Aktualności

Wywiad biznesowy – as w rękawie przedsiębiorcy na globalnym rynku

Wywiad biznesowy – as w rękawie przedsiębiorcy na globalnym rynku

30 marca, 2015 0 komentarzy

W dynamicznych czasach globalizacji wywiad biznesowy dostarcza przedsiębiorcy ogół informacji potrzebnych do sprawnego funkcjonowania firmy w zmiennym otoczeniu biznesowym, ułatwiając podejmowanie strategicznych decyzji. Ma realny wpływ na osiąganie celów handlowych poprzez ocenę i prognozę szans rozwoju oraz wykluczenie możliwych zagrożeń. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej oraz wprowadzaniu innowacyjnych koncepcji wsparcie profesjonalistów w tej dziedzinie jest na wagę złota.

Wywiad biznesowy ma duże znaczenie dla podmiotów gospodarczych, gdyż dostarcza menedżerom informacji niezbędnych do rozwiązywania zróżnicowanych problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych. Doceniamy tę właściwość szczególnie w czasach przyśpieszającej globalizacji, gdy należy sprostać presji ponadnarodowej konkurencji oraz przystosować się do dynamicznych zmian rynkowych, które są jej stałym elementem.

Biznes w dobie globalizacji

Globalizacja to ponadnarodowy, złożony proces, przyczyniający się do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek oraz kultur, który w ostatnich czasach stał się powszechnym zjawiskiem gospodarczym. Napędzają go przede wszystkim wynalazki techniczne. Nieodwracalny mechanizm łączenia światowych systemów gospodarczych ma swoje pozytywne i negatywne strony, dlatego budzi mieszane uczucia wśród zwykłych ludzi, a także przedsiębiorców, zyskując sobie zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Rynkowa gra w takim otoczeniu okazuje się często kosztowna, a lokalni przedsiębiorcy konkurują na coraz większą skalę z dużymi koncernami preferowanymi w łańcuchu dostaw.

W dobie permanentnych zmian trzeba wykazać się elastycznością. Wymaga to zazwyczaj radykalnego przemodelowania sposobów funkcjonowania firmy, czyli reorganizacji jej struktur pod kątem wymagań systemu gospodarczego. Recepta na powodzenie biznesowe ma obecnie znacznie więcej składników niż kiedyś. – Nie wystarczy już wyłącznie sztywna strategia, odpowiedni kapitał, zespół zdolnych menedżerów czy konkurencyjny produkt. Konieczna jest jeszcze drobiazgowa wiedza o dynamice sektora na światowym rynku, która poza trendami produktowymi powinna obejmować również uwarunkowania polityczne i kulturowe konkretnych państw. Brak rozeznania w tej kwestii może mieć negatywne skutki dla przedsiębiorstwa – mówi Marcin Gałczyński, wykładowca na studiach podyplomowych „Strategiczny wywiad biznesowy” w Akademii Leona Koźmińskiego. Dobre wyniki handlowe z przeszłości nie są bowiem gwarantem przyszłego sukcesu. Zdaniem eksperta, doskonałą metodą wsparcia biznesowego w dobie globalizacji jest wywiad biznesowy, dzięki któremu można zyskać przewagę informacyjną, wyjątkowo przydatną w procesie zarządzania, planowania oraz podejmowania decyzji o fundamentalnym znaczeniu dla organizacji.

Powodzenie w globalnej sieci

Globalizacja przyniosła powszechny i łatwy dostęp do wiedzy. Jednak w globalnym środowisku trzeba umieć skutecznie posługiwać się informacją, odnaleźć się w natłoku danych. – Sztuką jest umiejętność wyłowienia z szumu informacyjnego wyłącznie cennych dla przedsiębiorstwa wiadomości, a następnie ich właściwe wykorzystanie. Aby mogły dobrze służyć do budowania mostów strategicznych, ważna jest selekcja, weryfikacja źródeł, analiza i obróbka materiału pod kątem konkretnych wyzwań biznesowych – tłumaczy Marcin Gałczyński. W tej roli niezwykle pomocny jest wywiad, który ma już ugruntowaną pozycję na rynkach światowych.

