Aktualności

Odzież robocza a kwestie prawne

Odzież robocza a kwestie prawne

23 września, 2015 0 komentarzy

Odpowiednia ochrona pracowników powinna stanowić dla każdego pracodawcy swoisty obowiązek, którego przestrzeganie pozwoli firmie rozwijać się w sposób prawidłowy. Kwestii związanych z tym zagadnieniem jest bardzo dużo, jednak jednym z najistotniejszych elementów zabezpieczenia osób pracujących jest należycie przygotowana odzież robocza.

Istotne kwestie prawne

Jej zadania, w zależności od branży, są różne, jednak w głównej mierze powinna ona chronić pracownika przed różnego rodzaju urazami mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi czy chociażby licznymi zabrudzeniami, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na skórę. Należy pamiętać o tym, że polskie prawo nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczania swoim podwładnym takiej właśnie odzieży.

Obowiązujące przepisy mówią o dwóch przypadkach, w których pracodawca jest zmuszony zapewnić swoim pracownikom nieodpłatną odzież (wraz z butami). Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której ich prywatna odzież może ulec zniszczeniu bądź zabrudzeniu. Drugi zaś związany jest z wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi, a także z niezwykle istotnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie spełniony, pracodawca popełnia wykroczenie względem praw pracownika. Dlatego też powinien on dokładnie określić, na jakich stanowiskach taka odzież musi być noszona. Tego typu analiza musi uwzględniać szereg czynników, związanych chociażby ze specyficznymi warunkami atmosferycznymi, wykonywanymi czynnościami bądź z obsługą maszyn, które mogłyby stanowić zagrożenie.

Bardzo ważne jest to, że pracodawca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia tego typu odzieży, jeżeli dane stanowisko pracy związane jest z obsługą maszyn i urządzeń technicznych, a także wtedy, gdy odzież robocza narażona jest na skażenie materiałami chemicznymi, biologicznymi bądź promieniotwórczymi.

Obowiązek dostarczenia odpowiedniej odzieży roboczej jest niezwykle istotny. To ona bowiem stanowi podstawowe zabezpieczenie przed wszelkimi możliwymi okolicznościami, które mogłyby znacząco wpłynąć na zdrowie i życie osób pracujących. Często nie zdają one sobie sprawy z praw, jakie im przysługują. Warto się nimi podeprzeć w ewentualnych negocjacjach z pracodawcą dotyczących wyposażenia miejsca pracy.

Kiedy odzież robocza nie jest wymagana?

Poza odzieżą, pracodawca powinien dostarczyć pracownikom także wszelkie niezbędne środki ochronne oraz czyszczące, dzięki którym wpływ na zdrowie ewentualnych zanieczyszczeń zostaje zniwelowany.

Pomimo tego, że kwestia tego typu odzieży jest bardzo ważna, przepisy umożliwiają dobrowolne zrzeczenie się pracownika z firmowych ubrań roboczych. Jest to możliwe jednak tylko w ramach konkretnego wykazu stanowisk, które to dopuszczają. Pracownika korzysta wtedy z własnej odzieży, która powinna jednak spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W takiej sytuacji pracownikowi wypłacane jest zadośćuczynienie pieniężne w kwocie równoważnej z kosztem ubrań.

Taka sytuacja nie może mieć jednak miejsca w przypadku odzieży ochronnej. Jej zadaniem jest bowiem zabezpieczenie zdrowia i życia pracownika, związanego chociażby z działaniem szkodliwych substancji czy chociażby wysokiej temperatury. Odzież ochronna w takiej sytuacji musi zostać zapewniona, nie można się więc jej zrzec.

Wszelkie omówione wyżej kwestie zostały zawarte w ustawie Polskich Normach, a także w Kodeksie Pracy (Art. 237). Sprawy związane z odzieżą roboczą są bardzo ważne, dlatego też żaden pracodawca nie powinien ich w żadnym stopniu bagatelizować.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<