Aktualności

Trwają prace nad wysokością płacy minimalnej

Trwają prace nad wysokością płacy minimalnej

25 maja, 2013 0 komentarzy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że prace nad ustaleniem przyszłorocznej wysokości płacy minimalnej dopiero się rozpoczynają. – Pierwszym krokiem jest przedstawienie partnerom społecznym, związkom zawodowym i pracodawcom, propozycji wynikającej z reguł ustawowych. Musi to nastąpić nie później niż do 15 czerwca każdego roku – tłumaczy Janusz Sejmej, rzecznik resortu pracy.

Ministerstwo na podstawie prognoz ekonomicznych na przyszły rok wyliczyło, że minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku powinno wzrosnąć o co najmniej 80 zł do 1680 zł. Kwotę tą ustalono w oparciu o:

  • prognozowany na 2014 r. wzrost inflacji – 2,4%;
  • prognozowany na 2014 r. realny wzrost PKB – 2,5% (do obliczenia  płacy minimalnej przyjmuje się 2/3 tego wskaźnika tj.1,67%);
  • wskaźnik weryfikacyjny zastosowany w odniesieniu do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia – 1,00875486381. Uzyskuje się go przez podzielenie wskaźnika wzrostu cen w roku poprzednim (103,7%) przez prognozowany wskaźnik wzrostu cen w roku poprzednim (102,8%).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2014 rok, wyliczona zgodnie z wymogami ustawowymi, zostanie przedstawiona do negocjacji Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. – Dotychczas nie wypracowano żadnego kompromisu. Nie było również żadnych ustaleń z którąkolwiek organizacją zasiadającą w Komisji Trójstronnej – poinformował Janusz Sejmej, rzecznik Ministerstwa Pracy.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca. W przypadku gdy partnerzy społeczni nie dojdą do porozumienia, wówczas decyzję o podwyżce podejmie Rada Ministrów. Musi to zrobić do 15 września danego roku. Kwota podwyżki płacy minimalnej nie może być niższa od wysokości zaproponowanej do negocjacji Komisji Trójstronnej.

*Gwarantowany, minimalny wzrost płacy minimalnej w 2014 r.  wyznaczają przepisy art. 5  ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

Źródło: www.mpips.gov.pl

Related Biznes / Gospodarka / Finanse Articles

Similar Posts From Biznes / Gospodarka / Finanse Category

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<