Aktualności

Wywiad z Joanną Jeziorowską, Dyrektor Personalną Grupy Oknoplast

Wywiad z Joanną Jeziorowską, Dyrektor Personalną Grupy Oknoplast

17 kwietnia, 2018 0 komentarzy
  1. Grupa OKNOPLAST działa w segmencie stolarki otworowej. Czy można powiedzieć, że jest to dziś branża, która jest kształtowana w równym stopniu zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety?

Mimo dużej roli kobiet w branży budowlanej, nie da się ukryć, że jest to obszar, który przez lata był dominowany przez mężczyzn. Analizy GUS z 2014 roku wskazują, że w Polsce w segmencie tym pracuje najmniej kobiet – jest to jedynie 7,7%. Sektor budowlany, który zatrudnia w Europie ponad 14,1 mln osób, jest w 88% zmaskulinizowany. Wynika to oczywiście z dużego zapotrzebowania na pracowników fizycznych. Co jednak ciekawe, wśród kadry biurowej Grupy OKNOPLAST kobiety stanowią już ponad 40% całości zatrudnionych. Oczywiście są działy, w których jest ich więcej niż mężczyzn, jednak pracują one także w działach technicznych. W ciągu ostatnich 5 lat odsetek kobiet w naszej firmie regularnie wrasta, a dysproporcje płci znacząco się zatarły.

Jestem przekonana, że wyrównanie proporcji między zatrudnieniem kobiet i mężczyzn jest jednym z największych wyzwań na najbliższe dekady, co – dzięki wielu zmianom cywilizacyjnym widocznym na przestrzeni lat – jest jak najbardziej możliwe i pożądane.

 

  1. Jakiś czas temu Grupa OKNOPLAST zdecydowała się na wprowadzenie polityki compliance – skąd taka decyzja i jak ta regulacja wpływa na sytuację kobiet w firmie?

Grupa OKNOPLAST jako firma rodzinna od samego początku tworzyła strukturę opartą w równym stopniu i na kompetencjach pracowników, i na relacjach pomiędzy nimi. Działalność w obszarze CSR, wspieranie różnorodnych marzeń naszych pracowników, dbałość o ich potrzeby i oczekiwania to działania, które sprawiają, że czują się oni docenieni i ważni.

Compliance, czyli polityka zgodności przedsiębiorstwa z obowiązującymi oraz wprowadzanymi regulacjami prawnymi, a także zasadami etycznymi, to kolejny element uzupełniający przyjętą przez nas postawę. Szacunek i równość są jednymi z najważniejszych wartości w firmie, a pracownicy znajdują się w centrum naszych zainteresowań. Codziennie dbamy o to, aby każdy z nich czuł się doceniony, niezależnie od płci. Aby mieć pewność, że obowiązujące przepisy są przestrzegane, powołaliśmy Compliance Officera, czyli osobę, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad tej polityki w Grupie OKNOPLAST. Jest on wieloletnim pracownikiem firmy, co sprawia, że doskonale orientuje się w działaniu wszystkich najważniejszych struktur i bacznie stoi na straży prawa zatrudnionych w niej osób.

 

  1. Czy Standard Programu Etycznego przekłada się na dodatkową ochronę kobiet w strukturze przedsiębiorstwa?

Tak, ponieważ są to zasady mówiące przede wszystkim o odpowiedzialności etycznej przedsiębiorstwa, także w obszarze równości płci. Zostały one opracowane m.in. na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Przyjęcie tego dokumentu jest dla nas zobowiązaniem do stania na straży najwyższych standardów biznesowych. Według treści deklaracji  firmy mają przestrzegać oraz wspierać ochronę praw człowieka oraz eliminować wszelkie przypadki ich łamania. Ponadto przedsiębiorstwa powinny aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia. A jak wynika z fragmentu badań GFK Polonia dla BCC, tylko 60% przedsiębiorców kieruje się zasadą równości płci w kwestii wynagrodzeń. Podpisując Standard Programu Etycznego, mamy nadzieję, że damy dobry przykład innym pracodawcom w tych i wielu innych istotnych kwestiach dotyczących ochrony pracowników. Nasz podpis jest również potwierdzeniem, że jako firma, zawsze będziemy działać w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem praw człowieka – niezależnie od płci.

 

  1. Co jeszcze firma może zrobić, aby zapewnić komfortowe warunki zatrudnienia pracownikom w swoich strukturach?

Optymistyczne dane o stanie gospodarki, jak rosnące PKB, malejące bezrobocie, podnoszące się wynagrodzenia, sprawiają, że można nasz rynek pracy nazwać rynkiem pracownika. M.in. z tego powodu ważne jest podejmowanie szeregu działań  – korzystnych także dla pracodawców – na które wskazują sami kandydaci. Jak wynika z raportu prognoz dla pracodawców na 2018 r. opublikowanego przez portal Forbes.pl, aż 57,4% z nich byłoby w związku z własnym rozwojem otwartych na dodatkowy zakres obowiązków oraz nowe funkcje czy projekty w firmie. Wśród istotnych oczekiwań jest także podwyżka. Ponadto średnio 44,2% osób wskazało również na chęć awansu w strukturach organizacji. Z naszych doświadczeń w Grupie OKNOPLAST wynika, że tzw. specjaliści językowi oczekują od pracodawcy możliwości rozwoju, z kolei dla pracowników produkcyjnych ważniejsza jest stabilizacja i wynagrodzenie. Rozpoznanie tych potrzeb i próba odpowiedzi na nie jest więc niezwykle istotną kwestią, której staramy się sprostać. Liczne benefity i bieżące dbanie o potrzeby osób zatrudnionych w naszej firmie są jednymi z najważniejszych czynników zapewniających komfortowe warunki zatrudnienia. Mimo ogólnego zadowolenia naszych pracowników – nie spoczywamy na laurach i wciąż pracujemy nad poprawianiem jakości ich zatrudnienia w naszych strukturach.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<