Aktualności

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

27 stycznia, 2010 0 komentarzy

Trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzyć przysłowiu – dopóki żyjesz. Seneka

Jedną z niezbędnych dziedzin człowieka potrzebnych do normalnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest edukacja.

Zachodzące przemiany gospodarcze i cywilizacyjne powodują, że wykształcenie staje się bardziej niż kiedyś warunkiem nieodzownym do zdobycia wysokiej pozycji społecznej i zawodowej. Sprzyja to większej elastyczności i mobilności zawodowej, pozwalając lepiej reagować na zmiany rynku pracy.

Rzeczywistość, która otacza współczesnego człowieka, ciągle ulega zmianom. Potrzeba kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie, wynika więc z konieczności przystosowania się do zmian ekonomicznych, naukowych, czy też kulturalnych. Coraz częściej powszechny staje się pogląd, że wiedza jest najbardziej liczącym się kapitałem. Nikt już nie wierzy, aby raz uzyskane kwalifikacje mogły służyć pracownikowi przez całe życie. A w niektórych dziedzinach proces podwyższania kwalifikacji odbywa się właściwie nieustannie.

Rynek pracy oczekuje odpowiednio przygotowanych pracowników, wykształconych, przedsiębiorczych, przygotowanych do wyzwań dzisiejszego świata. Nowoczesny człowiek powinien :

 • podejmować się działań nowych, nietuzinkowych
 • lubić przygodę i działanie w warunkach niepewności
 • myśleć i działać niezależnie od innych
 • wykazywać inicjatywę

być:

 • odważny
 • kreatywny
 • przekonujący
 • ambitny
 • pewny siebie, świadomy swoich mocnych i słabych stron

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, samodzielna praca nad sobą w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy powinna już  być codziennością i pewnym nawykiem. Oprócz wiedzy teoretycznej niezbędne są umiejętności określane dzisiaj jako standardowe, których będzie wymagał pracodawca od nowego pracownika.

 • znajomość przynajmniej dwóch języków obcych
 • praca z komputerem i korzystanie z Internetu
 • wiedza, gdzie szukać informacji na interesujący cię temat
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie śmiałych decyzji
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • współpraca z grupą
 • komunikacja z innymi – jasno sformułowane myśli, umiejętność słuchania i rozumienia, co mówią inni
 • efektywne uczenie się – znajomość i zastosowanie technik zdobywania i zapamiętywania wiadomości

Każdy, niezależnie w jakim zawodzie pracuje i jakie zajmuje stanowisko, musi uświadomić sobie również konieczność posiadania wiedzy z zakresu kontaktów interpersonalnych, prezentacji publicznych, efektywnego działania w warunkach stresu, zarządzania czasem, rozwijania kreatywności, planowania kariery zawodowej, technik poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Obecnie jest wiele możliwości, aby takie kompetencje zdobyć. Szeroka oferta szkół, kursów zawodowych, dodatkowych szkoleń, daje szansę dokształcania się, podwyższenia kwalifikacji i samorozwoju.

Napisany przez: Kinga Kaszuba

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<