Aktualności

Laboratorium Kompetencji Przywódczych

Laboratorium Kompetencji Przywódczych

8 marca, 2010 0 komentarzy

Celem projektu jest: rozwinięcie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem w aspekcie planowania, pozyskania, rozwoju i motywacji zespołu w celu efektywniejszej realizacji celów korporacyjnych.

Korzyści z uczestnictwa:

  • Zmiana podejścia i umocnienie własnej roli w zespole;
  • Wzrost samoświadomości uczestników studium: jakie mam predyspozycje, co powinienem dalej rozwijać, co wyeliminować;
  • Wzrost motywacji do pracy, umiejętność motywowania podwładnych;
  • Rozwój umiejętności pracy z zespołem, twórczego wykorzystywania potencjału pracowników i grupy;
  • Wzrost umiejętności skuteczniejszego wpływania na proces grupowy, zgodnie z zakładanymi celami;
  • Lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zarządzaniu – doskonalenie efektywnych postaw i zachowań, pomagających w walce ze stresem i negatywnymi emocjami.

Brak komentarzy

Przejdz do rozmowy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszym rozpoczynającym konwersację.

<