Aktualności

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku – raport

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku – raport

4 kwietnia, 2012 0 komentarzy

Skąd pochodzą fundusze na rozwój polskiego biznesu, dlaczego co piąty przedsiębiorca nadal zapożycza się u rodziny i znajomych? Co jest główną barierą w pozyskaniu zewnętrznego finansowania? Na te i wiele innych pytań odpowiada najnowszy raport Agencji Rozwoju Innowacji S.A., opracowany na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie lutego i marca 2012 roku.

Z badań przeprowadzonych przez agencję Praktycy.com na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynika, że dominująca większość badanych (61%) mikro, małych i średnich firm korzysta z mieszanych form finansowania, łącząc zewnętrzne z wewnętrznymi. 29,49% respondentów korzysta tylko i wyłącznie z własnego kapitału. Jedynie co dziesiąty badany deklaruje, że finansuje rozwój swojej firmy tylko z zewnętrznych źródeł. – W porównaniu z 2011 rokiem, kiedy po raz pierwszy zostały przeprowadzone badania, zmniejszył się nieznacznie odsetek firm zainteresowanych pozyskiwaniem kapitału wyłącznie ze źródeł zewnętrznych, z 10% do 8,97%. Jednocześnie zwiększył się procent badanych przedsiębiorców korzystających tylko z wewnętrznych źródeł finansowania z 27,5% w 2011 roku do blisko 30% w 2012 roku. Ta niewielka zmiana jest zapewne spowodowana pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną, a także zaostrzeniem wymagań przez instytucje udzielające dofinansowań – tłumaczy Szymon Gawryszczak, prezes zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Procedury główną przeszkodą

Jaki jest więc powód, który powstrzymuje prawie 1/3 polskich firm przed sięgnięciem po zewnętrzne źródła finansowania: kredyty, leasing, dotacje z UE, faktoring, etc.? Okazuje się, że główną przeszkodą są skomplikowane procedury, na które zwraca uwagę aż 55,81% badanych. To skuteczna zapora, która pochłania czas, a także energię przedsiębiorców. Problemem dla 40% respondentów są duże koszty uzyskania funduszy (m.in. wysoki koszt kapitału, wygórowane marże i prowizje), a także znacząca liczba wymaganych zabezpieczeń; blisko 35% badanych zwraca na to uwagę. – Należy pamiętać, że zwłaszcza mikro i małe przedsiębiorstwa nie dysponują dużymi zasobami, które można przeznaczyć na pozyskiwanie środków. Ważnymi czynnikiem hamującym rozwój zewnętrznego finansowania w Polsce jest obawa przed zadłużaniem się (co czwarta badana firma wskazuje na ten czynnik), a także przekonanie, że koszty kapitału własnego są niższe (28% respondentów) – wyjaśnia Szymon Gawryszczak z Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Warto zwrócić również uwagę na to, że blisko co dziesiąty badany podkreśla, że pomimo wzrostu liczby instytucji wyspecjalizowanych w finansowaniu mikro, małych i średnich firm, oferta rynkowa w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca.

Pomysły na zmiany

Przedsiębiorcy pytani „Co zachęciło lub zachęciłoby ich do skorzystania z zewnętrznego finansowania” podkreślają konieczność uproszczenia i przyśpieszenia procedur (58%) oraz dostosowanie ofert do potrzeb ich firm (55%). Ponad połowa respondentów deklaruje, że korzystniejsze warunki finansowania, np. niskie oprocentowanie, pozytywnie implikowałoby ich zainteresowanie tym źródłem. Na uwagę zasługuje fakt, że co piąty badany twierdzi, że instytucje finansowe powinny bardziej dbać o swoją wiarygodność, nadszarpniętą m.in. w trakcie ostatniego kryzysu finansowego.

Jak przekonać przedsiębiorcę?

Wśród działań pomagających w pozyskaniu klientów – małe i średnie firmy – przez instytucje finansowe najczęściej wymieniany jest kontakt bezpośredni (83,33%). Nie wolno jednak zapominać o akcjach promocyjnych na szeroką skalę. Według przedsiębiorców najbardziej przekonywująca jest reklama w internecie oraz prasie, a także działania public relations.

Kredyt nadal najpopularniejszy

Wśród przedsiębiorców nadal najpopularniejszym instrumentem finansowym jest kredyt bankowy, aż 82% z nich skorzystało z niego w przeszłości. Blisko 60% badanych wskazało leasing. Na trzecim miejscu respondenci wymienili dotacje unijne; co piąty respondent skorzystał z tej formy finansowania rozwoju swojej firmy. Polscy przedsiębiorcy cenią sobie pożyczki od rodziny i znajomych. Co piąty badany preferuje środki od krewnych, zdecydowanie bardziej niż te pozyskane w instytucjach finansowych, niebędących bankami (7,78%). Przyczyną takiego stanu może być brak wiedzy o ich istnieniu, a także niższy koszt kapitału oraz mniej wymaganych zabezpieczeń.

Wśród respondentów rozważających zewnętrzne finansowanie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, trzy czwarte deklaruje, że wybierze bank. Dwóch na trzech badanych wymienia programy unijne, a co ósmy zewnętrzne firmy finansujące, inne niż banki.

