Aktualności

Jakim jesteś liderem?

Jakim jesteś liderem?

16 września, 2010 0 komentarzy

Poniżej znajdują się opisy różnych sposobów postępowania lidera w sytuacjach zarządzania pracownikami, podejmo¬wania decyzji, motywowania pracowników, nagradzania, itd. W każdym z zagadnień zaznacz jedną literę A, D lub K. Na koniec podlicz, której litery masz najwięcej.

I. Swoich pracowników motywuję:
A – Wydając ścisłe polecenia i oczekuję ich wykonania zgodnie z moimi poleceniami. Nie pozwalam pracownikom spoufalać się ze mną. Dobrze oceniam i cenię tych, którzy dokładnie wykonują moje polecenia.
D – Ustawiam zadania tak, by ludzie mogli robić to, co najlepiej umieją i co odpowiada ich indywidualnym predyspozycjom zawodowym. Dbam też o dobrą atmosferę i stawiam na współpracę pomiędzy moimi pracownikami
K – Przede wszystkim staram się dbać o koleżeńską i miłą atmosferę w zespole i wiem, że ludzie zrobią to, o co ich poproszę, bo mnie lubią.

II. Jeśli nagradzam swoich pracowników to:
A – Nie nagradzam, uważam że nagrodą jest przede wszystkim wysoka pensja. Częściej stosuje kary, szczególnie jeśli zadania czy obowiązki nie są dobrze wykonane.
D – Premie i nagrody dzielę według jawnych zasad kierując się opinią całego zespołu. Unikam stosowania kar.
K – Bardzo często chwalę ludzi nawet wtedy kiedy nie wykonują swoich zadań tak dobrze jak oczekiwałem

III. Jako lider zespołu najbardziej cenię:
A – Współzawodnictwo między pracownikami.
D – Jasną i otwartą formę komunikacji i zaufania pomiędzy mną a pracownikami
K – Przyjacielskie relacje pomiędzy pracownikami

IV. Wywieram wpływ na pracowników:
A – Stosując zasadę „kija marchewki”. Często stosuje naciski i wywieram presje.
D – Mam dar współpracy z ludźmi o różnych typach osobowościowych. Zawsze jasno mówię ludziom czego od nich wymagam i wciągam ludzi w planowanie zadań.
K – Prośbami zachęcam do działania oraz pytam pracowników o ich opinie dotyczące danego zadania

V. W procesie podejmowania decyzji
A – Decyzje zawsze podejmuję sam, na własną odpowiedzialność i nie uważam, by pracownicy mieli tu coś do powiedzenia.
D – Decyzję podejmuję sam, ale zawsze zasięgam najpierw opinii swoich pracowników.
K – Decyzje podejmowane są przez cały mój zespół w drodze dyskusji z moim udziałem.

VI. Koordynując  działania  podwładnych:
A – Przekazuję instrukcje: co, kto i kiedy ma robić, wtedy,  gdy uznaję to za stosowne. Trzymam „wszystkie nici” we własnym ręku. Przestrzegam ścisłego podziału zadań i żądam szczegółowego informowania mnie o wszystkim
D – Wspólnie z pracownikami ustalamy zasady współdziałania i w trakcie realizacji zadań daję im dużo samodzielności. Staram się „monitorować* postęp prac i informuję zespół o za awansowaniu w realizacji zadań.
K – Pozostawiam pracownikom sporą swobodę w ustawieniu wzajemnej współpracy. Staram się wszystkim pomagać w wykonywaniu tego, co mają do zrobienia.

VII. Kiedy dochodzi do  konfliktów w moim zespole:
A – Dążę do rozstrzygnięcia konfliktu na korzyść silniejszego. Słabsi pracownicy nie mają u mnie taryfy ulgowej.
D – Staram się wysłuchać obu storn konfliktu i pomagam im w znalezieniu najlepszego rozwiązanie problemu.
K – Unikam bezpośrednich konfrontacji, nie zależy mi na udowodnieniu racji. Wolę zaakceptować dany punkt widzenia, niż narażać się na kłótnię cały zespół.

