Aktualności

Kobieca twarz konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2015!

Kobieca twarz konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2015!

24 marca, 2015 0 komentarzy

Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. Jak pokazuje historia konkursu, w gronie dotychczasowych laureatów nie zabrakło pań. Nic dziwnego, ponieważ, jak pokazują badania, w 2013 roku kobiety zarządzały lub współzarządzały co czwartą (26 proc.) mikrofirmą w Polsce*. Również w skali Unii Europejskiej nasz kraj ma jeden z najwyższych wskaźników przedsiębiorczości pań wśród osób aktywnych zawodowo**.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii:

  • START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,

  • PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku,

  • SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest jedynym tej skali przedsięwzięciem w Polsce, w którym nagradzane są skuteczne biznesowo najmniejsze firmy. Wśród naszych laureatów można znaleźć zarówno debiutantów jak i wielopokoleniowe firmy rodzinne, firmy prowadzące tradycyjne biznesy oraz oparte o nowoczesne technologie – podkreśla Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. 

W każdej z dotychczasowych dziesięciu edycji konkursu wyróżnienia otrzymały firmy, które prowadzą lub współprowadzą kobiety. Przykładami takich podmiotów są: AM2M, przedsiębiorstwo wyróżnione
w ubiegłym roku, zajmujące się obrazowaniem biomedycznym, prowadzone przez Annę Szkulmowską, wydawnictwo artystyczne tworzące oryginalne książki dla bibliofili Kurtiak i Ley, założone przez Urszulę Kurtiak i Edwarda Leya, zdobywca tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012, czy firma Anety Murakowskiej Creativemedia specjalizująca się w szkoleniach kompetencji miękkich, wyróżnione w kategorii Senior w 2010 roku.

Nagroda w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku uwiarygodniła naszą markę i wpłynęła na promocję naszej działalności. – mówi Urszula Kurtiak, współwłaścicielka Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley, laureatka VIII edycji konkursu. – Cieszę się, że Kapituła Konkursu doceniła oryginalność, ponadczasowość oraz walory artystyczne naszych książek. Otrzymanie przez nas Nagrody spotkało się z uznaniem naszych klientów, którzy wielokrotnie dawali temu świadectwo. – dodaje.

W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej mikroprzedsiebiorcaroku.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną – 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

* GUS, raport „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r.”

** Dane Komisji Europejskiej, raport „Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe” (wrzesień 2014 r.)

Dodatkowych informacji udzielają:

Dorota Szostek – Rustecka, Dyrektor Biura Prasowego Citi Handlowy, tel. (+48 22) 690 10 49,
e-mail: dorota.szostekrustecka@citi.com

Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, tel. 501 128 882, e-mail: krzysztof.kaczmar@kronenberg.org.pl

Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 869 000 klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 87 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<