Aktualności

Jak zostać managerem?

Jak zostać managerem?

23 lutego, 2012 0 komentarzy

„Chcę zostać managerem!” – podejrzewam, że wielu z nas na pewnym etapie swojej kariery zawodowej postanowiło zrealizować takie postanowienie. Niektórzy od razu przekuli swoje pragnienia na działanie, próbując znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce w kadrze managerów u aktualnego pracodawcy lub (częściej) szukając adekwatnych do ich oczekiwań ofert pracy. Inni natomiast, oprócz chęci i postanowień, nie mieli pojęcia, jak tego dokonać. Warto zastanowić się zatem, jakimi kompetencjami powinniśmy dysponować, by zdobyć upragnione stanowisko managera.

Będąc członkami społeczeństwa, chcąc nie chcąc, należymy do szeregu organizacji takich jak np.: szkoły, kluby, kółka zainteresowań, następnie firmy, związki zawodowe, grupy konsumenckie, odbiorcy usług i wiele innych. Wszystkie z w/w zbiorowości (bez względu na ich formalny czy nieformalny charakter) istnieją dzięki grupie ludzkiej. Ponadto, co warte podkreślenia, czerpią korzyści płynące z wzajemnej kooperacji ich członków w kierunku osiągnięcia wspólnego celu.

Używając terminologii pochodzącej z psychologii społecznej i socjologii, możemy powiedzieć, że grupą społeczną będzie zbiór osób, którego członkowie (rekrutujący się ze zbiorowości społecznej) współpracują ze sobą z zamiarem zaspokojenia własnych potrzeb. Grupę społeczną (włączając w to również grupę zawodową) wyróżniać będzie zatem trwała struktura i jednolity, transparentny system norm i wartości. Jej strukturę zaś zdefiniować można jako powiązane ze sobą role społeczne wynikające z pozycji społecznych odgrywających je członków. Ponadto, każda grupa posiada swojego lidera – czyli osobę nadającą jej ton i wyznaczającą kierunki jej działania i rozwoju oraz zasady jej funkcjonowania. I tak naprawdę nie ma większej różnicy czy będzie to mała Asia rozdzielająca grabki i szufelki w trakcie  wspólnego budowania zamku w piaskownicy, czy też może Pani Joanna Kierowniczka działu decydująca o tym, jakie zadania wykonywać mają jej podwładni. W jednym i drugim przypadku ranga pełnionej funkcji w danej grupie jest właściwie taka sama. Każda z w/w osób reprezentuje przecież władzę w swojej grupie – władza zaś czyni prawo a lider „rozdaje karty”. To on ustala zasady gry oraz określa możliwości dostępu do władzy dla poszczególnych członków grupy i to on w końcu ma prawo przydzielania jednostkom mniej lub bardziej odpowiedzialnych i wpływowych funkcji w hierarchii grupy.

Nic więc dziwnego, że wielu z nas na pewnym etapie życia ogarnia pragnienie zostania liderem – zwłaszcza w grupie zawodowej, w której z funkcją managera wiąże się również prestiż stanowiska, oraz pakiet rozmaitych przywilejów i uprawnień oraz  finansowych i poza finansowych gratyfikacji. Obecnie praktycznie każde przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za realizację planów i rozwój strategii firmy – taką osobą właśnie jest kierownik. A zatem, komu jeszcze nie zdarzyło się choć raz, że pomyślał o tym, by zostać managerem?

Warto wspomnieć jednak o tym, że nie każdy człowiek posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe do wykonywania funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie. Jest to niezwykle odpowiedzialne stanowisko i aby zostać kierownikiem, należy spełnić pewne ściśle określone kryteria związane z edukacją, doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami, kompetencjami zawodowymi i predyspozycjami osobowościowymi.

Współczesny manager, zdecydowanie musi być osobą posiadającą szerokie horyzonty intelektualne, ponadto, musi cechować go kreatywność w działaniu i odwaga w podejmowaniu decyzji. To osoba posiadająca otwarty na nowatorskie rozwiązania umysł i czująca wewnętrzną potrzebę udoskonalania swoich kwalifikacji (zawodowych, managerskich i innych niezbędnych do prawidłowego wykonywania funkcji, jakie zostały mu przydzielone).

