Aktualności

Wywiad IPO SA z Panem Jackiem Orłem, Prezesem Zarządu Spółki Orzeł SA.

Wywiad IPO SA z Panem Jackiem Orłem, Prezesem Zarządu Spółki Orzeł SA.

9 czerwca, 2012 0 komentarzy

pytania_internetowe: Czy nazwisko Pana Prezesa, które brzmi tak jak nazwa firmy to przypadek? Czy jest to rodzinny biznes?
Jacek Orzeł: Ok. 50% w kapitale Spółki należy do rodziny Orzeł.

pytania_internetowe: Tematem czata są nowe strategie, proszę powiedzieć w jakim obszarze te strategie będą realizowane?
Jacek Orzeł: Nową strategię Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA opublikowaliśmy 15 maja 2012 r.. Rozpoznawane przez nas kierunki rozwoju to Broker, Recykler i mądre zarządzanie pozostałymi aktywami.  W ramach Brokera chcemy wyodrębnić do nowej Spółki cały dział sprzedaży opon tj. e-handel, hurt, serwisy motoryzacyjne oraz magazyny. Natomiast jednym z celów strategicznych rozwoju Recyklera jest konsolidacja pionowa. Stale pracujemy nad rozwojem produktów otrzymywanych w Recyklerze. W tym celu został powołany dział B+R którego zadaniem jest opracowanie nowych zastosowań granulatu produkowanego przez Spółkę.

pytania_internetowe: Czy może Pan powiedzieć coś więcej o projekcie Recykler?
Jacek Orzeł: W ciągu 2 lat wybudowaliśmy zaawansowany technologicznie Zakład Produkcji Granulatu Gumowego (ZPGG). ZPGG został sfinansowany uzyskaną dotacją o wartości 17,4 mln zł oraz emisją akcji i obligacji. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 30 mln zł  Uzyskiwany dzisiaj granulat, stal i tekstylia spełniają zakładane wcześniej parametry. Bardzo zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów produkcji, również w kolejnych latach chcemy utrzymać pozycję Lidera Jakości. Spółka podpisała kilka istotnych kontraktów na sprzedaż granulatu  w tym jeden obejmujący na okres 5 lat.

pytania_internetowe: Skąd pomysł na produkcję granulatu?
Jacek Orzeł: Od ponad 10 lat zajmujemy się zbiórką zużytych opon. W maju 2008 roku postanowiliśmy mocniej zakorzenić się w tym biznesie. Spółka podjęła również kroki w kierunku ochrony środowiska. W ostatnich dwóch latach zainwestowaliśmy 30 mln zł w najnowocześniejszy w Europie zakład recyklingu opon.

pytania_internetowe: Kiedy rozpocznie się budowa drugiego zakładu produkcji granulatu gumowego oraz czy będzie zbyt na produkcję z tego zakładu?
Jacek Orzeł: Jeżeli podejmiemy decyzję o realizacji projektu to rozpocznie się on na przełomie bieżącego i przyszłego roku. Pewność rynku zbytu na wyprodukowany granulat jest jednym z kryteriów podejmowanej decyzji o realizacji tego projektu. Sposób finansowania drugiego zakładu produkcji granulatu zostanie ogłoszony niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie. Stale nad nią pracujemy ale już dzisiaj mogę wykluczyć emisję akcje po cenach zbliżonych do obecnej ceny rynkowej.

pytania_internetowe: Jakie jest zastosowanie granulatu gumowego?
Jacek Orzeł: Granulat gumowy jest wykorzystywany w boiskach typu Orlik, nawierzchniach gumowych, matach, a w niektórych krajach jako dodatek do asfaltu. Ilość aplikacji granulatu rośnie proporcjonalnie do jego oczyszczenia z tekstyliów i stali.

pytania_internetowe: Jak oceniają Państwo NewConnect jako sposób pozyskania kapitału?
Jacek Orzeł: Dla naszej Spółki był i jest wielką szansą, którą staramy się jak najlepiej wykorzystać.  Środki pozyskane poprzez emisję akcji zostały rozdysponowane w następujący sposób: akcje serii B – budowa serwisu motoryzacyjnego, magazyny wysokiego składowania oraz biurowca Spółki (dodatkowo wsparte dotacją), akcje serii C- budowa ZPGG (dodatkowo wsparta 17 mln dotacji), akcje serii D – przejęcie ASTOR SA (utworzenie Grupy Kapitałowej).

pytania_internetowe: Panie Jacku czy spółka będzie realizowała plany wejścia na GPW? Obecnie notowania akcji spółki zostały przeniesione z indeksu NC Lead, dlaczego?
Jacek Orzeł: Przejście na rynek regulowany będzie możliwe po osiągnięciu odpowiedniej kapitalizacji. W związku z brakiem nowych emisji czekamy na odpowiednią cenę. Wyjście z indeksu NC Lead jest dla mnie bardzo bolesne ale wynika z spadku kapitalizacji poniżej 5 mln Euro.

pytania_internetowe: Ostatnie dwa lata zakończyli Państwo ze stratą, jakie są tego przyczyny?
Jacek Orzeł: Wynik z ostatnich dwóch lat był raz ujemny, raz dodatni, ale zbliżony do zera. Wynikał on z niskiej rentowności prowadzonej działalności handlowej i realizacji bardzo dużego planu inwestycyjnego – 30 mln zł.

pytania_internetowe: Czy wzrost kursu euro przełoży się na większe zyski (sprzedaż granulatu i opon zakupionych po „starych” cenach)?
Jacek Orzeł: Wzrost kursu euro jest dla nas korzystny, zawieramy jednak transakcje forward zabezpieczające kurs na określonym poziomie.

