Aktualności

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE – Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE – Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne

28 października, 2013 0 komentarzy

Książka dotyczy sieci społecznościowych oraz ich implikacji instytucjonalnych dla gospodarki, biznesu i demokracji. Sieci społecznościowe spopularyzowały nową logikę komunikowania, która wynika z postępu technicznego w zakresie urządzeń przesyłu informacji.

Szczególnie rozwiązania mobilne to źródło nowych możliwości i ułatwień w funkcjonowaniu człowieka na co dzień. Komunikowanie mobilne wraz z dostępem do mediów społecznościowych stało się katalizatorem przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych w zglobalizowanym i usieciowionym współczesnym środowisku człowieka.

W ponad 20-letniej historii internetu w Polsce sieci społecznościowe zajmują mniej niż połowę tego czasu, dlatego jest to obszar badawczy nadal pełen zaskakujących możliwości interpretacyjnych oraz podporządkowany dynamice współczesnych przemian, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Ten dwojaki wymiar rozwoju ma daleko idące konsekwencje dla przemian społecznych, technologicznych, ekonomicznych i politycznych w XXI w. Ucyfrowienie i usieciowienie nie tylko procesów gospodarczych, ale także stosunków międzyludzkich to nowe warunki kształtujące dalszy rozwój cywilizacyjny, w którym sieci społecznościowe odgrywają coraz istotniejszą rolę.

Więcej o książce: wydawnictwo.sgh.waw.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<