Aktualności

Jak pozyskać fundusze unijne 2014-2020? + inne wydarzenia

Jak pozyskać fundusze unijne 2014-2020? + inne wydarzenia

26 października, 2015 0 komentarzy

W dniu 28.10.2015 r. odbędzie się bezpłatna konferencja online upowszechniająca wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych 2014-2020), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów – prowadzona m.in. przez ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz UMWW. Dzień wcześniej (27.10.15) będzie miała miejsce uroczystość otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska. Wydarzenie będzie transmitowane w Internecie poprzez platformę Web City.

W trakcie uroczystości otwarcia „POL-ECO-SYSTEM” wręczone zostaną dyplomy z okazji 20-lecia programu „Solidny Partner„, nagradzające dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności zarówno w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i  dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i dobre praktyki samorządów, mające na celu zachęcanie firm do tego rodzaju aktywności w środowisku lokalnym. Równolegle do „POL-ECO-SYSTEM” (27‑30.10.2015) na platformie Web City zostaną także zorganizowane „Targi Dobrych Praktyk”, na których będą prezentowane działania podejmowane przez firmy i  samorządy w środowisku lokalnym.

Działania samorządów w tym zakresie są rekomendowane i nagradzane w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowanym przy współpracy ze stałymi, strategicznymi partnerami programu: Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i  Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz administracją samorządową i  rządową. Głównym celem projektu jest pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami poprzez nagradzanie oraz upowszechnianie wyróżniających się inicjatyw i dobrych praktyk samorządów, mających na celu zachęcanie firm do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.

Przedstawione wydarzenia będą dostępne za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, co zapewni wszystkim zainteresowanym możliwość udziału oraz interaktywny kontakt audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na „Targach Dobrych Praktyk” i/lub aktywne uczestnictwo w konferencji.

 

Zarejestruj się bezpłatnie i weź udział w wydarzeniach

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<