Aktualności

R jak rodzina.

R jak rodzina.

3 listopada, 2023 0 komentarzy

Czas dla rodziny

Na warszawskiej Pradze Północ Fundacja A.R.T. realizuje projekt skierowany do rodzin oczekujących na narodziny dziecka oraz rodzin z dziećmi w wieku do lat 6, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 1-3. To „Czas dla Rodziny 2”. W ramach projektu, który jest realizowany przez dwie organizacje – Fundację A.R.T. oraz Fundację UNA, oferowane są kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rozwojowym, wspierającym i integrującym.

Projekt uwzględnia szerokie pojęcie rodziny, które obejmuje nie tylko rodziców, ale również inne osoby najbliższe dziecku, takie jak dziadkowie czy opiekunowie, np. nianie. Często to właśnie dziadkowie i nianie towarzyszą maluchom w pierwszych latach życia, wpływając na ich rozwój i odkrywanie świata. Dlatego też projekt zakłada, że zarówno rodzice, jak i dziadkowie oraz nianie mogą uczestniczyć w różnych rodzajach aktywności i warsztatów.

Jednym z celów projektu jest również wzmacnianie więzi rodzinnych i integracja międzypokoleniowa. Ustalenie przez rodziców zasad uczestniczenia dziadków i niani w wychowaniu dziecka ma pozytywny wpływ na relacje w rodzinie oraz korzystnie wpływa na rozwój dziecka. Dodatkowo, udział niani w projektowych działaniach pozwoli im poszerzyć kompetencje wychowawcze i zdobyć nową wiedzę, co przekłada się na lepszą opiekę nad dzieckiem.

Fundacja A.R.T. znajduje się na Pradze Północ, natomiast Fundacja UNA działa w Śródmieściu, dzięki czemu projekt dociera do mieszkańców całej Warszawy. Działania projektowe obejmują organizację rodzinnych warsztatów, spotkań, inicjatyw i zabaw, które odbywają się w lokalach obu fundacji. W ramach projektu przewidziane są również warsztaty edukacyjne dla ojców, których rola w wychowaniu małego dziecka jest niezwykle ważna. Wspólna oferta obu fundacji pozwala na kompleksowe wsparcie rodzin, zarówno edukacyjne, kulturalne, rozwojowe, rekreacyjne, jak i terapeutyczne. Projekt zakłada również integrację rodzin w ramach lokalnej społeczności.

Rodzinna Klubokawiarnia Praska oraz Pracownia Fundacji UNA są objęte wsparciem finansowym ze strony m.st. Warszawa. Klubokawiarnia Praska jest również Miejscem Aktywności Lokalnej, które jest otwarte na inicjatywy i pomysły lokalnej społeczności.

Projekt „Czas dla Rodziny 2” jest kontynuacją i rozszerzeniem działań rozpoczętych w ramach projektu „Czas dla Rodziny”, który trwał od 2018 roku do listopada 2021 roku.

#czasdlarodziny #sztukażycia

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<