Aktualności

Kobiety wracają na rynek pracy

Kobiety wracają na rynek pracy

8 lipca, 2015 0 komentarzy

Henkel i Fundacja Miejsce Kobiet podsumowują wyniki dotychczasowych edycji projektu „W drodze do pracy”

W przeddzień ogłoszenia rekrutacji do kolejnej odsłony projektu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”, jego organizatorzy: Henkel Polska i Fundacja Miejsce Kobiet podsumowują wyniki dotychczasowych edycji projektu. Spośród 80 kobiet, które ukończyły intensywne szkolenia i treningi psychologiczne, już ponad połowa wróciła na rynek pracy.

Jest to wynik, który daje nam ogromną satysfakcję. Powołując do życia nasz projekt, postawiliśmy sobie główny cel – wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego. Te 41 pań, które – najczęściej po długiej przerwie – wskutek umiejętności zdobytych podczas kursów rozpoczęły pracę, potwierdza realizację wyznaczonych przez nas celów oraz wysoką skuteczność naszego projektu. Dla porównania przytoczę, że zgodnie ze standardami europejskimi projekt reaktywacji zawodowej uznaje się za efektywny, kiedy do pół roku po jego zakończeniu na rynku odnajduje się 35 procent uczestników – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Henkel.

 

Wśród dotychczasowych uczestniczek projektu „W drodze do pracy” były osoby, które pozostawały bez pracy przez dłuższy okres czasu: w niektórych wypadkach był to rok lub dwa lata, ale czasami było to 10 czy nawet przez 20 lat. Odbyły one trzymiesięczne specjalistyczne kursy, których poszczególnymi elementami były m.in. treningi psychologiczne, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości czy szkolenia zawodowe. Program oferował także kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, który pozwalał uczestniczkom odkryć swój potencjał, a także możliwość bezpośredniego zapoznania się z realiami pracy w międzynarodowej organizacji podczas kilkugodzinnej wizyty w Henklu, gdzie przewodniczkami po firmie i korporacyjnym życiu były pracownice – wolontariuszki.

 

Spektrum zawodów i miejsc pracy, w których po przerwie odnalazła się ponad połowa uczestniczek projektu, jest bardzo szerokie. Niektóre znalazły zatrudnienie w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym, co w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną czy spółdzielnię socjalną. Także przekrój specjalizacji jest szeroki – niektóre osoby zajmują się księgowością, inne spedycją, PR-em czy prowadzeniem kawiarni.

 

Inspiracją dla wszystkich kobiet, które chciałyby wrócić do pracy, może być uczestniczka ostatniej odsłony projektu – pani w wieku 50+, która przez ostatnie dwadzieścia parę lat zajmowała się swoimi dziećmi, w tym jednym niepełnosprawnym. Z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy mogłaby być to przerwa dyskwalifikująca. W ramach kursu długo wspólnie szukałyśmy jej mocnych stron. Ostatecznie zgodziłyśmy się, że jej największa kompetencja to właśnie praca z niepełnosprawnymi. Okazało się to strzałem w dziesiątkę – od niedawna ta osoba pracuje jako opiekunka osoby niepełnosprawnej, z czego jest bardzo zadowolona. Nie muszę dodawać, że jej podopieczna również – mówi Agnieszka Kramm, psycholożka i psychoterapeutka, przedstawicielka zarządu Fundacji Miejsce Kobiet.

Po sukcesie dotychczasowych edycji projektu „W drodze do pracy” firma Henkel oraz Fundacja Miejsce Kobiet zapowiadają kolejną odsłonę, która ruszy w październiku 2015 r. Na chętne osoby czeka 20 miejsc.

Zapraszamy kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej, ale także osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane, pozostające co najmniej rok bez pracy. Na początek wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie www.miejscekobiet.pldodaje Agnieszka Kramm z Fundacji Miejsce Kobiet.

 

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl.

 

Informacje o Fundacji

Fundacja Miejsce Kobiet to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju osobistego
i zawodowego kobiet oraz wyrównywania szans kobiet w społeczeństwie. Najwyższy poziom
i profesjonalny przebieg kursów gwarantuje zespół ekspertek – pracowniczek
i współpracowniczek Fundacji, w skład którego wchodzą psycholożki, terapeutki, socjolożki i menedżerki, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi.

 

Informacje o firmie Henkel

Henkel aktywnie wspiera w ramach swojej organizacji kulturę różnorodności w odniesieniu do wieku, narodowości i płci pracowników. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej.

 

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<