Aktualności

Ucieczka z zyskownej inwestycji

Ucieczka z zyskownej inwestycji

1 lipca, 2014 0 komentarzy

W minionym tygodniu na małym parkiecie zdecydowanie przeważały spadki, przez co zwrot z NCIndex od początku bieżącego roku wynosi już minus 10 proc. Szczególnie dotkliwy mógł być jednak spadek o 50 proc. notowań jednej ze spółek, która w ostatnim czasie mogła przyciągnąć spore zainteresowanie swoim gwałtownym wzrostem (w 2 miesiące jej kurs urósł o 1800 procent).

W minionym tygodniu na rynku NewConnect wzrosła wartość 138 spółek, a 149 spadła. NCIndex w jego trakcie zniżkował o 1,61 proc. z 333,42 pkt do 328,06 pkt, natomiast NCX30 w tym samym czasie spadł o 3,18 proc. z 1348,41 pkt do 1305,58 pkt. W bieżącym roku obydwa indeksy są na minusie, NCIndex – 10,37 proc., NCX30 – 9,30 proc.

Obroty sesyjne w minionym tygodniu wahały się między 2,31 mln zł a 4,13 mln zł, natomiast łącznie w trakcie pięciu sesji wyniosły 15,10 mln zł, z czego 32,24 proc. stanowił obrót akcjami spółek z NCX30. Dla porównania, w tygodniu wcześniejszym obroty osiągnęły łącznie wartość 17,76 mln zł.

 

Wykres 1. Notowania NCIndex w okresie od 19.05.2014 r. do 13.06.2014 r. (oś lewa – obrót w tys. zł, oś prawa – kurs w punktach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: NewConnect.info na podstawie NewConnect.pl

Wykres 2. Notowania NCX30 w okresie od 19.05.2014 r. do 13.06.2014 r. (oś lewa – obrót w tys. zł, oś prawa – kurs w punktach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: NewConnect.info na podstawie NewConnect.pl 

Liderzy wzrostów i spadków

Największy procentowy wzrost w minionym tygodniu odnotowany został na akcjach spółki Digate SA, których kurs wzrosł dwukrotnie z 0,04 zł do 0,08 zł. Obrót przy tym wyniósł ponad 130 tys. zł.

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

 

 

 

 

 

Źródło: NewConnect.info na podstawie NewConnect.pl

Warty zauważenia spadek wartości odnotowała z kolei Certus Capital SA, której papiery w trakcie tygodnia zostały przecenione o 49 proc. – ich kurs zniżkował z 83,99 zł do 42,98 zł, a obrót wyniósł 207 tys. zł. Mimo tak znacznego spadku, inwestorzy, którzy zakupili akcje Spółki w dniu jej debiutu na koniec tygodnia mogli zamknąć inwestycję z imponującą stopą zwrotu powyżej 500 procent.

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

 

 

 

 

 

Źródło: NewConnect.info na podstawie NewConnect.pl

Najciekawsze wydarzenia

W minionym tygodniu na małym parkiecie zadebiutowała nowa spółka – Kleba Invest SA, która zajmuje się budowaniem obiektów dla podmiotów z sektora usług oraz branży handlu detalicznego (operatorów supermarketów i dyskontów), m.in. dla Jeronimo Martins Polska oraz Grupy Czerwona Torebka. Na koniec pierwszej sesji kurs notowań Kleba Invest wynosił 6,35 zł, co w stosunku do kursu odniesienia 5,50 zł oznacza wzrost o 15,45 proc.

Za ciekawą informacje uznać można również zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Grodno SA. Oznacza to, że najprawdopodobniej już niedługo Spółkę ujrzymy na rynku regulowanym GPW. Grodno, które na NewConnect obecne jest od 13 kwietnia 2011 roku, powiększyło swoją kapitalizację rynkową od tego momentu o prawie 13 proc.

 

 

Opracowanie:

Piotr Szydłowski – Analityk NewConnect.info

Marek Gąd – Analityk Inwestycyjny Grupy Trinity S.A.

Komentarz pochodzi z portalu NewConnect.info – zawsze najświeższe informacje z rynku NewConnect.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<