Aktualności

Inauguracja piątej edycji konkursu Darboven idee Grant.

Inauguracja piątej edycji konkursu Darboven idee Grant.

1 lipca, 2014 0 komentarzy

We wtorek, dnia 01.04.2014 o godzinie 13.00, w restauracji sopockiego hotelu Sheraton „InAzia”  odbyła się uroczysta inauguracja piątej edycji konkursu Darboven idee Grant.

W tym roku formuła rozpoczęcia konkursu została zmieniona – zaproszono ściślejsze grono słuchaczy, reprezentujących środowiska naukowe, biznesowe oraz licznych przedstawicieli mediów.

Po powitalnym kieliszku szampana przedstawiono im zarówno ideę konkursu, jego twórcę i fundatora nagrody, historię, przebieg, sposób aplikowania, jak i laureatki lat poprzednich.

Pani Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec – Annette Klein omówiła istotę konkursu, zwróciła uwagę na wzrost zainteresowania nim i podnoszenie z edycji na edycję poziomu nadsyłanych zgłoszeń, a co za tym idzie również rangi samego przedsięwzięcia. Z przyjemnością zaznaczyła, że tego typu inicjatywy służą zacieśnianiu przyjaźni polsko-niemieckiej i ożywianiu gospodarczych relacji pomiędzy sąsiadami.

Następnie głos zabrała p. Olga Krzyżanowska – członek Jury od pierwszej edycji konkursu – i właśnie z punktu widzenia jurora przedstawiła  jego przebieg, zaznaczając, że wybór pięciu finalistek jest zadaniem trudnym, a decyzja o przyznaniu wygranej z każda edycją robi się bardziej skomplikowana i zapada po długich dyskusjach i przemyśleniach. Życzyła jednak wszystkim kobietom odwagi, aby nie bały się przystąpić do konkursu i zrobiły w swoim życiu krok do przodu, w stronę biznesowej niezależności.

Kolejnym mówcą był p. wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Wiesław Byczkowski reprezentujący patrona konkursu. Pogratulował on p. Albertowi Darboven podjęcia tak ważnej inicjatywy, której celem jest wspieranie innowacyjności, kreatywności i ducha przedsiębiorczości polskich kobiet, promowanie pań ambitnych, a przede wszystkim przełamanie stereotypu kobiety w biznesie.

Jedna z laureatek poprzedniej edycji (w 2012 roku nagroda została podzielona między dwie Panie) – p. Anna Supernat, poprowadziła prezentację dot. założeń i szczegółów konkursu oraz omówiła swoje działania, jak też rozwój swojej firmy po otrzymaniu nagrody.

O godzinie 14.15 p. Albert Darboven po swoim przemówieniu uroczyście uznał konkurs DARBOVEN IDEE GRANT za otwarty.

Kolejnym punktem programu był wywiad z popularną aktorka filmową i teatralną – p. Katarzyną Figurą, który przeprowadził redaktor naczelny czasopisma „Prestiż”, jednego z  medialnych patronów konkursu – p. Jakub Jakubowski. Tematem wywiadu była rola kobiety w życiu prywatnym, publicznym, jej aktywność w biznesie i możliwości spełniania własnych ambicji i marzeń. Swoją wypowiedź aktorka zakończyła stwierdzeniem:

Należyteżpamiętać,żenigdyniejestzapóźno,żetrzebaznaleźćwsobieodwagę,byrealizowaćmarzenia,niewahaćsiękorzystaćztakichokazji,jakieoferujenp.konkursDarbovenIdeeGrant.Wartouwierzyćwsiebie,miećcel,dążyćdoniegoiniebaćsiędecyzji,któremogąwprowadzićdużezmianywnaszymżyciu.Rozwójjesttegowarty!

Spotkanie zakończył brunch – stół szwedzki oferował przekąski słodki i słone, napoje oraz najwyższej jakości kawę. Przejście do pomieszczenia restauracyjnego sprzyjało rozmowom kuluarowym i wymianie informacji dot. Konkursu.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<