Miliony dla firm

W ciągu ostatniego roku 6 na 10 badanych skorzystało z zewnętrznego finansowania na kwotę powyżej 100 tysięcy złotych. Najwięcej przedsiębiorców (co czwarty) zadłużało się na sumę przekraczającą 1 milion złotych.  Co piąty na kwotę między 100 a 500 tysięcy, a co dziesiąty między 500 tysięcy, a milionem. W porównaniu z tym samym badaniem przeprowadzonym w 2011 roku odsetek firm, które zadłużyły się na sumę ponad 100 tysięcy złotych spadł z 88% do 60%. Przyczyn tej sytuacji może być oczywiście kilka. Jednak pogorszenie się stanu światowej gospodarki – zwiększenie obaw przedsiębiorców o przyszłość oraz zaostrzenie wymagań przez zewnętrzne instytucje udzielające finansowania, to dwa dominujące czynniki implikujące tą zmianę.

Pomimo pogorszenia ogólnej sytuacji makroekonomicznej, polskie firmy myślą o swoim rozwoju. W ciągu najbliższego roku niemal 59% z nich zamierza ubiegać o środki zewnętrzne. 32% badanych będzie aplikowało o kwotę od 100 000 do pół miliona złotych, a blisko 30% o kwotę powyżej 1 miliona złotych.

O tym, że przedsiębiorstwa chcą inwestować w swój rozwój świadczą cele, na jakie zamierzają przeznaczyć pozyskane fundusze. 39% chce nabyć urządzenia i nowe maszyny, w następnej kolejności jest też zakup wyposażenia i narzędzi (30,67%). Niepokojący jest jednak fakt, że co czwarty przedsiębiorca zamierza pozyskane finansowanie przeznaczyć na poprawę płynności finansowej firmy.

– Finansowanie zewnętrzne w Polsce zdobywa coraz większą popularność, aż 9% firm opiera swoją działalność wyłącznie na nim. Duża część przedsiębiorstw wykorzystuje je do wspierania swojego rozwoju. Firmy pozyskują fundusze głównie w bankach, biorąc kredyt, bądź korzystają z leasingu. Dużą popularnością cieszą się również dotacje, na które zdecydowała się co piąta firma z sektora MMŚP. Tuż za nimi są pożyczki od rodziny i znajomych. Dobrym sygnałem dla rodzimej gospodarki jest to, że pozyskane fundusze są inwestowane w rozwój przedsiębiorstw, tj. zakup nowego sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia. Niepokoi natomiast fakt, iż jedna czwarta tych firm planuje pozyskać fundusze na przywrócenie płynności finansowej – podsumowuje Szymon Gawryszczak z Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Metodologia

Badanie przeprowadzono w dniach: od 24 lutego do 9 marca 2012 roku metodą CAWI, na próbie 578 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Metryczka – respondenci biorący udział w badaniu

Rodzaj przedsiębiorstwa

Odpowiedź %
małe przedsiębiorstwo 42,13
mikroprzedsiębiorstwo 38,46
średnie przedsiębiorstwo 19,23

Płeć

Odpowiedź %
mężczyzna 58,97
kobieta 41,03

Wiek

Odpowiedź %
powyżej 55 lat 34,62
przedział 36-45 lat 32,05
przedział 46-55 lat 23,08
przedział 25-35 lat 10,26

Więcej informacji udziela:

Zbigniew Forjasz
Senior Account Executive
tel. + (071) 734 57 82
Praktycy.com – PR i promocja
www.praktycy.com

* * *

O Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą doradczo – inwestycyjną, która wspiera i finansuje innowacyjne, często trudne, przedsięwzięcia w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii oraz pozyskiwania kapitału ze źródeł zewnętrznych na ich finansowanie. Dokonuje analizy projektów pod kątem najbardziej efektywnego źródła wsparcia. Głównie są to fundusze strukturalne, bilateralne, programy wspólnotowe, ale także środki krajowe, takie jak programy operacyjne i granty. Firma bada również możliwość uzyskania dofinansowania z bezpośrednich dotacji Komisji Europejskiej, środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, a także z zasobów innych krajów. Pomaga również w zdobywaniu funduszy na realizację nowych pomysłów, które cechują się dużym potencjałem rozwojowym. Poszukuje także innowacji już u źródła poprzez Dolnośląski Ośrodek Wiedzy i Technologii (DOTWIT), który wchodzi w skład ARI i zajmuje się komercjalizacją wiedzy naukowej jako platforma współpracy naukowców i biznesu. Partnerami projektów ARI są kluczowe spółki i instytucje Dolnego Śląska takie jak np. Urząd Gminy Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, czy Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan.

***

O Praktycy.com

Praktycy.com jest zespołem ekspertów, którzy w sposób kompleksowy i strategiczny budują komunikację marketingową i PR-ową, kreują wizerunek oraz promują kluczowe polskie i międzynarodowe marki w świecie rzeczywistym i online. Wśród naszych klientów znajdują się m.in.: Grupa Onet.pl, (m.in. Zumi.pl, Sympatia.pl, OnetLajt), Animex, P&G, zanox.com. Grupa Fotka.pl (Fotka.pl, Emuzyka.pl, Spinacz.pl, Swistak.pl), moneybookers.com, Millennium Bank, 4 Results, smava.pl, Kancelaria Podatkowa Ożóg i Wspólnicy, Elefanta.pl, Artefakt, Nantes, TeleOpieka, IT Kontrakt oraz zanox.
Więcej: www.praktycy.com

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<