Aktualności

ONZ (United Nations Alliance of Civilizations) oraz EF Education First ogłaszają drugą edycję Szkoły Letniej UNAOC-EF “Młodzi dla Zmiany” w Nowym Jorku.

ONZ (United Nations Alliance of Civilizations) oraz EF Education First ogłaszają drugą edycję Szkoły Letniej UNAOC-EF “Młodzi dla Zmiany” w Nowym Jorku.

25 marca, 2014 0 komentarzy

Czy czujesz się obywatelem świata? Weź udział w międzynarodowej dyskusji! Jedna osoba z Polski może znaleźć się wśród 75 uczestników Szkoły Letniej UNAOC-EF “Młodzi dla Zmiany” w Nowym Jorku. Przez tydzień będą rozmawiać o globalnych wyzwaniach związanym z różnorodnością kulturową i religijną.

Nowy Jork, USA – 19 lutego 2014 – The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) oraz EF Education First zorganizują wspólnie kolejną edycję Szkoły Letniej UNAOC-EF w Nowym Jorku. 75 młodych liderów z całego świata zostanie zaproszonych do podjęcia dyskusji ponad podziałami. Wspólnie będą zdobywać i rozwijać kluczowe umiejętności w zakresie globalnego obywatelstwa oraz poszukiwać szans na przeprowadzenie trwałych, pozytywnych przemian społecznych. Motto tegorocznego spotkania brzmi „Młodzi dla Zmiany”.  Szkoła Letnia UNAOC-EF będzie odbywać się w historycznym amerykańskim kampusie EF w Tarrytown w Nowym Jorku od 16 do 23 sierpnia 2014 roku.

Przedsięwzięcie jest okazją do dialogu na temat kluczowych wyzwań współczesnego świata oraz poszukiwania rozwiązań w tym zakresie. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, przedstawiciel ONZ ds. UNAOC, mówi: “Nasza organizacja stworzyła Szkołę Letnią w oparciu o zasadę, że między ludźmi jest więcej tego, co mogą ze sobą dzielić niż tego, co ich różni. Młode osoby, gdy tylko dostaną taką szansę, będą odkrywać te wspólne interesy oraz tworzyć idee traktujące najważniejsze globalne kwestie w sprawiedliwy i zrównoważony sposób”, dodając: „UNAOC z niecierpliwością oczekuje na powtórzenie sukcesu Szkoły Letniej we współpracy z EF”.

„Głównym celem Szkoły Letniej jest zainicjowanie międzykulturowego dialogu oraz stworzenie wspólnego porozumienia między młodymi ludźmi pochodzącymi z różnych narodowości  i religii” mówi Eva Kockum, prezes EF Education First”. „Jesteśmy dumni, podejmując znów wyzwanie wspólnie z UNAOC, by wprowadzić te rozmowy w życie oraz przełamywać dzielące nas bariery językowe i kulturowe”.

Seminaria, warsztaty i dyskusje przy okrągłym stole w Szkole Letniej obejmą szereg tematów i zagadnień, takich jak rozwój odpowiedzialnego globalnego obywatelstwa, media i kompetencje informacyjne, podstawy przedsiębiorczości społecznej.Wnioski i rozwiązania wypracowane podczas dyskusji wzmocnią pozycję młodych ludzi oraz zwiększą ich potencjał do angażowania się w przygotowywanie i wdrażanie wspólnych działań ponad granicami państwowymi. Celem Szkoły Letniej UNAOC-EF jest także stworzenie sieci absolwentów stanowiącej ważną platformę dla wspólnych działań w zakresie rozwiązywania globalnych problemów. Koszt udziału, wybranych 75 osób, wraz z przelotem do Nowego Jorku pokrywa EF Education First.

Swoje kandydatury mogą zgłaszać osoby w wieku 18 do 35 lat. Rejestracja odbywa się poprzez stronę (www.UNAOCEFSummerSchool.org) i jest otwarta do 22 kwietnia 2014 roku. Rekrutacja obejmuje złożenie CV oraz odpowiedzi na pytania opisowe dotyczące dotychczasowych osiągnięć kandydata oraz jego planów i potencjału na przyszłość. Ważnym atutem przy rekrutacji będzie społeczna działalność danej osoby w organizacji lub w sieci www (np. w organizacji non-profit, jako przedsiębiorca społeczny, bloger itp.) Lista uczestników zostanie ogłoszona w maju 2014. Rok temu możliwość udziału w tygodniowej dyskusji w ramach Szkoły Letniej zainteresowała ponad 100 tysięcy młodych kandydatów z całego świata, natomiast wśród uczestników znalazła się Polka, Lena Górska.

 

Więcej informacji o Szkole Letniej:

press@unaocefsummerschool.org

oszczodrowska@vcg.pl

United Nations Alliance of Civilizations

Misją założonego w 2005 roku przez byłego sekretarza generalnego, Kofiego Annana, stowarzyszenia United Nations Alliance of Civilizations, jest udoskonalanie porozumienia międzykulturowego
i współpracy pomiędzy państwami, narodami i społecznościami. Żyjemy w świecie wzajemnych zależności, w którym globalizacja idzie ramię w ramię z poszukiwaniem często wąsko pojmowanej tożsamości. Jak przeciwstawiać się ekstremizmowi, polaryzacji i podziałom? Właśnie do tych elementów globalnego dyskursu UNAOC wnosi swój wkład.
www.unaoc.org

EF Education First

EF Education First to organizacja założona w 1965 roku z myślą o przełamywaniu barier językowych, kulturowych i geograficznych, która dziś jest światowym liderem w dziedzinie edukacji. EF pomogła już milionom uczniów w nauce języków obcych i zagranicznych podróżach. Z siecią 450 szkół i biur na całym świecie, EF specjalizuje się w programach związanych z nauką języków obcych, podróżami edukacyjnymi, stopniami akademickimi i wymianą kulturową. EF jest Oficjalnym Dostawcą Programów Językowych podczas XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014. EF jest również autorem przełomowego raportu English Proficiency Index (www.ef.com/epi), który mierzy znajomość języka angielskiego wśród dorosłych ludzi we wszystkich krajach na świecie.www.ef.pl

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<