Aktualności

Laboratorium Telemarketingu

Laboratorium Telemarketingu

8 marca, 2010 0 komentarzy

Celem projektu jest: Ukształtowanie postaw proklienckich uczestników szkolenia, nabycie przez nich umiejętności profesjonalnej obsługi Klientów przez telefon.

Umiejętność rozmowy z trudnym rozmówcą oraz przyswojenie zasad efektywnej komunikacji – badania zastrzeżeń Klienta oraz pozyskiwania informacji od rozmówcy. Szkolenie poza sztuką prowadzenia rozmów przez telefon kładzie nacisk na umiejętność patrzenia na Klienta jako na najważniejszy element firmy oraz jaką rolę odgrywa operator telefoniczny w kreowaniu wizerunku firmy na rynku.

Korzyści z uczestnictwa: Uczestnicy po przebytym szkoleniu potrafią świadomie  kreować  wizerunek firmy w rozmowie telefonicznej, prowadzić i kontrolować rozmowy telefoniczne z Klientem; Nabywają umiejętności komunikacji i zdolności  przekonywania przez telefon; budowanie  dobrych relacji z rozmówcą w rozmowie telefonicznej. Potrafią ponadto kontrolować emocje rozmówcy i własne; skutecznie pozyskiwać informacje, badać potrzeby i oczekiwania rozmówcy, skutecznie radzić sobie z trudnymi rozmówcami, skutecznie i szybko podsumować i zakończyć rozmowę. Uczestnicy nabywają również umiejętności stosowania w praktyce narzędzi kontroli rozmowy z Klientem.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<