Jeżeli uzyskałeś najwięcej odpowiedzi A reprezentujesz

Styl autorytarny

Decyzje podejmujesz sam, na własną odpowiedzialność i w oparciu o swoje własne przekonania. Bardzo rzadko konsultujesz się z jakimkolwiek niższym pracownikiem.
Stosujesz groźby i kary. Oceniając pracę, oceniasz także człowieka. Utrzymujesz dystans, i nie wchodzisz w bliskie stosunki z pracownikami, nie lubisz bowiem by „pracownicy wchodzili Ci na głowę”.  Faworyzujesz pracowników za lojalność i za dokładną realizację swoich poleceń.
Często operujesz „kijem i marchewką”. Pobudzasz też rywalizację między pracownikami w zespole, bo uważasz że wtedy doskonale wykonają swoją robotę.
Wymagasz szczegółowych sprawozdań o realizacji swoich poleceń. Wymagasz przestrzegania ścisłego podziału zadań i odpowiedzialności i nie dopuszczasz do dyskutowania z pracownikami. Upierasz się przy własnym zdaniu. Wywierasz wielki wpływ na osiąganie konkretnych celów, natomiast dobre stosunki międzyludzkie mają dla Ciebie znaczenie minimalne.

Jeżeli uzyskałeś najwięcej odpowiedzi D reprezentujesz

Styl demokratyczny

Podejmujesz najważniejsze decyzje po konsultacji, uwzględniając sugestie swoich podwładnych. Nie podejmujesz decyzji, na które podwładni nie wyrażają zgody.
Komunikujesz swoim pracownikom dużo pozytywnych informacji na ich temat o ich pracy, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania się przyjemnej atmosfery w zespole. Nagradzasz pracowników przy całym zespole. Tak dobierasz zadania, by odpowiadały one zainteresowaniom i predyspozycjom poszczególnych członków zespołu. Uważasz ze zadowolenie pracowników płynie z wzajemnego zaufania do siebie nawzajem i do Ciebie jako lidera.
Nie przywiązujesz dużej wagi do sztywnej organizacji zespołu i ścisłego podziału zadań.   Dajesz pracownikom duży zakres samodzielności. Rzadko negatywnie oceniasz. Jeśli  jednak to robisz, to oceniasz pracę lub zadanie a nie człowieka. Często udzielasz informacji o sytuacji w grupie i mówisz w jakim etapie pracy się znajduje. Wywierasz duży wpływ na osiąganie konkretnych celów oraz wywierasz duży wpływ na atmosferę pracy i potrzeby pracowników.

Jeżeli uzyskałeś najwięcej odpowiedzi K reprezentujesz

Styl kumpelski

Podejmowanie decyzje według Ciebie jest efektem pracy całej grupy i jest wypadkową interesów wszystkich jej członków. Twój wpływ na decyzje jest niewielki, nie większy od wpływu każdego pracownika. Uważasz bowiem że najważniejsza dla zespołu jest zgodność i zadowolenie wszystkich.
Nie oceniasz i nie konfrontujesz się ze swoimi pracownikami. Unikasz konfliktów z nimi albowiem  nie zależy Ci  na udowodnieniu własnych racji. Komunikujesz wszystkim swoją akceptację i aprobatę, nawet tym którzy wymagają ostrzejszej oceny. W sytuacjach konfliktowych odwołujesz się do więzi grupowej i dobrej atmosfery. Zachowujesz się, tak jakbyś był równy innym członkom zespołu.
Puszczasz pracowników „na żywioł”, nie dając im jasno określonych reguł wykonania zadań. Zdajesz się na ich umiejętności. Koordynujesz pracę poprzez osobiste kontakty z pracownikami. Starasz się wszystkim pomagać. Często prosisz pracowników o sugestie, wskazówki i informacje.
Wywierasz niewielki wpływ na osiąganie konkretnych celów, dużą wagę natomiast  przywiązujesz do dobrym stosunków międzyludzkich.

Izabela Kielczyk
Psycholog biznesu, coach wyższej kadry menadżerskiej, trener.
Vice-Prezes Agencji Kreacji Wizerunku Biznesowego – Ypsilon Media Sp. z o.o.
http://izabela.kielczyk.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<