Aktualności

Studenci chcą w Polsce zakładać swoje firmy

Studenci chcą w Polsce zakładać swoje firmy

11 lutego, 2015 0 komentarzy

Gdy trudno o pracę, założenie własnej firmy wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Jak polscy
i zagraniczni studenci oceniają szansę na własny start-up w Polsce? Czy w naszym kraju wystarczająco promowana jest przedsiębiorczość? Odpowiedzi na te pytania poszukała studentka ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Margarita Zvonova z Estonii. 

Własna firma to szansa na niezależność, ale też ogromne wyzwanie. Spośród przebadanych, studiujących w Polsce studentów, 96% Polaków i 73% obcokrajowców planuje pracować w Polsce. Z kolei 56% studentów polskich i 69% studentów z zagranicy wierzy, że w Polsce są dobre warunki do założenia firmy. Własny start-up rozważa w sumie ok. 80% badanych studentów z kraju i zagranicy, w tym 77% Polaków i 73% obcokrajowców zamierza założyć własną firmę w ciągu 2 lat od skończenia studiów. Pozostali chcą najpierw zdobyć doświadczenie w korporacji.

– To bardzo optymistyczne dane. Świadczą one o świadomości studentów odnośnie możliwości założenia własnej firmy i ich otwartości na tę formę działania w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów kierunków biznesowych, więc u nich ta świadomość jest wyższa niż u studentów innych kierunków. Wyniki pokazują duży potencjał młodych ludzi i każą postrzegać ich jako przyszłą realną siłę na rynku małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla Margarita Zvonova, autorka badania „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”.

– Najbardziej wartościowe inicjatywy, które prowadzą do innowacyjnych zachowań i twórczych działań, aby zostać zrealizowane w praktyce, muszą wpierw zaistnieć i zagościć w umysłach  studentów i absolwentów, aby motywować ich do skutecznego poruszania się w biznesie. Z tego względu zadaniem każdego nauczyciela, a w szczególności nauczyciela akademickiego jest rozbudzanie i budowanie przedsiębiorczych postaw studentów i otwartości na nowe wyzwania, tzw. psychologicznej dostępności. Osoby charakteryzujące się psychologiczną dostępnością zakładają, że nawet jeśli aktualnie nie wiedzą, jak osiągać zamierzone cele, to nie powinny z nich rezygnować – wręcz przeciwnie traktują je jako pozostające w ich zasięgu – dodaje dr hab. Grażyna Bartkowiak, ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Czy w Polsce wystarczająco promuje się postawy przedsiębiorcze? Jeśli chodzi o dostępne w mediach studia przypadków przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, wywiady z nimi czy informacje o nowych firmach 46% Polaków i 23% obcokrajowców uważa je za satysfakcjonujące. – Ta duża różnica wynika z faktu, że studenci z zagranicy nie znają dobrze polskich mediów czy języka polskiego, a wszelkie informacje o projektach pomocowych są dostępne głównie w języku polskim. Warto też, aby jak najwięcej takich informacji pojawiało się w Internecie, ponieważ to z tego medium najczęściej korzystają studenci. Warto także bardziej intensywnie promować programy pomocowe dla sektora MŚP – zauważa Zvonova.

Dlaczego młodzi chcą zakładać własne firmy? Oceniając takie wskaźniki, jak sukces finansowy, niezależność, uznanie oraz innowacyjność, okazuje się, że dla kobiet, niezależnie od kraju pochodzenia, najważniejszym czynnikiem jest dążenie do niezależności, w drugiej kolejności – sukces finansowy. W przypadku polskich mężczyzn wygrywają takie czynniki jak sukces finansowy i niezależność, a w przypadku mężczyzn z zagranicy – niezależność, uznanie  i na 3. miejscu – sukces finansowy.

Oprócz spodziewanych profitów, studenci wskazują również na podstawową przeszkodę w założeniu własnej firmy, którą jest brak kapitału. ⎼ Co ciekawe, respondenci nie wskazali takich czynników jak lęk przed niepowodzeniem czy ryzykiem związanym z prowadzeniem własnego biznesu, a te wskaźniki wydawały mi się oczywiste – podkreśla Zvonova.

Badanie Margarity Zvonovej przybliża pewne tendencje i nastroje, jakie panują wśród studentów. W Polsce na pewno jeszcze wiele zostało do zrobienia w kwestii promocji przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Na początek potrzeba więcej success stories, studiów przypadku czy informacji na temat programów pomocowych dla sektora MŚP. Warto także zadbać o ich dostępność w różnych językach, tak by mogli z nich skorzystać także obcokrajowcy. Nie bez znaczenia pozostaje ustawodawstwo. Założenie własnej firmy w Polsce powinno być zdecydowanie łatwiejsze, a ryzyko związane w ewentualnym niepowodzeniem, mniejsze – podsumowuje prof. Mirosław Bojańczyk z Katedry Finansów i Rachunkowości Akademii Finansów i Biznesu Vistula, promotor pracy magisterskiej Margarity Zvonovej, na potrzeby której zostało realizowane badanie.

Badanie „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce” zostało przeprowadzone wśród studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula przez Margaritę Zvonovą, studentkę II roku ekonomii II stopnia.

Wzięło w nim udział 172 studentów i studentek: 98 z Polski, 74 z zagranicy. Uczestnicy zostali dobrani przypadkowo i reprezentowali studia I, II stopnia oraz seminaria doktoranckie. Autorka zrealizowała badanie wśród studentów ekonomii, finansów, zarządzania oraz stosunków międzynarodowych.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2014 r. AFiBV została uznana za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce, a także uplasowała się na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych Perspektyw i Dziennika Gazety Prawnej. Uzyskała również wyróżnienie w kategorii „Najwyższa Jakość Studiów” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

AFiBV tworzą wybitni eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, m.in. dr Marek Kulczycki – rektor AFiBV, b. prezes Deutsche Banku, prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów oraz b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. marszałek Senatu, b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Uczelnia ściśle współpracuje z firmami i wspiera biznesową przedsiębiorczość studentów, czym wyróżnia się na polskim rynku edukacyjnym. Oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe oraz seminaria doktorskie. Od roku akademickiego 2014/2015 w AFiBV można zdobyć dyplom University of London. AFiBV istnieje od 1992 r. Więcej informacji: www.vistula.edu.pl.
 

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Chmielewska

Rzecznik Prasowy
Grupy Uczelni Vistula
tel.: 22 45 72 364
e-mail: k.chmielewska@vistula.edu.pl
www.vistula.edu.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<