Aktualności

Wakacje na koszt firmy

Wakacje na koszt firmy

30 lipca, 2014 0 komentarzy

Każdy z pracodawców wybiera sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników. Mogą to być świadczenie urlopowe lub tzw. „wczasy pod gruszą”. Jaka jest między nimi różnica i jak może z nich korzystać pracownik tłumaczy Marta Kosakowska, aplikant adwokacki TGC Corporate Lawyers. 

Wczasy pod gruszą

„Wczasy pod gruszą” to potoczna nazwa dofinansowania do wypoczynku dla pracowników, które pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ). Fundusz ten może być założony przez Spółkę zatrudniającą co najmniej 20 pracowników
w przeliczeniu na pełny etat, a założenie go jest obligatoryjne jedynie dla zakładów budżetowych oraz jednostek samorządowych. Zasady przyznawania i wysokość świadczenia są różne w stosunku do każdego
z pracowników, a jego wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej (wysokości dochodów), socjalnej i życiowej pracownika. Wczasy pod gruszą jako świadczenie z ZFŚS nie są opodatkowane do kwoty 380 zł rocznie, co oznacza, że jeśli ktoś otrzyma 500 zł, to od 380 zł nie jest odprowadzany podatek, lecz od reszty już tak.

Co zrobić by otrzymać świadczenie pod gruszą?

By otrzymać to świadczenie pracownik powinien w pierwszej kolejności złożyć, np. w dziale kadr swojego pracodawcy, stosowny wniosek o dofinansowanie „wczasów pod gruszą” wraz z oświadczeniem dotyczącym jego sytuacji osobisto-materialnej. Dofinansowanie będzie mu się należało wtedy, gdy spełni wymogi zawarte w firmowym regulaminie ZFŚS. Trzeba również pamiętać, że wszelkie świadczenia finansowane ze środków ZFSŚ mają charakter nieobligatoryjny i pracownikowi nie może zażądać ich przyznania
i wypłaty.

Wczasy pod gruszą a świadczenia urlopowe

Generalną zasadą jest to, że w danym zakładzie pracy jest wypłacana albo świadczenie tzw. grusza, albo świadczenie urlopowe. Gdy w zakładzie pracy wypłacane są świadczenia urlopowe przysługują one wszystkim pracownikom. Warunkiem jego otrzymania jest skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum
14 kolejnych dni kalendarzowych. Od strony praktycznej, istotne jest to, że by je uzyskać pracownik nie musi składać żadnego wniosku, a podatek odprowadza się od całej jego wysokości. Pracodawca może również podjąć decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego.

Wypłata przed czy po urlopie?

Dofinansowanie do „wczasów pod gruszą’’ zasadniczo powinno być wypłacone  w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym po wypoczynku. Natomiast wypłata świadczenia urlopowego, powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Co z rachunkami?

 W przypadku tzw. ,,gruszy’’, pracodawca może domagać się od pracownika dowodów np. rachunków za pensjonat, za pokoje gościnne potwierdzających fakt spożytkowania otrzymanych środków na różne formy wypoczynku. Jest to jednak możliwe, tylko wtedy gdy, gdy odpowiedni zapis odnoszący się do takiej praktyki będzie znajdował się w regulaminie ZFŚS. Odnosząc się natomiast do świadczenia urlopowego pracownik nie ma takiej konieczności.

Choroba a urlop

 Zdarza się, że choroba krzyżuje plany wypoczynkowe pracownika. W sytuacji, gdy otrzymał on dofinansowanie do wypoczynku ,,wczasy pod gruszą’’, o tym czy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy kwotę dofinansowania decydują zapisy które znajdują się w regulaminie ZFŚS. Jednak, gdy chodzi o zwrotu świadczenia urlopowego, już z mocy ustawy, pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu wypłaconego mu świadczenia.

Szczególnie w sezonie urlopowym każdy z pracowników powinien więc sprawdzić, czy należą mu się dodatkowe pieniądze od pracodawcy, które przeznaczy na urlop, a także dokładnie zapoznać się z regulaminami ich przyznawania.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<