Aktualności

Rozwój zawodowy nie tylko dla młodych.  Wyniki raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”

Rozwój zawodowy nie tylko dla młodych. Wyniki raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”

10 listopada, 2015 0 komentarzy

Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”*, większość aktywnych zawodowo Polaków w wieku od 18 do 29 lat deklaruje, że w ostatnim roku rozwinęło się w pracy, zdobyło nowe umiejętności i podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Mimo istotnych zmian, jakie zachodzą na rynku pracy, odsetek dla tej grupy wiekowej pozostaje znacząco wyższy niż w przypadku osób starszych.

 

Wszystko wskazuje na to, że zmiany zachodzące na rynku pracy – obejmujące m.in. wydłużenie wieku emerytalnego – sprawią, że wśród aktywnych zawodowo Polaków coraz większą grupę będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 lat. Niezależnie od indywidualnych planów i aspiracji, ostatnie lata pracy zawodowej nie powinny być okresem zawodowej stagnacji. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl, najwięcej osób (85%), które w ostatnim roku zdobyły nowe umiejętności i podniosły swoje kwalifikacje, było w wieku 19-29 lat. Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja w przypadku osób należących do przedziału wiekowego 50-59 lat, gdzie podobnego zdania było 56% badanych.

wykres1

Źródło: Pracuj.pl

 

Wyraźne dysproporcje widoczne są także w przypadku przyznawania awansów i podwyżek. Mimo większego doświadczenia zawodowego, jakim mogą pochwalić się osoby w wieku 50-59 lat, zaledwie 20% z nich w przeciągu ostatnich trzech lat otrzymało awans, a 47% – podwyżkę. Dla porównania, wśród aktywnych zawodowo Polaków w wieku 18-29 lat, w ostatnich trzech latach awansowało 49% badanych, a podwyżkę otrzymało w tym czasie aż 69% badanych z tej grupy.

wykres2

Źródło: Pracuj.pl

 

Podobny trend zauważalny jest również w przypadku gotowości do zmiany miejsca pracy, która w dalszym ciągu jest domeną młodych. Blisko co trzeci badany (32%) w wieku 18-29 lat bierze pod uwagę możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. Wśród osób w wieku 50-59 lat o zmianie myśli zaledwie co dziesiąta osoba, co najprawdopodobniej wynika z większej otwartości na zmiany zauważalnej u osób należących do pokolenia Y. Zarówno osoby, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, jak i kandydaci, którzy mogą pochwalić się doświadczeniem zawodowym, mogą zwiększać swoje szanse na rynku pracy zakładając profil zawodowy na Pracuj.pl i włączając zgodę na polecanie go pracodawcom. Dzięki funkcji Pracuj Select profile zawodowe rekomendowane są pracodawcom w odpowiedzi na ich ofertę pracy. Narzędzie automatycznie dopasowuje kandydatów na podstawie analizy oferty pracy i treści profili użytkowników na Pracuj.pl. Pracodawca, oprócz aplikacji wysłanych przez kandydatów bezpośrednio na ofertę pracy, otrzyma dodatkowe rekomendacje pracowników, którzy nie odpowiedzieli na ogłoszenie, ale pasują do wymagań zawartych w ofercie. Profile zawodowe nie są publicznie dostępne, a każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji polecania swojego profilu konkretnym pracodawcom (np. obecnym czy byłym). Dodatkowo, po zalogowaniu do profilu, istnieje możliwość sprawdzenia, ilu pracodawców szuka obecnie kandydatów posiadających podobne do naszych kompetencje, co dodatkowo sprzyja bycie na bieżąco z rynkiem pracy.

 

*Wyniki badania motywacji zawodowych Polaków, zrealizowanego na zlecenie Pracuj.pl przez TNS Polska, na reprezentatywnej próbie 1000 aktywnych zawodowo Polaków.

Powoływanie się na wyniki badania jest możliwe wyłącznie za podaniem źródła:
Raport Pracuj.pl „Wygoda kontra rozwój”.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<