Aktualności

Sytuacja na rynku pracy w kwietniu 2010 r.

Sytuacja na rynku pracy w kwietniu 2010 r.

11 maja, 2010 0 komentarzy

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2010 wyniosła 1975,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca marca 2010 spadła o 101,0 tys. osób (o 4,9 proc.).

Jest to rekordowy spadek liczby bezrobotnych na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Dla porównania w analogicznym okresie (kwiecień – marzec):

  • w 2009 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych – o 38,9 tys. (o 2,2 proc.);
  • w 2008 roku liczba bezrobotnych spadła o 96,5 tys. (o 5,7 proc.).

Nieco wyższy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w kwietniu 2007 roku, kiedy to liczba bezrobotnych w stosunku do marca zmniejszyła się o 129,4 tys. (o 5,8 proc.).

Świadczyć to może o stopniowej stabilizacji sytuacji na rynku pracy.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2010 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

  • lubuskim – o 6,6 proc. (o 4,4 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim – o 6,5 proc. (o 7,6 tys. osób);
  • świętokrzyskim – o 6,4 proc. (o 5,7 tys. osób);
  • zachodniopomorskim – o 6,1 proc. (o 7,0 tys. osób).

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że głównym powodem wyłączeń z ewidencji bezrobotnych były podjęcia prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych przyczyniła się do spadku bezrobocia. Wzrosła także liczba osób, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy lub dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego. Są to najczęściej wyjeżdżający za granicę i osoby, które po otrzymaniu oferty z urzędu pracy rezygnują ze statusu bezrobotnego.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2010 (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 108,5 tys. i w porównaniu do marca 2010 spadła o 9,4 tys. (o 8 proc.). Jednak w zestawieniu z analogicznym okresem 2009 roku liczba ofert pracy zwiększyła się o niemal 15 tys. (15,8 proc.).

W kwietniu 2009 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 93,7 tys. ofert pracy czyli o 500 mniej, niż w marcu 2009 roku (spadek o 0,6 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w kwietniu 2010 roku odnotowano w dwunastu województwach, przy czym najsilniejszy względny w województwie lubelskim – o 25,2 proc. (o 2,2 tys. ofert).

W pozostałych czterech województwach odnotowano wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, przy czym najsilniejszy (względny) w województwie kujawsko-pomorskim – o 8 proc. (o 600 ofert).

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca) wyniosła w kwietniu br. 12,3 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,6 punktu procentowego.
W analogicznym okresie ubiegłego roku (kwiecień 2009 – marzec 2009) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 11,1 proc. do poziomu 10,9 proc.). Taki jak w kwietniu br. spadek wskaźnika bezrobocia zanotowano w kwietniu 2008 r.

W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 1,1 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim – o 1,1 punktu, do poziomu 20 proc. Jest to warte podkreślenia, gdyż województwo warmińsko-mazurskie jest województwem o najwyższym natężeniu bezrobocia.

Nadal najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,5 proc.) występuje w województwach z dużymi aglomeracjami, czyli mazowieckim oraz wielkopolskim.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1712

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<