zrobić, jest warszawskie Centrum Rezonansu Magnetycznego Rex Medica. Wynik tego badania będzie pomocny dla lekarza specjalisty, np. neurologa, w przeprowadzeniu terapii.

 

Badanie głowy.

Dzięki badaniu głowy rezonansem magnetycznym można najbardziej dokładnie ocenić tkankę mózgową (uwidacznia istotę białą i szarą korową), struktury mózgowia (w szczególności tylnej jamy czaszki), układ komorowy, zbiorniki płynowe, struktury głębokie mózgu, a także wewnątrzczaszkowe odcinki nerwów czaszkowych.

 

Oddzielnie wykonywane jest badanie przysadki mózgowej, w każdym wypadku z podaniem kontrastu, której nie ocenia się podczas zwykłego badania głowy. Badanie to gwarantuje najlepszą ocenę stanu przysadki w płaszczyźnie czołowej, podczas którego lekarz opisujący może zaobserwować w jej obrębie zmiany ogniskowe i relacje z zatokami.

 

W badaniu tym urządzeniem widoczne są również sygnały z naczyń wewnątrzczaszkowych i zatok żylnych opony twardej (np. poprzecznej lub esowatej). Można zaobserwować pojedyncze torbiele lub ich duże grupy wzdłuż bądź na zatokach żylnych, które mogą być powodem wyżłobionych ubytków w kości potylicznej.

 

Za pomocą badania rezonansem, możemy również zobrazować m. in. kompleksy nerwowe w kątach mostowo-móżdżkowych i przewodach słuchowych wewnętrznych i to czy są one narażone na uciski oraz czy nie pojawiły się zmiany ogniskowe. Ocenie podlega znajdujący się w głowie błędnik błoniasty oraz narażone na zmiany patologiczne piramidy skroniowe i trąbki Eustachiusza.

 

Aparat pozwala na jak najbardziej dokładne zbadanie naczyń wewnątrzczaszkowych żylnych i tętniczych. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie konfliktu naczyniowo-nerwowego i ocenienie tej relacji względem siebie, gdyż tłem dla naczyń krwionośnych jest tkanka mózgowa.

 

Badania odcinka szyjnego kręgosłupa.

W Rex Medica za pomocą rezonansu magnetycznego zbadać można odcinek szyjny kręgosłupa, którego zmiany często powodują bóle w części potylicznej, nasilające się przy odchyleniu głowy w przód lub do tyłu.

 

W przypadku, gdy boli połowa głowy, a ból przemieszcza się od czoła w kierunku pleców, trudno znaleźć przyczynę dolegliwości, dlatego mylony jest wtedy z migreną. Jeszcze trudniej postawić diagnozę, gdy występują bóle twarzy i drętwienie skóry (charakterystyczne dla zapalenia nerwu trójdzielnego) lub uczucie dławienia w gardle (zdarzające się także przy zawale serca). Zanim takie dolegliwości zostaną przypisane zwyrodnieniom lub przeciążeniom szyjnego kręgosłupa, bywają leczone jako schorzenia mózgowia, zatok, ucha środkowego, serca, a nawet jako zatrucia pokarmowe.

 

Zażywanie dużych ilości leków przeciwbólowych niestety nie wyeliminuje przyczyny przewlekłego bólu głowy, a odkładanie w czasie badania rezonansem magnetycznym oddala nas od poznania źródła dolegliwości. W przypadku niektórych schorzeń wywołujących ten ból czas gra kluczową rolę.

 

Link do zakładki nt. badania na stronie Centrum http://www.rexmedica.pl/rezonans-magnetyczny-glowy/

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<