Aktualności

Do czego można wykorzystać podpis elektroniczny?

Do czego można wykorzystać podpis elektroniczny?

14 stycznia, 2015 0 komentarzy

Wiele problemów biznesowych można rozwiązać drogą elektroniczną. Kłopot pojawia się przy dostarczaniu ważnych, oficjalnych dokumentów drogą online – potrzebują one często podpisu, który zaświadczy o tożsamości. Ten problem można rozwiązać przy pomocy podpisu elektronicznego, który chociaż jest wykorzystywany w Polsce od ponad dekady, to jest on narzędziem wciąż rzadko używanym.

Podpis elektroniczny służy do potwierdzenia tożsamości autora danego pisma bądź dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną. Ma on formę odpowiednio przetworzonych zbiorów danych, przy pomocy których można jednoznacznie wskazać osobę składającą podpis. W Polsce funkcjonują dwa rodzaje takiego e-podpisu: zwykły i bezpieczny.

Pierwszy jest deklaracją tożsamości złożoną w postaci cyfrowej. Może to być imię i nazwisko znajdujące się na końcu dokumentu. Taki podpis może być wykorzystywany tam, gdzie prawo nie wymaga autoryzacji pisemnej. Drugi musi spełniać szczególne wymagania – organizacyjne i techniczne. Jest on weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wystawianego przez firmy wpisane do rejestru Ministerstwa Gospodarki, którego elektroniczna wersja jest udostępniona i nadzorowana przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Do złożenia takiego podpisu niezbędny jest sprzęt kryptograficzny. W praktyce są to najczęściej: odpowiednie oprogramowanie, karta kryptograficzna, czytnik kart i token USB. Więcej na ten temat możemy przeczytać również na stronie Enigma Sp. z o.o.

Do czego można wykorzystać bezpieczny podpis elektroniczny?

Na mocy obowiązującego prawa podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi odręcznemu i dzięki swojej mocy prawnej ma zastosowanie w wielu obszarach np.:

– wystawianie elektronicznych faktur,

– wysyłanie deklaracji ZUS,

– zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,

– szyfrowanie poufnych danych,

– uczestnictwo w aukcjach i przetargach online,

– podpisywanie korespondencji kierowanej do administracji publicznej jak e-GIODO, e-KRS itd.,

– składanie pozwów drogą elektroniczną do e-sądu,

– sporządzanie dokumentacji medycznej,

– prowadzenie bezpiecznych transakcji przez internet.

Przykładów wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego do dokumentów cyfrowych można podać więcej, ponieważ w praktyce ich ilość jest niczym nieograniczona.

Czy bezpieczny e-podpis jest na pewno bezpieczny?

Bez wątpienia jest bezpieczniejszy niż podpis własnoręczny, ponieważ nie można go sfałszować. Zgodnie z ustawą o bezpiecznym podpisie elektronicznym jest on „przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis” przy pomocy tylko jej dostępnych urządzeń kryptograficznych. E-podpis jest tak powiązany z danymi, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie będzie rozpoznawalna. Jednak warto wspomnieć, że bezpieczeństwo podpisu elektronicznego, tak jak i kart płatniczych, zależy przede wszystkim od jego użytkownika.

Przyszłość e-podpisu

W rządowych planach pojawiają się dwa pomysły na upowszechnienie tego narzędzia, o których warto wspomnieć: podpis zaawansowany i e-dowód. Podpis zaawansowany byłby bardzo podobny do zwykłego. Najważniejszą różnicą byłyby dodatkowe zabezpieczenia. E-dowód z kolei miałby oferować możliwość złożenia bezpiecznego podpisu, dzięki któremu moglibyśmy uniknąć wielu wizyt w urzędach. I chociaż prace nad nim trwają od 2008 roku, to na ten moment wiadomo, że e-dowód dalej pozostanie w sferze planów (źródło: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny/Dzialania+w+zakresie+podpisu+elektronicznego).

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<