Aktualności

Organizacje pozarządowe na rzecz wyrównywania ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn

Organizacje pozarządowe na rzecz wyrównywania ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn

15 marca, 2011 0 komentarzy

Jednym z kluczowych dla polityki rodzinnej działań jest włączenie do niej różnych podmiotów zarówno szczebla centralnego o charakterze międzyresortowym, jak i podmiotów na poziomie lokalnym. Istotna jest realizacja polityki rodzinnej z zaangażowaniem partnerów społecznych, mediów i organizacji pozarządowych, które poszerzają spectrum możliwych działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w rodzinie i w pracy.

Organizacje pozarządowe stanowią istotną rolę w kształtowaniu klimatu przyjaznego rodzinie i godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych tak kobiet, jak i mężczyzn. Niejednokrotnie działają też szybciej niż struktury państwa. Ponadto są ważnym narzędziem kontroli działania instytucji państwowych oraz źródłem praktycznej informacji i analiz.

„Organizacje pozarządowe mogą wesprzeć – i faktycznie wspierają – politykę godzenia ról. Po pierwsze, te małe, lokalne zakładają osoby, którym zależy na rozwiązaniu problemu: rodzice małych dzieci, kobiety itp. Natomiast te duże, sieciowe albo tzw. think-tanki zbierają dane i analizują to, jak zmienia się model związku, ile faktycznie kosztuje praca opiekuńcza itd. Ich ogromnym atutem jest zatem ich wiedza oraz postulowanie rozwiązań, a wtedy, kiedy jest to możliwe, wprowadzanie ich w życie” – mówi Małgorzata Borowska z Idei Zmiany.

Europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz godzenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn.

Dużą organizacją działającą w ramach Unii Europejskiej jest Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzinnych (COFACE, Confederation of Family Organisations in the European Union), do której należą 54 organizacje z 21 krajów Unii Europejskiej . Głównym celem COFACE jest promocja rodziny, w tym także solidarności międzypokoleniowej i interesów dziecka. Jednym z ważnych narzędzi w polityce rodzinnej jest jednakowy status płci, równość kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym i zawodowym Organizacja ta wprowadza zasady równości już w ramach własnej struktury, zabiegając o to, by liczba wiceprezesów płci męskiej i żeńskiej w COFACE była jednakowa.

Rodzina to także najważniejsza jednostka dla Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE, Federation of Catholic Family Association in Europe). Polityka rodzinna oznacza dla działaczy FAFCE nie tylko pracę z rodzinami z małymi dziećmi, lecz także współpracę pokoleń, wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych czy  będących w trudnej sytuacji życiowej (tzw. zasada pomocniczości). Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich zrzesza organizacje z 15 unijnych krajów.

Jednym z młodszych europejskich stowarzyszeń jest Europejska Federacja Stowarzyszeń Dużych Rodzin (ELFAC, European Large Families Confederation). Organizacja ta powstała w Lizbonie w 2004 roku z inicjatywy kilku osób z różnych krajów. Głównym założeniem była ochrona i reprezentowanie interesów dużych rodzin. Aktualnie w ELFAC działają reprezentanci Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Włoch, Litwy, Łotwy, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Grecji i Polski.

Wybrane polskie organizacje pozarządowe – zasięg lokalny

W Polsce istnieje szereg organizacji, które różnią się pod względem światopoglądowym, jednak ich nadrzędnym celem jest ochrona rodziny i walka o jej dobro. Ich działalność dotyka wielu płaszczyzn: od walki o prawa dziecka, poprzez promowanie równości płci, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, lobbowanie wspieranie rodzin na gruncie kulturalnym do przeciwdziałania przemocy domowej.

Intensywnie na rzecz rodzin działa Fundacja MaMa, prowadząc m.in. szereg kampanii społecznych o ogólnopolskim zasięgu. Działania Fundacji prowadzone są w duchu work-life balance, czyli równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a także tworzenia pozytywnego klimatu społecznego wokół życia rodzinnego i rodzicielstwa. Fundacja MaMa organizuje także kampanie informacyjne i poradnicze dla matek, łącznie z bezpłatną pomocą prawną dla kobiet w całej Polsce oraz podtrzymuje dyskusję na temat nieodpłatnej pracy domowej kobiet.

W kraju działa także Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, zajmujący się przede wszystkim sytuacją rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. Główne cele tej organizacji to walka o pozytywny wizerunek dużej rodziny, walka ze stereotypami na jej temat, a także działanie na rzecz interesów ekonomicznych i społecznych rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Związek Dużych Rodzin inicjuje także dyskusje nad takimi kwestiami, jak wolność wyboru szkoły, wynagrodzenia dla mam czy emerytury dla mam pracujących w domu.

Matki w różnym wieku i posiadające różną liczbę dzieci zrzesza fundacja „Kobiety dla Kobiet”, która w swoim założeniu promuje macierzyństwo oraz rozwiązania dotyczące kobiet: kwestie pracy zarobkowej i nieodpłatnej, wartości związane z byciem mamą, elastyczne formy zatrudnienia, walka z popularnym w Polsce modelem rodziny bazującym na podwójnym obciążeniu kobiet obowiązkami rodzinnymi i pracą zawodową. W inny sposób wspiera rodzinę Fundacja Sto Pociech, dla której rodzina to miejsce twórczego wzrastania dzieci i rozwoju rodziców. Głównym celem fundacji jest przeciwdziałanie izolacji rodziców z małymi dziećmi, samotnych rodziców czy rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne. W tworzonych przez fundację „klubikach” mają miejsce cykle warsztatów edukacyjno – zabawowych wprowadzające dzieci w tajniki otaczającego świata, a rodzicom podpowiadające, jak z dziećmi badać i radośnie korzystać z tego co nas otacza. W ramach pomocy pozainstytucjonalnej możliwa jest tu także wymiana rodzicielskich doświadczeń i wiedzy. Z każdym rokiem wzrasta ilość aktywnie działających w ramach fundacji ojców.

Kontakt dla mediów:
Agencja Star PR: Izabela Walas
tel: (22) 856 55 34/40
Email: i.walas@starpr.com.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<