Aktualności

Czym jest fundusz hedgingowy?

Czym jest fundusz hedgingowy?

23 maja, 2014 0 komentarzy

W ramach możliwości zarabiania dzięki posiadanym środkom finansowym i za ich wyłączną pomocą, jedyną formą przynoszącą realny zysk może być fundusz, np. inwestycyjny. Bezpieczniejsze i mniej inwazyjne lokaty bankowe, które charakteryzują się pewnym, ale małym zarobkiem, są najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na ryzyko. Ci, którzy mogą, mają obecnie wiele możliwości. Jedną z bardziej interesujących metod pomnażania środków, choć z gatunku „tych niekonwencjonalnych”, jest fundusz hedgingowy.

Fundusze te mają swobodę w inwestowaniu. Mają właściwie status osobnej instytucji (działają jako spółki prawa handlowego), dlatego też nie podlegają regulacjom prawnym, które są ograniczeniem dla zwykłych funduszy. Są też od tradycyjnych form bardziej elastyczne, działają za pomocą kilku typów instrumentów inwestycyjnych. Ta ostatnia cecha sprawia jednak, że fundusze hedgingowe są niejednorodne, stosują różne strategie i dlatego ciężko oceniać je łącznie.

Wśród metod inwestycyjnych praktykowanych przez ten typ funduszy wyróżnić można krótką sprzedaż, arbitraż, swap czy dźwignię finansową. Żeby wyjaśnić ryzykowność ich funkcjonowania, wystarczy już opis pierwszej z wymienionych metod. Otóż krótka sprzedaż to, w skrócie, handel papierami wartościowymi, których inwestor nie posiada. Standardowym sposobem pomnażania środków na zmianach cen akcji jest sprzedawanie ich po droższej cenie niż cena kupna. W przypadku krótkiej sprzedaży najpierw sprzedaje się papiery wartościowe, potem (mając już nabywcę), kupuje. Jeśli wartość sprzedaży będzie wyższa niż wartość kupna, inwestor zarobi. Taka forma transakcji jest jednak z oczywistych względów ryzykowna.

Fundusze typu hedgingowego są opcją zamkniętą w tym sensie, że próg wejścia do nich bywa bardzo wysoki. Kategoria inwestorów, którzy mogą z nich skorzystać, to często ci, którzy są w stanie zrealizować minimalną wartość inwestycji. Decyzje są przy tym podejmowane w sposób algorytmiczny, o progowej wartości decyduje system informatyczny.

Related Biznes / Gospodarka / Finanse Articles

Similar Posts From Biznes / Gospodarka / Finanse Category

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<