Aktualności

„Czas dla Rodziny”- koszyk warsztatów i poradnictwa dla warszawskich rodzin.

„Czas dla Rodziny”- koszyk warsztatów i poradnictwa dla warszawskich rodzin.

25 listopada, 2018 0 komentarzy

Od 1 grudnia 2018 roku Fundacja A.R.T. i Fundacja UNA będą wspólnie realizować projekt „Czas dla Rodziny”. Obejmuje on kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, wspierającym i integrującym, skierowane do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, rodzin z dziećmi w wieku do lat 5, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 1-3, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy. Współpraca Fundacji  pozwala nam objąć kompleksowo cały system rodzinny co będzie mocną stroną wspólnego projektu. Zaproponujemy w nim  zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym dla rodzin z małymi dziećmi, uwzględniające udział dziadków, opiekunów oraz potrzeby ogólnorozwojowe dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych; zajęcia sprzyjające integracji międzypokoleniowej oraz budowaniu rodzinnych więzi.

W Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej prowadzonej przez Fundację A.R.T. przy ulicy B.Sawinkowa 8, zaproponujemy:

 • warsztaty ruchu rozwijającego metodą W.Sherborn ( rodziny z dziećmi od 8-9 miesiąca życia do ok.1,5r.),
 • warsztaty Mali Badacze (rodziny z dziećmi od 1,5 -3l.,)
 • warsztaty Mali Einsteini (rodziny z dziećmi od 3 – 5l.),
 • warsztaty Jesteś wiele wART – integrujące rodzinne warsztaty (rodzice i opiekunowie), rozwijające zainteresowania i kreatywność dzieci w wieku 1-3 lata,
 • spotkania okazjonalne dla całych rodzin, dzieci, dziadków, opiekunów, społeczności lokalnej (Dzień Rodziny, Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka)
 • Miasteczko Mikołaja – odbywające się w grudniu warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, wspólne spotkania i poczęstunek, śpiewanie kolęd, rodzinne zabawy i zdobienie pierników, czytanie świątecznych bajek dzieciom przez rodziców i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeb dzieci 1-3 lata.
 • rodzinne warsztaty kulinarne dla całych rodzin, wspaniała zabawa, połączona z tworzeniem kulinarnych arcydzieł i ucząca dzieci w wieku 1-3 lata prostych czynności w kuchni i przy stole,
 • animacje i gry na dzieci,
 • kącik zabaw, gry planszowe, zabawki, klocki, książki, stół do ping-ponga,
 • przestrzeń kawiarnianą czyli miejsce integracji, relaksu, omawiania kształtu i zakresu zajęć, rodzinnych rozmów, nawiązywania relacji, czas na rodzinne spotkania przy kawie, herbacie, kakao,
 • możliwość zorganizowania w weekendy urodzin dla dzieci.
 • spotkania tematyczne ze specjalistami i warsztaty dla rodziców i opiekunów, kobiet w ciąży
 • udzielanie porad specjalistów (coaching rodzinny, psycholog, logopeda, terapeuta ds. wspomagania rozwoju, pedagog)

 

W pracowni Fundacji UNA przy ul .Nowolipki 19/1 zaoferujemy:

 • warsztaty i wykłady dla ojców – promowanie aktywnego i świadomego ojcostwa, zwiększenie kompetencji rodzicielskich u ojców,
 • warsztaty dla rodziców, dziadków, opiekunów – zwiększenie kompetencji rodzicielskich/opiekuńczo-wychowawczych oraz promowanie aktywnego i świadomego rodzicielstwa czy sprawowania opieki nad małym dzieckiem, kształtowanie postaw rodzicielstwa i partnerstwa, opieki nad dzieckiem bez przemocy, zdobycie umiejętności rozumienia dziecka oraz jego potrzeb, budowanie wzajemnych relacji,
 • warsztaty dla mam, w tym kobiet oczekujących na narodziny dziecka, opiekunek – wzrost poczucia sprawczości i wpływu na najbliższych i otoczenie, zwiększenie kompetencji rodzicielskich/wychowawczych, zarządzanie emocjami,
 • rodzicielskie, rodzinne grupy wsparcia – możliwość tworzenia lokalnej społeczności współpracujących rodziców i opiekunów dzieci, wymiana doświadczeń, pomysłów, budowanie relacji i przyjaźni. Rodzice/opiekunowie uczestniczący w zajęciach warsztatowych będą mogli spotykać się co tydzień w ramach rodzicielskiej grupy wsparcia. Proponowana tematyka zajęć warsztatowych będzie rozszerzana o ewentualne problemy czy potrzeby pojawiające się podczas pracy w grupach wsparcia.

Zajęcia będą bezpłatne, odbywać się będą od poniedziałku do piątku oraz co drugi weekend.

Projekt „Czas dla Rodziny” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<