Aktualności

Pracodawcy zapominają o odrzuconych kandydatach

Pracodawcy zapominają o odrzuconych kandydatach

25 czerwca, 2015 0 komentarzy

Ponad połowa zapytanych kandydatów (57%) uważa, że pracodawcy w Polsce nie dbają o relacje
z nimi – tak wynika z badania „Candidate Experience” przeprowadzonego przez eRecruiter. Co czwarty rekrutowany nie otrzymuje żadnej odpowiedzi o przebiegu rekrutacji (23%), a co drugi nigdy nie dowiedział się, czemu nie został zatrudniony (55%). W opinii przedstawicieli eRecruiter, inicjatora Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, większość firm nie liczy się z tzw. kandydatami odrzuconymi i nie ma świadomości, że to może mieć negatywny wpływ na kolejne rekrutacje oraz wyniki biznesowe całej firmy.

– Większość zapytanych przez nas rekruterów zdaje sobie sprawę z tego, że troska o dobre relacje z kandyda­tami jest istotnym elementem ich pracy. Ponad 2/3 z nich deklaruje, że dba o współpracę z kandydatami na wszystkich etapach rekrutacji. Z drugiej strony, aż jeden na czterech rekruterów skupia się tylko na kandydatach, którzy przeszli do finalnego etapu rekrutacji. To oznacza, że przed naszymi pracodawcami jest jeszcze wiele do zrobienia w obszarze candidate experience. Szczególnie, jeśli przyjrzymy się, jaką opinię na ten temat mają sami zainteresowani – mówi Marcin Sieńczyk, Business Development Director w eRecruiter.

Kandydat i pracodawca poróżnieni, ale widać poprawę

Na podstawie wyników badania eRecruiter wyraźnie widać duży rozdźwięk pomiędzy pracodawcami a kandydatami w kwestii dbania o relacje. Podczas gdy aż 68% przedstawicieli firm deklaruje, że jest to istotny obszar procesu rekrutacyjnego, tylko 29% zapytanych kandydatów uważa, że rzeczywiście tak jest. W porównaniu do poprzedniej edycji badania wynik jest lepszy o 6 p.p.

Andrzej Wątrobiński, Dyrektor Działu Personalnego w Fiege, podkreśla, że pracodawcy coraz mocniej angażują się w działania na polu candidate experience, ponieważ zaczynają dostrzegać ich wymierne korzyści biznesowe. – Proces rekrutacyjny bardzo często jest pierwszym kontaktem kandydata z firmą, jeżeli marka przed­siębiorstwa nie jest znana, i sposób traktowania przekłada się na wyobrażenie tej osoby odno­śnie wewnętrznej organizacji firmy, jak i wartości przez nią reprezentowanych. Ten efekt przekłada się na tworzenie więzi z marką przedsiębiorstwa i w konsekwencji przekłada się na prefe­rencje zakupowe kandydata – mówi przedstawiciel Fiege.

Większą dbałość o kandydatów widać także na poszczególnych etapach rekrutacji. 72% osób, które starały się o pracę, odpowiedziało, że otrzymało od firmy informację potwierdzającą otrzymanie przesłanej aplikacji – jest to wynik o 15 p.p. lepszy niż w pierwszej fali badania. Pracodawcy częściej pamiętają także o odrzuconych kandydatach. Ponad 1/3 zapytanych kandydatów została poinformowana o odrzu­ceniu ich z procesu rekrutacji (+ 11 p.p.). Niestety, wciąż 1 na 4 kandydatów nie otrzymuje żadnej informacji o przebiegu rekrutacji.

Brak kontaktu z kandydatem odrzuconym

Aż 7 na 10 zapytanych pracodawców nie utrzymuje żadnego kontaktu z kandydatami, którzy nie przeszli do finalnego etapu, a jedynie zachowuje ich dane w bazie. Tylko 23% firm informuje osoby, które nie zostały u nich zatrudnione, o kolejnych rekrutacjach. Dla kandydatów bardzo ważna jest również informacja zwrotna na temat tego, dlaczego nie zostali przyjęci na stanowisko pracy, na które aplikowali. Niestety, ponad połowa zapytanych nie otrzymała żadnej odpowiedzi dotyczącej powodów nieprzyjęcia (55%). Tylko 1/3 rekrutowanych chociaż raz otrzymała taką wiadomość, a w niej informacje o mocnych i słabych stronach kandydata i o tym, nad czym powinien on jeszcze popracować.

– Relacje z kandydatami odrzuconymi to pięta Achillesa działań pracodawców w obszarze candidate experience. Niestety, jeszcze większość firm w Polsce nie ma żadnej strategii na budowanie relacji z tzw. kandydatami odrzuconymi i nie jest świadoma, że odpowiednio zarządzana baza może ułatwić im przyszłe rekrutacje – mówi Marcin Sieńczyk z eRecruiter.

Więcej informacji dotyczących obszaru candidate experience, szczegółowe wyniki badania opinii kandydatów i pracodawców oraz komentarze przedstawicieli branży HR znajdą Państwo w raporcie z drugiej edycji badania Candidate Experience „Źle potraktowany kandydat to utracony klient”. Bezpłatny raport jest dostępny na stronie: http://raport-cx.erecruiter.pl/.

Metodologia badania

Opinie kandydatów i pracodawców pochodzą z 2. edycji badania Candidate Experience. Opinie kandydatów zostały zebrane podczas realizacji badania „Specjaliści na rynku pracy”, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl metodą ankiety dostępnej online na grupie 4656 osób z min. 2-letnim doświadczeniem na rynku pracy, pracujących na stanowiskach specjalistycznych, menadżerskich i wyższych. Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania „Candidate Experience”, przeprowadzonego przez eRecruiter, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online, którą wypełniło łącznie 640 osób. Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2014 r.

***

eRecruiter to internetowa platforma do zarządzania rekrutacjami i bazą kandydatów. Wspiera HR oraz biznes w prowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji, od publikacji ogłoszeń, poprzez selekcję i rekrutację, aż po zatrudnienie odpowiednich kandydatów. System pomaga pracodawcom w efektywnej komunikacji z kandydatami, w budowaniu pozytywnych wrażeń kandydatów wyniesionych podczas rekrutacji (Candidate Experience) oraz pozwala podejmować lepsze decyzje w obszarze zarządzania procesami rekrutacji. Dzięki eRecruiter wszystkie dane dotyczące rekrutacji gromadzone są w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w proces zatrudnienia. Usługa oferowana jest w modelu SaaS (Software as a Service).

eRecruiter jest produktem eRecruitment Solutions sp. z o.o. Firma należy do Grupy Pracuj S.A., właściciela m.in. portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Więcej informacji: www.erecruiter.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Częścik

Specjalista ds. PR, Grupa Pracuj S.A.
e.: anna.czescik@pracuj.pl
tel.: (22) 373 75 15, m.
: 666 357 923

Sylwia Maj

Account Manager, ZOOM bsc

e.: sylwia.maj@zoom-bsc.pl
m.: +48 503 701 452

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<