Ostatecznie, bowiem, to właśnie na managera spada odpowiedzialność za:

  1. planowanie – czyli ustalanie celów i odpowiednich strategii ich osiągnięcia;
  2. organizowanie – czyli opracowywanie zasad kooperacji w celu osiągnięcia określonego celu;
  3. przewodzenie – czyli zarządzanie podległym personelem lub całą organizacją i delegowanie zadań oraz ustalanie ich wagi;
  4. kontrolowanie – czyli sprawowanie bieżący nadzoru i weryfikacja postępów w realizacji zaplanowanych działań oraz ich efektów.

A jeśli dodatkowo taki manager zasiada w szeregach najwyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, dodatkowo ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania organizacją (to jest: wyznacza jej cele, opracowuje strategię i politykę firmy a także reprezentuje ją na zewnątrz). A to już nie lada odpowiedzialność…

Jakie więc kompetencje osobowościowe powinien posiadać idealny kandydat na stanowisko w najwyższych strukturach przedsiębiorstwa?

Warto zacząć od tego, że członkowie top managementu (jako elita i władza w przedsiębiorstwie) powinni być wszechstronni, zwłaszcza w stosunkach międzyludzkich. A zatem, oprócz wiedzy i doświadczenia, bardzo ważną rolę w ich pracy pełnią umiejętności interpersonalne i społeczne. Wybitny manager to osoba posiadająca zdolność płynnej kooperacji z innymi ludźmi, umiejętność rozumienia ich i motywowania (umiejętność ta powinna dotyczyć postępowania wobec zarówno pojedynczych jednostek, jak i całych grup). Idealny kierownik najwyższego szczebla posiada również wysoko rozwinięte umiejętności koncepcyjne. Innymi słowy, potrafi wykazać się zdolnością koordynowania i integrowania wszystkich interesów i działań organizacji. Jest to bardzo cenna umiejętność, której zazwyczaj towarzyszą wysoko rozwinięte zdolności postrzegania firmy jako całości, rozumienia współzależności zachodzących między poszczególnymi jej częściami i przewidywania, w jaki sposób zmiany (nawet te zachodzące w najmniejszej jej części) wpłyną na całość. Umiejętności diagnostyczne i analityczne także nie są obce naszemu top managerowi – potrafi on dogłębnie zdiagnozować i przeanalizowanie problem oraz opracować i wdrożyć stosowne jego rozwiązanie.

Na zakończenie spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy w kontekście w/w mógłbym/mogłabym stać się cennym kandydatem w rekrutacji na stanowisko managera? A może już sam fakt spełnienia kryterium dotyczącego wiedzy, wykształcenia i doświadczenia zawodowego daje mi gwarancję zatrudnienia na w/w stanowisku? Owszem, adekwatne doświadczenie i wykształcenie, przybliżają nas do osiągnięcia upragnionego celu, jakim jest praca na stanowisku managerskim. Pamiętajmy jednak, że umiejętności twarde to nie wszystko i nie każdy z nas posiada odpowiednie predyspozycje do tego, by pełnić tę odpowiedzialną funkcję. Aby przekonać się o tym, czy posiadamy odpowiednie predyspozycje osobowościowe, warto udać się po poradę do specjalisty – doświadczonego osiągającego sukcesy w swojej dziedzinie rekrutera lub psychologa specjalizującego się w dziedzinie pracy. Można też skorzystać z udostępnianych w sieci profesjonalnych narzędzi typu testy badające kompetencje managerskie np. „Kierownik średniego szczebla” czy „Kierownik najwyższego szczebla” w serwisie TestCV.com lub inne testy psychologiczne dostępne w tematycznych serwisach internetowych.

Autor: Małgorzata Marzec – Specjalista w dziedzinie HR i PR. Aktualnie Manager Platformy Testów Rekrutacyjnych TestCV.com. Duże zdolności organizacyjne oraz doskonałe kwalifikacje zawdzięcza blisko 8-letniemu doświadczeniu w szeroko rozumianym HR. Specjalizuje się w budowaniu długofalowych relacji biznesowych z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi. Zajmuje się również coachingiem z zakresu rekrutacji i oceny pracowników, kreatywności, negocjacji, pracy w grupie. Specjalistka z zakresu kreowania wizerunku; prowadzi consulting z autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych, redagowania CV i listów motywacyjnych, metod poszukiwania pracy, etc.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<