Wywiad biznesowy umożliwia prognozę trendów gospodarczych, przewidywanie działań konkurencji czy zmian w środowisku rynkowym. Jest jednym z najlepszych narzędzi, sprzyjających przeformułowaniu modeli i sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw z uwagi na szybki postęp technologiczny, krótki cykl życia produktu, wzrost znaczenia skali produkcji, zaostrzenie się konkurencji czy zwiększenie roli badań i rozwoju. W świecie o wysokim stopniu niepewności pozwala na przemyślaną integrację z międzynarodową areną i adaptację własnej oferty do zapotrzebowania rynkowego. Ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dla firmy. Pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, zapobiega powielaniu błędów konkurencji i umożliwia wyróżnienie się poprzez odegranie roli pioniera bądź odpowiednie dopasowanie istniejących rozwiązań do zapotrzebowania swoich aktualnych i potencjalnych klientów.

Wywiad biznesowy powinien wspierać wszystkie strategiczne ogniwa w organizacji

Wywiad biznesowy stanowi nieodłączny przymiot dobrze funkcjonujących przedsięwzięć. W dużej mierze to właśnie od niego zależy los firmy. Istnieje wiele przykładów, w których odpowiednio zorganizowany, pozytywnie odmienił losy przedsiębiorstw. Brak takiego zaplecza boleśnie odczuła chociażby Nokia – zbyt późno weszła na rynek smartphonów, czy Kodak – przespał zmianę technologii fotografii z analogowej na cyfrową. Dowodem niezaznajomienia się z rynkiem docelowym była z kolei inwestycja w Disneyland pod Paryżem, której towarzyszyły błędy na tle kulturowym. Oczekiwania inwestorów rozminęły się z rzeczywistością ze względu na nierozeznanie w schematach zachowań europejskiego konsumenta. Natomiast w amerykańskim sektorze motoryzacyjnym istniało niegdyś mylne przekonanie, że japońskie samochody nie mogą zagrozić rodzimym producentom. A przyszłość pokazała, że brak identyfikacji realnego zagrożenia, lokalnego popytu i niedostosowanie działań do nowo powstałej konkurencji doprowadziły w latach siedemdziesiątych do ponad dwukrotnego wzrostu udziałów japońskich pojazdów w zaledwie cztery lata. Wszystkich tych pomyłek można było uniknąć przy wykorzystaniu zasobów wiedzy zgromadzonych w ramach wywiadu biznesowego. Codzienność przynosi informacje, które mają znaczenie w skali makro oraz mikro. Spadające ceny ropy naftowej, związana z tym niższa cena gazu ziemnego, rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych, tańszy węgiel na globalnych rynkach, dewaluacja złotówki w stosunku do walut partnerów handlowych i wiele innych zjawisk wpływa nie tylko na codzienność polskich przedsiębiorców, lecz także ich lokalnych i międzynarodowych konkurentów. Wykorzystanie wiadomości zgromadzonych w ramach wywiadu biznesowego pozwala na nie tylko określenie szans rynkowych oraz możliwego ryzyka, lecz także dostosowanie działalności i planów rozwoju do realiów rzeczywistości, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje.

Umiejętność przetwarzania informacji bezpośrednio przekłada się na działania biznesowe, ułatwia sprostanie wyzwaniom globalizacji oraz zaistnienie na dynamicznych rynkach. Ogromny potencjał, który kryje się w tych działaniach, daje firmom możliwość zobaczenia tego, co było dotąd niedostrzegalne, tworzenia koncepcji rozwoju w oparciu o coraz pełniejszą informację. Od pewnego czasu dużo mówi się o wykorzystaniu tzw. „big data” z korzyścią dla przedsiębiorstw. Dzięki wywiadowi biznesowemu zyskujemy unikatową wiedzę, której znajomość maksymalizuje szanse podjęcia dobrych decyzji, pozwalając szybko i sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym. Tak buduje się przewagę konkurencyjną w ponadnarodowym świecie. To wyraz dalekowzroczności.

Za kontakty z mediami odpowiada:

Małgorzata Oświata

Akademia Leona Koźmińskiego

Menedżer ds. Marketingu i Inicjatyw Edukacyjnych

Tel. +48 22 519 22 48

Center of Excellence

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 59

Opiekun ze strony agencji:

Bartek Bernaciak

Red Pen Public Relations

Junior PR Manager

Tel. (22) 781 40 51

Tel. kom. 733 947 019

bartek.bernaciak@redpen.pl

Related Męski punkt widzenia Articles

Similar Posts From Męski punkt widzenia Category

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<