Aktualności

Raport NewConnect – Dzień na plusie

Raport NewConnect – Dzień na plusie

15 września, 2011 0 komentarzy

Czwartkowa sesja przyniosła pierwsze od tygodnia, pozytywne informacje – zarówno jeśli chodzi o kształtowanie się NCIndexu, jak i notowania poszczególnych spółek. Indeks małego parkietu zakończył dzień pokaźnym procentowym wzrostem. Również liczba zwyżkujących spółek była większa niż ilość tych, które notowały dziś stratę.

NCIndex rozpoczął dzisiejszą sesję na poziomie 42,92 pkt, co stanowiło 0,37-proc. wzrost w stosunku do środowego kursu zamknięcia. Niedługo potem indeks zaczął jednak spadać, wyznaczając dzisiejsze minimum na poziomie 42,86 pkt. Od tej pory NCIndex systematycznie piął się w górę, tuż po godzinie 17:00 osiągając maksimum w wysokości 43,35. Indeks zakończył dzień na poziomie 43,33 pkt, zyskując 1,33 proc. w stosunku do wczorajszego kursu zamknięcia.

Dzień na plusie zakończyło 95 spółek, natomiast na minusie znalazły się 72 spółki. Bez zmian pozostał kurs 141 spółek. Łączny obrót wyniósł 4,490 mln zł.

Największy procentowy wzrost wartości osiągnął dziś Montu Holding. Spółka, która na przestrzeni ostatnich 2 tygodni straciła na wartości 131,15 zł, odbiła się od dna i odrabia straty. Drugi dzień z rzędu mocno zyskuje Acreo. Dzisiejszy 43,01-proc. wzrost wyniósł kurs walorów na poziom najwyższy od dnia debiutu.

Tabela 1. Spółki o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
MONTUHOLD 47,12 4,17 25 129
ACREO-PDA 43,01 7,82 14 351
BLUETAX 25,00 0,01 225
MTC 23,38 0,18 39 606
BLIRT 20,00 0,66 747

Spółka Index Copernicus zanotowała dzisiaj największy spadek, wynikający z jej groszowego charakteru. Jednocześnie jednak wycena walorów spółki spadła do poziomu najniższego od dnia debiutu, do 0,02 zł. Drugą spółką, która dziś straciła najwięcej przy drugim najwyższym obrocie był XSystem, przedwczorajszy debiutant. Wycena walorów spadła do poziomu 1,4 zł, czyli 1,61 zł poniżej ceny zamknięcia z pierwszego dnia notowań i 0,10 zł poniżej ceny emisyjnej.

Tabela 2. Spółki o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
INDEXCOP -33,33 -0,01 14 533
XSYSTEM-PDA -30,69 -0,62 657 952
DASE-PDA -26,53 -0,65 115 033
GPFCAUSA -25,00 -0,01 112 997
STARKDEV -25,00 -0,01 616

Najwyższe obroty zanotowały spółki: Serenity S.A ( 856,00 tys. zł), XSystem S.A. (657,95 tys. zł) i R & C Union S.A. (632,32 tys. zł)

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

Surfland Systemy Komputerowe

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył pierwszy dzień notowań akcji serii E, F i G na 20.09.2011. Cena nominalna wynosi 1 zł za każdą akcję. 19.09.2010 będzie ostatnim dniem notowań praw do akcji serii G.

Umowy/zlecenia

Rodan System S.A. zaciągnął pożyczkę

Spółka zaciągnęła pożyczkę w BRE Banku na kwotę 800 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na płatności związane z umową z Najwyższą Izba Kontroli.

Stanusch Technologies S.A. otrzymał pierwszą transzę dotacji na rozwój swojego projektu

Spółka otrzymała pierwszą transzę w wysokości 69 465 zł w ramach realizowanego projektu badawczego „Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłe”. Całość przyznanej dotacji to kwota 327 260 zł.

Członek rady nadzorczej Motor Trade Company skupuje akcje własne emitenta

Sławomir Jarosz zakupił 57 tys. sztuk akcji spółki Motor Trade Company po średniej cenie 1,34 zł. Zwiększył tym samym posiadany przez siebie pakiet akcji do 400 tys. sztuk, co daje mu 3,13 proc. udziału w kapitale akcyjnym oraz 2,14 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Opracowanie: Grupa Trinity S.A.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<