Aktualności

Zarządzanie stresem- Gen. Broni Mieczysław Bieniek versus Marcin Michalik Lipka (Krav Maga)

Zarządzanie stresem- Gen. Broni Mieczysław Bieniek versus Marcin Michalik Lipka (Krav Maga)

18 sierpnia, 2015 0 komentarzy

Rekomendujemy szkolenie, jesteśmy ciekawi mega starcia Generała Mieczysława Bieńka i Marcina Michalika Lipki.

Kiedy: 29-30.09.2015 Warszawa

Zapisy on -line: http://spus.edu.pl/szkolenie/zarzadzanie-stresem-koncepcja-gen-broni-mieczyslawa-bienka-versus-marcin-michalik-lipka-krav-maga/

Stresujemy się niemal na każdym kroku. W pracy często jesteśmy  podenerwowani czekającymi nas wyzwaniami, trudną rozmową z szefem,  wielu rzeczy się obawiamy. Mamy wrażenie niepodołania oczekiwaniom naszych przełożonych bądź podwładnych. Jednym słowem  presja otoczenia, w tym również rodziny, jest olbrzymia. Stres to powszechne i naturalne zjawisko, towarzyszące nam na co dzień. Jednak nadmiar tego czynnika może prowadzić do wielu niepożądanych skutków: od niepowodzeń w pracy po negatywny wpływ na nasze zdrowie. Warto więc nauczyć się jak zarządzać stresem, jak kontrolować stres, by nie blokował naszych działań, tylko mobilizował i pomagał się rozwijać.  Jedno ważne słowo: psychika. To ona jest w tej grze o najwyższe stawki najważniejsza. To ona sprawia czy jesteśmy w stanie znieść te wszystkie zadania ,które mamy do wykonania w sposób bezstresowy. Sprawność fizyczną można szybko podnieść na poligonie i w siłowni, a  umiejętność sprawnego posługiwania się bronią doszlifować na strzelnicy i w trakcie intensywnych treningów. W biznesie również – umiejętność pisania biznes-planów lub szybkiego wyłapywania problemów spółki z jej sprawozdań finansowych można wykształcić poprzez  szkolenia i kilkuletnią praktykę.  A psychikę komandosa musi cechować wrodzony  optymizm. Człowiek, który ciągle widzi przed sobą przeszkody, potrafi  bowiem zarazić swoim pesymizmem cały zespół.

baner-FB-wydarzenie-zarzadzanie-stresem-11

I DZIEŃ-  Warsztat Autorski Generała Mieczysława Bieńka

I. Czym jest stres i dlaczego tak negatywnie wpływa na naszą efektywność oraz poziom osobistego szczęścia .

Czym tak naprawdę jest reakcja stresowa, jak powstaje, kiedy staje się zagrożeniem i jakie mogą być tego konsekwencje. Warto sobie indywidualnie zdiagnozować jakie są źródła stresu, poziom obciążeń i  zasoby pozwalające przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.

II. Podstawowe techniki redukcji stresu  to gimnastyka antystresowa, elementy stretchingu, masaż relaksacyjny, relaksacja i wizualizacja przy dźwiękach muzyki. Narzędzia pozwalające na zredukowanie siły reakcji stresowej i  zminimalizowanie konsekwencji doświadczanego stresu. Należą do nich m.in.: techniki spontanicznej relaksacji oraz tworzenie pozytywnych autosugestii. Analizując własny monolog wewnętrzny będziemy potrafili wykorzystać jego wpływ do wzmacniania siebie w sytuacjach potencjalnego stresu.

III. Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem, typowe objawy stresu – w jaki sposób szybko na nie reagować?

W jaki sposób stres może wpływać na nasze myślenie i działanie? Jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?

Typowe źródła stresu:

 • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości, niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości, sposoby radzenia sobie z krytyką oraz zewnętrzne źródła stresu.
 • sytuacje stresogenne, stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną, jak panować nad procesem komunikacji?
 • dlaczego inni nas stresują? – rozpoznawanie różnych typów osobowości

Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem to weryfikacja stresogennych wzorców mentalnych: przekonań, oczekiwań, wartości, modyfikacja nieprzystosowawczych oczekiwań i automatycznych myśli,  trening samoobserwacji emocjonalnej i rozpoznawania związków między oczekiwaniami, emocjami i zachowaniami. Tylko opanowanie stresu w długim okresie gwarantuje zdrowie, równowagę  emocjonalną oraz oczekiwany poziom szczęścia. Techniki radzenia sobie  ze stresem długofalowym wymagają zwiększonej koncentracji i  samodyscypliny.

Sposoby zwalczania zbyt dużego stresu:

 • techniki relaksacyjne – ćwiczenia Dennisona i Cooka, trening  Shultza, techniki Jacobsona, elementy treningu Chi – Kung,
 •  techniki umysłowe – trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji, „krąg doskonałości”, „linia czasu”, ćwiczenia i zabawy, ruchowe.

Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:

 •  asertywność – trening wybranych technik, kontakt z przyrodą,
 •  umiejętność formułowania celów i zadań, muzyka relaksująca, sport i  wszelkie formy ruchu, odpowiednia dieta, aromaterapia, odpoczynek i sen, rozwijanie poczucia humoru, feedback – twórcza analiza  niepowodzeń, zarządzanie czasem.

 IV. Pozbycie się lęków, obaw, ograniczających przekonań i wspomnień stanowiących źródła stresu.

 V. Narzędzia tworzenia równowagi i harmonii.

 • Koncentracja na takich sposobach organizacji pracy, które pozwalają uniknąć doświadczania szkodliwego stresu w trakcie realizacji  zawodowych zadań.
 • Formułowanie celów i delegowanie zadań.
 • Techniki otwartej komunikacji w zespole i zarządzania konfliktem interpersonalnym.
 • Mobbing i jego skutki, sposoby zapobiegania.

VI. Stres konstruktywny i destrukcyjny.

Poznanie i rozróżnianie dwóch rodzajów stresu sprawia, że możemy polubić i wykorzystać pozytywny stres do rozwoju osobistego i motywowania się do osiągania życiowych celów. Przyjrzenie się historii swojego życia i rozpoznanie „straconych okazji” stanie się bazą informacji o pożądanych zachowaniach na przyszłość. Konsekwencja przewlekłego stresu – wypalenie zawodowe. Diagnozowanie  symptomów, zapobieganie zjawisku.

VII. Wnioski i podsumowanie.

 

II DZIEŃ-  Warsztat Autorski Marcina Michalika-Lipki

Jest to nie tylko fizyczny trening samoobrony i walki, ale także nabycie i uwarunkowanie szeregu kompetencji mentalnych pozwalających asertywnie i zdecydowanie stawić czoła przeciwnościom, wręcz „rozbijać” napotykane na drodze przeszkody. Odkrywać potencjały tkwiące w każdym i nauka jak z nich korzystać, aby działanie uwieńczył sukces.

Stres nie jest traktowany jako zło konieczne , lecz jako akceptowany, naturalny proces i część przestrzeni, w której trzeba się poruszać. Należy uświadomić sobie jego zarówno psychologiczne jak i fizjologiczne objawy- nauczyć się jak je wykorzystywać, a te destrukcyjne niwelować. Służy temu szereg ćwiczeń mentalnych, ale także czysto fizycznych, w których trenujący porusza się właśnie w środowisku wysokiego stresu.

Ultimate Krav Maga oraz I.S.C to nowoczesne, taktyczne systemy walki. Dostarczamy programy i rozwiązania treningowe, skupiając się na walce w  stresie z wysokim zagrożeniem życia.

Głównym celem szkolenia izraelskich sił specjalnych są agresja i upór. Jakże potrzebne cechy w działaniach biznesowych i korporacyjnych.

Analogię tę od dawna już stosują profesjonalni biznesowi trenerzy. Nasze szkolenia pozwolą zmotywować Twój zespół, nauczą jak działać mimo przeciwności, jak nie brać jeńców. To prawdziwa „sztuka wojny”.

Nasze szkolenie w stresie dzieli się na kilka etapów:

– INSTINCT – reakcje instynktowne w stresie, naturalne mechanizmy obronne,

– MINDSET – rola nastawienia w działaniu, motywacja, siła umysłu a pokonywanie barier,

– INSANE – asertywność i pewność działania w stresie, działanie nastawione na realizację celu.

Dodatkowo w ramach szkolenia proponujemy trening Combat Fit (- trening obwodowy o charakterze militarnym-) najlepiej  wykorzystujący ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, partnera, współdziałanie w grupie, opony, pale itp.- tego typu ukierunkowany wysiłek pozwala na co dzień pozbyć się resztek stresu dnia powszedniego. Nauczymy Was jak go zrobić!

Całość zakończona jest wyciszeniem, aktywną relaksacją i stretchingiem.

 

EKSPERCI SZKOLENIA:

Generał Broni Dr Mieczysław Bieniek  http://spus.edu.pl/trenerzy/general-dr-mieczyslaw-bieniek/

Marcin Michalik- Lipka jest ekspertem izraelskich taktyk przetrwania agresywnej konfrontacji: Ultimate Krav Maga oraz Israel Combat System.  http://spus.edu.pl/trenerzy/marcin-michalik-lipka/

 

Koszt: 2 200 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Klubu Terapeutycznego A.R.T. – który swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; BPH ; 29106000760000338000065531.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Szkolenie odbywać się w Sali konferencyjnej w Centrum Warszawy.

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<