Aktualności

Zatrudnienie pracownika na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim

Zatrudnienie pracownika na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim

28 stycznia, 2017 0 komentarzy

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni, przy czym 14 tygodni tego urlopu przysługuje wyłącznie matce, natomiast z pozostałych 6 tygodni może skorzystać albo matka, albo ojciec. W Polsce wciąż z urlopu macierzyńskiego korzystają głównie kobiety, których brak w pracy przez tak długi czas stwarza pracodawcom wiele kłopotów.

Bywa, że na czas nieobecności pracownicy jej obowiązki rozdzielane są między innych pracowników, jednak coraz częściej pracodawcy decydują się na zatrudnienie pracownika na zastępstwo lub pracownika tymczasowego z agencji.

Co o zatrudnieniu na zastępstwo mówią przepisy?

Według zmian, jakie weszły do Kodeksu Pracy w 2016 r., umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy o pracę na czas określony, jednak nie podlega jej wszystkim regułom. Przede wszystkim podpisywana jest z pracownikiem na czas nie krótszy niż czas nieobecności zastępowanego pracownika. W razie konieczności umowę taką można przedłużyć wielokrotnie, bez zachowania reguły 3 umów, która obowiązuje przy zwykłych umowach na czas określony. W przypadku urlopu macierzyńskiego pracodawca dokładnie wie, w jakim okresie będzie potrzebny pracownik na zastępstwo, jednak mimo to nie musi określać w umowie z nim konkretnej daty zakończenia stosunku pracy. Jednak z dniem powrotu kobiety do pracy osoba ją zastępująca ma automatycznie rozwiązywaną umowę o pracę. Osoba zatrudniona na zastępstwo powinna mieć takie samo stanowisko jak osoba zastępowana, powinna również wykonywać taki sam rodzaj pracy.

Leasing pracowniczy – alternatywa dla bezpośredniego zatrudnienia na zastępstwo

Zwykle o terminie planowanego urlopu macierzyńskiego pracownicy jej pracodawca wie dużo wcześniej, dlatego ma wystarczająco dużo czasu na to, by znaleźć dla niej zastępstwo. Mimo to wielu pracodawców nie ma czasu na to, by szukać takiego pracownika, ani ochoty na podpisywanie z nim umowy o pracę, która wiąże się z konkretnymi obowiązkami np. odprowadzaniem podatków i składek ZUS. Dla takich pracodawców dość ciekawym rozwiązaniem jest leasing pracowniczy, jaki oferuje agencja pracy tymczasowej Staff Partners. W ramach usługi agencja znajduje odpowiednią osobę na zastępstwo dla danego pracodawcy, a także zawiera z nią odpowiednią umowę o pracę. Podczas całego okresu wykonywania obowiązków na rzecz danego pracodawcy pracownik jest więc zatrudniony w agencji, która odpowiada za wszelkie sprawy administracyjne w związku z jego zatrudnieniem. Dla pracodawcy jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ zwalnia go z szeregu kłopotliwych obowiązków, takich jak rekrutacja pracownika, podpisywanie umowy i rozliczenia związane z wynagrodzeniem. Choć tzw. praca czasowa w ramach outsourcingu stosowana jest głównie do stałego przejęcia przez agencję opieki nad fragmentem działalności przedsiębiorstwa, to jednak coraz częściej wykorzystuje się ją do rozwiązywania tymczasowych braków w personelu, zwłaszcza specjalistycznego.

Odejście na urlop macierzyński pracownicy nie musi oznaczać rewolucji w działalności firmy. Nawet dla wysokiej klasy specjalistki można znaleźć zastępstwo. Do nieobecności pracownicy należy się jednak odpowiednio wcześniej przygotować i w razie potrzeby skorzystać z pomocy specjalistycznej agencji.

wowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni, przy czym 14 tygodni tego urlopu przysługuje wyłącznie matce, natomiast z pozostałych 6 tygodni może skorzystać albo matka, albo ojciec. W Polsce wciąż z urlopu macierzyńskiego korzystają głównie kobiety, których brak w pracy przez tak długi czas stwarza pracodawcom wiele kłopotów.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<