Aktualności

Zostałem Kierownikiem i co dalej ?! ABC nowego Kierownika

Zostałem Kierownikiem i co dalej ?! ABC nowego Kierownika

18 sierpnia, 2015 0 komentarzy

Rekomendujemy szkolenie dla Kierowników po awansie.

Termin: 22-23.09.2015 r. Warszawa

Zapisy on line: http://spus.edu.pl/szkolenie/zostalem-kierownikiem-dalej-abc-nowego-kierownika/

Cele szkolenia:

  • Poznanie i doprecyzowanie roli oraz zadań menedżera;
  • Budowanie swojej pozycji w zespole po awansie wewnętrznym;
  • Zidentyfikowanie własnego dominującego stylu kierowania;
  • Udzielanie informacji zwrotnych podwładnym na temat wykonywanej pracy
  • Delegowanie zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
  • Zarządzanie przez cele i zadania
  • Sytuacyjnego zarządzania pracownikami (według modelu K. Blancharda)
  • Doskonalenie umiejętności kierowania poprzez indywidualne rozmowy z podwładnymi;
  • Rozwinięcie umiejętności zarządzania przez cele i zadania;
  • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych.

1)      Rola menedżera

a)      Zostałem kierownikiem i co dalej?

b)      Być zwierzchnikiem czy liderem?

c)      Cele i zadania kierownika w praktyce

2)      Mój naturalny styl kierowania

a)      Ukierunkowanie strategiczne

b)      Ukierunkowanie operacyjne

c)      Angażowanie

d)      Forsowanie

e)      Styl kierowania a konsekwencje dla zespołu

f)       Moje mocne strony i obszary do poprawy

g)      Sytuacyjne podejście do stylu kierowania

h)      Dojrzałość i kompetencje zespołu a styl kierowania

3)      Komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania zespołem

a)      Co to znaczy komunikować się

b)      Kanały komunikacji wg A. Mehrabiana

c)      Bariery komunikacji

d)      Trudna sztuka zadawania pytań pracownikom

e)      Dopasowanie się w komunikacji

f)       Budowanie i rozszerzanie wpływu poprzez komunikację

4)      Delegowanie i przekazywanie zadań pracownikom

a)      Ustalanie celów pracy

b)      Ustalanie priorytetów pracy

c)      Rozliczanie z realizacji

d)      Sprawdzanie i badanie przyczyn niepowodzeń

5)      Informacja zwrotna

a)      Zasady przekazywani informacji zwrotnej

b)      Model FUKO w informacji zwrotnej

c)      Inne modele

d)      Rozróżnianie faktów od opinii

e)      Pytania coachingowe w informacji zwrotnej

f)       Najczęściej popełniane błędy w informacji zwrotnej

i)        Błędy w zachowaniach i podejmowaniu decyzji

ii)      Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa

iii)    Stereotypy społeczne

Koszt: 1600 zł + VAT

Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.

Koszt obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, lunch  oraz serwis kawowy.

Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Klubu Terapeutycznego A.R.T. – który swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Miejsce: Szkolenie odbywać się w Sali konferencyjnej w Centrum Warszawy.

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

EKSPERCI SZKOLENIA:

Radosław Wajler – Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<