Aktualności

Sytuacja Polek na rynku pracy w opinii uczestniczek  VII Kongresu Kobiet

Sytuacja Polek na rynku pracy w opinii uczestniczek VII Kongresu Kobiet

28 października, 2015 0 komentarzy

Badanie TNS Polska na zlecenie Henkel Polska przeprowadzone podczas VII Kongresu Kobiet pokazało, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest niezadowalająca. Ponad 90 procent respondentek badania uważa, że kobiety mają trudniej niż mężczyźni, a trzy czwarte przyznaje, że spotkało się z sytuacjami nierównego traktowania kobiet w miejscu pracy. Jednocześnie respondentki dostrzegły, że są w Polsce grupy, którym jest jeszcze trudniej na rynku pracy niż kobietom. Są to między innymi osoby 50+ i ludzie młodzi.

 

Firma Henkel, która podczas VII Kongresu Kobiet, odbywającego się w dniach 11-12 września, dzieliła się z uczestniczkami przykładami praktyk służącymi wspieraniu karier kobiet, chciała także poznać opinie kobiet o ich sytuacji na rynku pracy. Na udział w ankiecie przeprowadzonej przez pracowników firmy badawczej TNS Polska zdecydowało się 507 uczestniczek wydarzenia. Były to osoby z różnych części Polski, w różnym wieku i o przeróżnych doświadczeniach.

 

Trudniej być kobietą

 

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z badania jest to, że kobiety mają poczucie, że znajdują się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni. Tak odpowiedziało dziewięć na dziesięć zapytanych (93%). Tylko 7% ankietowanych ocenia, że kobiety i mężczyźni mają porównywalną sytuację na rynku pracy, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, możliwość awansu itp. Jednocześnie połowa pań (52%) uważa, że w naszym kraju, ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest być mężczyzną niż kobietą. Co więcej, częściej przekonane są o tym kobiety z wykształceniem wyższym.

 

Jak ocenia Pani sytuację kobiet na rynku pracy w porównaniu do mężczyzn, jeśli chodzi
o wysokość wynagrodzenia, możliwości awansu itp.?

kobiety

Tak negatywny ogląd rzeczywistości może mieć ścisły związek
z osobistymi doświadczenia respondentek. Na pytanie „Czy spotkała się Pani z sytuacją nierównego traktowania kobiet w pracy?”, aż trzy czwarte ankietowanych (77%) odpowiedziało twierdząco. Przy czym częściej były to deklaracje oparte na własnych doświadczeniach (43%) niż na historiach usłyszanych od rodziny czy znajomych (34%) .

 

Mimo negatywnego oglądu rzeczywistości polskiego rynku pracy kobiety pozostają w dużej mierze optymistkami. Zdecydowana większość ankietowanych, choć widzi nierówności na rynku pracy, jeśli chodzi o sytuację kobiet i mężczyzn, to częściej jest przekonana o tym, że sytuacja kobiet w ciągu ostatniej dekady uległa poprawie (55%) i że będzie się dalej poprawiać w perspektywie 10-15 lat (64%).

 

Najtrudniej być 50+ lub młodym

 

Uczestniczki Kongresu Kobiet dostrzegają także problemy innych grup społecznych. Na pytanie, które grupy mają najtrudniej na rynku pracy, najwięcej wskazań (47%) dotyczyło osób w wieku 50+. Na drugim miejscu znaleźli się ludzie młodzi, będący na początku kariery zawodowej (40% wskazań), na kolejnym młode matki (29%), a dopiero na czwartym miejscu znalazły się ogólnie kobiety (25%).

 

Zadania dla pracodawców

 

W opinii kobiet najważniejszym krokiem dla pracodawców, którzy chcą stwarzać równe szanse realizacji zawodowej wszystkim swoim pracownikom, jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o wynagrodzenia i ścieżkę zawodową (72%). W drugiej kolejności ważne jest, by firma zapewniała wszystkim pracownikom możliwość ciągłego rozwoju (40%) oraz by uwzględniała indywidualne możliwości osób w różnym wieku i z różnym stażem pracy (37%).

 

Wyniki badania pokazują, że przedsiębiorstwa w Polsce mają nad czym pracować w kwestii wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – komentuje Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska. – Cieszymy się, że Henkel dokłada swoją cegiełkę do tego procesu, aktywnie wdrażając politykę różnorodności pod względem płci, wieku i narodowości, realizując programy wspierania karier kobiet i młodych pracowników.

 

Realizacja polityki różnorodności w Henklu

 

Firma Henkel jest jednym z liderów zrównoważonego rozwoju. Przejawia się to między innymi odpowiedzialnymi i zrównoważonymi praktykami z dziedziny zarządzania organizacją i personelem. Firma stawia na prowadzenie przemyślanej polityki personalnej, której kluczowym elementem jest zarządzanie różnorodnością.

 

W zarządzaniu kwestiami różnorodności jednym z podstawowych wyzwań jest stworzenie równych szans rozwoju zawodowego kobiet. Inicjatywami mającymi na celu wspieranie karier kobiet w Henklu, są m.in. międzynarodowy program Women In Leadership czy program mentoringu koleżeńskiego realizowany w grupie kobiet menadżerek. Celem tego typu działań jest stałe zwiększanie udziału kobiet w kadrze zarządzającej.

 

Aby utrzymać w firmie najzdolniejszych młodych pracowników i przygotować ich do kolejnych zawodowych wyzwań, Henkel rozpoczął w połowie roku realizację programu You Grow. Kierowany jest on do grupy młodych pracowników, którzy otrzymali najwyższe noty w dorocznym procesie oceny wyników i potencjału. W specjalnym wielomiesięcznym programie edukacyjnym mają szansę nabyć nową wiedzę i rozwinąć zupełnie nowe umiejętności.

 

Firma dba o tworzenie środowiska pracy, które pozwala pracownikom lepiej zatroszczyć się o równowagę w życiu zawodowym i osobistym. Służą temu między innymi rozwiązania organizacyjne, takie jak elastyczny czas pracy, możliwość pracy z domu, praca w niepełnym wymiarze godzin czy tzw. job sharing. Rozwiązania te są promowane wśród kadry menadżerskiej w specjalnej kampanii o nazwie Work Life Flexibility Campaign. Firma wspiera także zaangażowanie społeczne i pasje sportowe pracowników, czym podkreśla swój szacunek dla ich zainteresowań, innych niż zawodowe.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<