Aktualności

Zdrowie pracowników pod szczególną ochroną

Zdrowie pracowników pod szczególną ochroną

20 sierpnia, 2014 0 komentarzy

Chory pracownik generuje dla pracodawcy realne straty finansowe. Dlatego coraz częściej przedsiębiorcy inwestują w prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników, pozwalające na skuteczniejsze leczenie i profilaktykę.

Absencja chorobowa poważnym problemem pracodawców

W okresie od stycznia do końca czerwca 2012 roku lekarze wystawili pracownikom 8,36 mln zwolnień lekarskich, czyli o ponad pół miliona mniej niż w tym samym okresie 2011 roku. Mimo wszystko absencja polskich pracowników pozostaje poważnym problemem dla gospodarki i poszczególnych przedsiębiorców. Jak wskazuje Newsweek.pl, przeciętny polski pracownik spędza na zwolnieniu lekarskim ponad 5 proc. godzin roboczych w ciągu roku. Dla porównania w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi 3-4 proc. Choroby pracowników i ich zwolnienia z pracy powodują, że pracodawcy muszą ponosić dodatkowe koszty – średnio absencja jednego pracownika rocznie pociąga za sobą koszty rzędu 9 tys. zł. Częściej Polacy korzystają ze zwolnień lekarskich w czasie kryzysu niż w okresie prosperity.

Pracodawcy na różne sposoby bronią się przed absencją pracowników. Między innymi częściej i bardziej skrupulatnie kontrolują, czy pracownik na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście kuruje się w domu, czy przeznacza zwolnienie na dodatkowe wakacje lub remont mieszkania. W gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych leży kontrolowanie zwolnień lekarskich trwających dłużej niż 33 dni, bo wówczas to ZUS wypłaca świadczenia chorobowe. W I półroczu 2012 cofnięto wypłatę zasiłków dla 2,5 tys. osób z uwagi na nieprawidłowe wykorzystywanie tzw. L4.

Ubezpieczenie prywatne sposobem walki ze zwolnieniami

Obok pracowników, którzy często przebywają na zwolnieniach lekarskich, są ci, którzy w ogóle z nich nie korzystają. Często chorzy pracownicy przychodzą do pracy i wykonują obowiązki zawodowe. Jest to zjawisko prezenteizmu, które również jest szkodliwe dla kondycji firmy. Takie osoby są nieefektywne i mogą zarażać innych pracowników.

Dzięki gwarantowaniu pracownikom prywatnej opieki medycznej pracodawca może w realny sposób minimalizować straty wynikające z absencji chorobowej czy z nieefektywnej obecności w pracy pracownika chorego. Dla klientów biznesowych ubezpieczenie zdrowotne oferuje na polskim rynku m.in. firma Signal Iduna. Polisa dla klientów grupowych pozwala na efektywne zarządzanie pracownikami – zwiększa ich lojalność i motywację do pracy, a z drugiej strony pozwala zminimalizować liczbę i czas trwania zwolnień lekarskich.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<