pytania_internetowe: Jaki jest poziom finansowania dłużnego firmy?
Jacek Orzeł: Długoterminowe zadłużenie Spółki to 12,5 mln zł w tym 10 mln obligacji serii B, a krótkoterminowe wynika z bieżącej działalności handlowej.

pytania_internetowe: Na kiedy, z dzisiejszej perspektywy, przewiduje Pan wypłatę pierwszej dywidendy przez spółkę?
Jacek Orzeł: Moim podstawowym zadaniem jest budowanie wartości Spółki jako młodego i dynamicznego organizmu. W najbliższym czasie nie przewiduję stania się spółką dywidendową, mamy zbyt dużo wartościowych pomysłów na rozwój.

pytania_internetowe: W jakim stopniu dotacje unijne przyczyniły się do rozwoju firmy?
Jacek Orzeł: Dotacje unijne były dla nas dotychczas największą dźwignią rozwoju – ponad 20 mln zł wpłynęło na konto Spółki, mamy podpisaną umowę na kolejne 22 mln zł dotacji przy realizacji drugiego zakładu recyklingu opon. Obecnie czekamy na odpowiednią dotację, z której moglibyśmy zrealizować projekt spółki Tyre Logistics.

pytania_internetowe: Na ile wycenia Pan udziały w Estudo?
Jacek Orzeł: W bilansie Spółki jest to ok. 7 tys. zł, jednak jeżeli ją sprzedamy to za nie mniej niż 1 mln zł. Pytaniem otwartym pozostaje czy uda się nam ją sprzedać? Mam nadzieje zakończyć te dywagacje do końca tego roku.

pytania_internetowe: Jak dużym zagrożeniem dla ORZEŁ SA jest Oponeo?
Jacek Orzeł: Oponeo jest liczącym się sprzedawcą opon w Polsce, jednak na tym rynku występują jeszcze inni, więksi gracze. Oponeo jest bezpośrednim konkurentem naszego działu E-handel i z dużym uznaniem patrzę na ich poczynania rynkowe. Wszelkie zagrożenia staramy się jednak zamieniać w szanse. Konsolidacja tego bardzo rozdrobnionego rynku opon może być dla nas zagrożeniem jak i szansą.

pytania_internetowe: Czy współpracują Państwo z firmami zagranicznymi?
Jacek Orzeł: Tak, mamy wielu dostawców i klientów zagranicznych (Europa Wschodnia i Zachodnia).

pytania_internetowe: Czy współpracują Państwo bliżej z jakąś konkretną siecią warsztatów samochodowych?
Jacek Orzeł: Tak, jesteśmy członkiem sieci PREMIO.

pytania_internetowe: Czy rozważacie Państwo wejście dużego inwestora np. funduszu inwestycyjnego?
Jacek Orzeł: Jesteśmy otwarci na rozmowę z wszystkimi inwestorami, a o inwestorów instytucjonalnych zabiegamy podczas spotkań odbywanych z nimi kilka razy do roku.

pytania_internetowe: Jakie są perspektywy na najbliższy rok związane z rynkiem motoryzacyjnym, a co za tym idzie z rynkiem opon?
Jacek Orzeł: Zarówno w Europie jak i w Polsce widoczny jest spadek sprzedaży opon o ok. 20-30%. Poziom cen jest bardzo rozchwiany co wynika ze spadku popytu oraz wahań kursu euro. Mimo spadków na rynku Spółka zamierza utrzymać co najmniej poziom przychodów z zeszłego roku. Powodem wzrostu ORZEŁ SA ma być przede wszystkim Recykler. Należy podkreślić, że rynek opon jest również w znacznym stopniu zależny od pogody, a tą niestety trudno przewidzieć.

pytania_internetowe: Jak wygląda kwestia sezonowości, rynek związany z oponami kojarzy się z dwoma okresami: letnia i zimowa wymiana opon?
Jacek_Orzeł: Jak najbardziej w Brokerze mamy do czynienia z sezonowością. Odpowiedzią na tą sytuację było wprowadzenie do produkcji zestawów jezdnych na pierwsze wyposażenie maszyn rolniczych. A obecnie wejście w recykling opon.

pytania_internetowe: Jaki procent sprzedaży ORZEŁ SA stanowi sprzedaż internetowa?
Jacek Orzeł: W 2011 roku było to ok. 45% przychodów Spółki oraz 35% przychodów całej Grupy Kapitałowej. W tym roku ze względu na uruchomienie Recyklera będzie to około 25-30% przychodów Grupy Kapitałowej.

pytania_internetowe: Na jakim poziomie marż Państwo działacie?
Jacek Orzeł: Marża I: w Brokerze jest to 8-10%, natomiast w Recyklerze jest to aż 50%.

pytania_internetowe: Ilu pracowników jest zatrudnionych w Państwa firmie?
Jacek Orzeł: Aktualnie w Spółce ORZEŁ SA zatrudnionych jest 55 osób. W całej Grupie Kapitałowej pracuje 65 osób.

pytania_internetowe: Co skłoniło Państwa do utworzenia programu motywacyjnego?
Jacek Orzeł: Bardzo zależało nam na utrzymaniu ambitnego zespołu pracowników stąd też pomysł Program Motywacyjny.  Obejmuje on emisję nie więcej niż 350 tys. akcji po cenie emisyjnej równej nominalnej. Emisję tę planujemy przeprowadzić w okresie IX.12-VIII.13. W programie przewidziany jest jednoroczny lock-up.

pytania_internetowe: Dlaczego warto wybrać Państwa firmę?
Jacek Orzeł: Jestem pewien, że w średnioterminowym okresie jesteśmy skazani na sukces dzięki pracy, kreatywności i może odrobinie pewności siebie.

Źródło: ipo.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<