Aktualności

Komentarz NewConnect – Niewielki obrót

Komentarz NewConnect – Niewielki obrót

10 stycznia, 2012 0 komentarzy

NCIndex przerwał dzisiaj dobrą passę z pierwszych dwóch sesji z bieżącego tygodnia. Główny indeks ASO stracił 0,32 proc. Obrót w trakcie dzisiejszych notowań był bardzo niewielki. Wyniósł zaledwie 1,88 mln zł.

NCIndex rozpoczął dzisiejsze notowania 0,02-proc. zniżką na poziomie 41,08 pkt. Na początku sesji odnotowano maksimum dnia – 41,10 pkt. Od tej pory do końca notowań główny indeks ASO znajdował się pod kreską. Gwałtowne załamanie kursu nastąpiło przed południem. NCIndex po godzinie 16:00 osiągnął dzisiejsze minimum – 40,51 pkt. Wzrost w końcówce notowań pozwolił zamknąć sesję na mniejszym minusie. Główny indeks ASO zakończył dzień 0,32-proc. zniżką na poziomie 40,96 pkt.

Dzień na plusie zakończyły 74 walory, na minusie – 78. Bez zmian pozostał kurs 206 walorów. Łączny obrót wyniósł 1,88 mln zł.

Liderem wzrostów w trakcie dzisiejszej sesji była spółka Star Fitness S.A. Walory te po wzroście o 39,78 proc. warte są obecnie 3,90 zł. To najwyższa cena zamknięcia praw do akcji Star Fitness S.A. w bieżącym roku. Dzisiejsza zwyżka pozwoliła odrobić cześć strat z początku 2012 roku. Udaną sesje zaliczyła także spółka RSY S.A. Walory te odrobiły część ostatnich dotkliwych zniżek. Obecnie są warte 3,35 zł. Na zamknięciu sesji 22 grudnia 2011 r. były natomiast wyceniane na aż 5,80 zł.

Tabela 1. Walory o największym procentowym wzroście kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
STARFIT-PDA 39,78 1,11 45 117
RSY 39,00 0,94 104 767
BIOMEDINV 30,00 0,03 15 921
HMSG 25,00 0,01 1 948
TELESTO 20,00 1,20 2 028

Liderem spadków w trakcie dzisiejszej sesji była spółka Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. Jej walory po 20,67-proc. zniżce wyceniane są na 1,19 zł. To ich najniższy poziom od 16 listopada 2011 r. Z kolei akcje spółki MW Tenis S.A. odreagowały dzisiaj po wczorajszej znacznej zwyżce i obecnie są warte 0,16 zł.

Tabela 2. Walory o największym procentowym spadku kursu

Spółka Zmiana (%) Zmiana (zł) Obrót (zł)
ISIAG -20,67 -0,31 6 388
YURECO -20,20 -0,20 10 596
PAKADEMIA -16,67 -0,01 10 534
MWTENIS -15,79 -0,03 681
TPH -15,34 -0,25 2 187

Najwyższe obroty zanotowały spółki: PSW Capital S.A. (166,29 tys. zł), Medicalgorithmics S.A. (158,49 tys. zł) i Dent-a-Medical S.A. (158,46 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

ZWG S.A. – zakończenie notowania praw do akcji, początek notowania akcji

13 stycznia 2012 r. będzie ostatnim dniem notowania na rynku NewConnect 3,6 mln praw
do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki ZWG S.A.
Od 16 stycznia 2012 r. będzie notowanych łącznie 28,08 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Inne

Victoria Asset Operation Centre S.A. – podwyższenie kapitału zakładowego

NWZA spółki Victoria Asset Operation Centre S.A. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę z przedziału od 0,05 zł do 255 000 zł w drodze emisji od 1 do 5,1 mln  akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej i zostanie w całości skierowana do podmiotów, które w ofercie publicznej spółki z 2010 roku dokonali wpłat na akcje serii N. Oprócz tego Victoria Asset Operation Centre S.A. podwyższy dodatkowo kapitał zakładowy o kwotę z przedziału od 0,05 zł do 0,5 mln zł poprzez emisję od 1 do 10 mln akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną w tym przypadku także pozbawieni prawa poboru. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do jednego lub kilku inwestorów.

Opracowanie:

Łukasz Sas – Analityk NewConnect.info

Marcin Frączek – Manager Grupy Trinity S.A.

Komentarz pochodzi z portalu NewConnect.info – zawsze najświeższe informacje z rynku NewConnect.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<